Yhdistäminen tietokoneeseen Wi-Fin kautta

Tässä osassa kuvataan, miten kamera yhdistetään tietokoneeseen Wi-Fi-yhteydellä ja miten kameran toimintoja tehdään EOS-ohjelmalla tai muulla erillisellä ohjelmistolla. Asenna ohjelmiston uusin versio tietokoneeseen ennen Wi-Fi-yhteyden muodostamista.

Tietokoneen käyttöohjeet löytyvät tietokoneen käyttöoppaasta.

Kameran käyttäminen EOS Utility ‑ohjelmistolla

EOS Utility ‑ohjelmiston (EOS-ohjelma) avulla voit tuoda kuvia kamerasta, ohjata kameraa ja tehdä muita toimia.

Toimet kamerassa (1)

 1. Valitse [Langattoman yhteyden asetukset: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].

 2. Valitse [TietokoneKauko-ohjaus (EOS Utility)].

  • Jos historia () on näkyvissä, voit vaihtaa näyttöä painikkeilla Vasen-painikeOikea-painike.
 3. Valitse [Lisää laite, johon yhdistetään].

 4. Tarkista SSID (verkon nimi) ja salasana.

  • Tarkasta kameran näytössä näkyvä SSID (1) ja Salasana (2).
  • Salasanaa ei näytetä tai vaadita, jos [Salasana]-asetukseksi asetetaan [Ei mitään] kohdassa [Wi-Fi-asetukset]. Lisätietoja on kohdassa Wi-Fi-asetukset.

Toimet tietokoneessa (1)

 1. Valitse SSID ja syötä salasana.

  Tietokoneen näyttö (esimerkki)

Toimet kamerassa (2)

 1. Valitse [OK].

  • Seuraava viesti tulee näkyviin. ”******” tarkoittavat yhdistettävän kameran MAC-osoitteen kuutta viimeistä numeroa.

Toimet tietokoneessa (2)

 1. Käynnistä EOS Utility ‑ohjelmisto.

 2. Valitse EOS Utility ‑ohjelmistossa [Pairing over Wi-Fi/LAN/Pariliitos Wi-Fi-/lähiverkkoyhteydellä].

  • Jos näyttöön tulee palomuuria koskeva viesti, valitse [Yes/Kyllä].
 3. Napsauta [Connect/Yhdistä].

  • Valitse yhdistettävä kamera ja valitse sitten [Connect/Yhdistä].

Toimet kamerassa (3)

 1. Muodosta Wi-Fi-yhteys.

  • Valitse [OK].

[TietokoneWi-Fi päällä] ‑näyttö

 • Katk, lopeta

  • Katkaisee Wi-Fi-yhteyden.
 • Vahvista aset.

  • Voit tarkistaa asetukset.
 • Virheen tiedot

  • Kun Wi-Fi-yhteysvirhe tapahtuu, voit tarkistaa virheen tiedot.

Wi-Fi-yhteys tietokoneeseen on nyt muodostettu.

Huomio

 • Jos Wi-Fi-yhteys katkaistaan tallennettaessa videota etäyhteydellä, tapahtuu seuraavasti:

  • Kesken oleva videon tallennus videokuvaustilassa jatkuu.
  • Kesken oleva videon tallennus stillkuvien kuvaustilassa pysähtyy.
 • Kameralla ei voi kuvata stillkuvien kuvaustilassa, kun se on asetettu videon tallennustilaan EOS Utility ‑ohjelmistossa.
 • Kun Wi-Fi-yhteys EOS Utility ‑ohjelmistoon on muodostettu, tietyt toiminnot eivät ole käytettävissä.
 • Automaattitarkennuksen nopeus voi pienentyä etäkuvauksessa.
 • Yhteyden tila voi aiheuttaa sen, että kuvien näyttö tai sulkimen laukaisu tapahtuu viiveellä.
 • Etäkuvaus näytöllä ‑tilassa kuvansiirto on hitaampaa kuin liitäntäkaapeliyhteydellä. Tämän vuoksi liikkuvien kohteiden liikkeet eivät toistu tasaisesti.