Videokoosteiden editoiminen

Hybridiautomaatti-tilassa kuvattuja yksittäisiä lukuja (leikkeitä) voi poistaa. Ole varovainen leikkeitä poistaessasi, sillä niitä ei voi palauttaa.

 1. Vaihda toistoon.

  • Paina Toisto-painiketta.
 2. Valitse videokooste.

  • Valitse videokooste painikkeilla Vasen-painikeOikea-painike.
  • Yhden kuvan näytössä videokoosteissa on merkki [] vasemmalla ylhäällä.
  • Vaihda luettelokuvanäytöstä yhden kuvan näyttöön painamalla Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.
 3. Paina yhden kuvan näytössä Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.

 4. Valitse [].

  • Videokoosteen toisto alkaa.
 5. Voit keskeyttää videokoosteen painamalla Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.

  • Videotoistopaneeli tulee näkyviin.
 6. Valitse leike.

  • Valitse leike käyttämällä [Siirry taaksepäin] tai [Siirry eteenpäin].
 7. Valitse [Poista leike].

 8. Valitse [OK].

  • Leike poistetaan ja videokooste korvataan.

Huomautus