Wi-Fi-yhteys tukiasemien kautta

Tässä osassa selitetään, miten Wi-Fi-yhteys muodostetaan käyttäen WPS (PBC-tila)-yhteensopivaa tukiasemaa.

Tarkista ensin WPS-painikkeen sijainti ja kuinka kauan sitä on painettava. Wi-Fi-yhteyden muodostaminen kestää noin 1 minuutin.

 1. Valitse [Langattoman yhteyden asetukset: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys].

 2. Valitse vaihtoehto.

  • Jos historia () on näkyvissä, voit vaihtaa näyttöä painikkeilla Vasen-painikeOikea-painike.
 3. Valitse [Lisää laite, johon yhdistetään].

  • Seuraava viesti tulee näkyviin, jos olet valinnut toiminnon [Älypuhelin Yhteys älypuhelimeen]. Jos Camera Connect on jo asennettu, valitse [Älä näytä].
  • Valitse seuraavaksi näkyvässä [Yhteys älypuhelimeen]-näytössä vaihtoehto [Yhdistä Wi-Fin kautta].
 4. Valitse [Vaihda verkkoa].

  • Näytetään, kun [Älypuhelin], [Tietokone] tai [Tulostin] on valittu.
 5. Valitse [Yhteys WPS:llä].

  Huomautus

 6. Valitse [WPS (PBC-tila)].

  • Valitse [OK].
 7. Yhdistä tukiasemaan Wi-Fi-yhteydellä.

  • Paina tukiaseman WPS-painiketta.
  • Valitse [OK].
 8. Valitse [Automaattiasetus].

 9. Määritä Wi-Fi-toiminnon asetukset.

  [ Yhteys älypuhelimeen]

  • Napauta älypuhelimen Wi-Fi-asetusnäytössä kamerassa näytettyä SSID:tä (verkon nimeä) ja syötä sitten yhteyttä varten käytettävän tukiaseman salasana.

  Siirry vaiheeseen 8 kohdassa Wi-Fi-yhteys ilman Bluetoothia.

  [ Kauko-ohjaus (EOS Utility)]

  Siirry vaiheeseen 7 tai 8 kohdassa Toimet tietokoneessa (2).

  [Tulosta Wi-Fi-tulostimella]

  Siirry vaiheeseen 6 kohdassa Yhdistäminen tulostimeen Wi-Fi-yhteydellä.

  Rekisteröidy image.canon-palveluun.

  Siirry vaiheeseen 5 kohdassa Rekisteröityminen image.canon-palveluun..

Kamera tukiasemana

Kamera tukiasemana on yhteystila, jonka avulla kamera voidaan yhdistää suoraan kaikkiin laitteisiin Wi-Fi-yhteydellä. Näkyvissä, kun [Älypuhelin], [Tietokone] tai [Tulostin] valitaan [Langattoman yhteyden asetukset: Wi-Fi/Bluetooth-yhteys] ‑valinnan jälkeen.

IP-osoitteen asettaminen manuaalisesti

Näytetyt vaihtoehdot vaihtelevat Wi-Fi-toiminnon mukaan.

 1. Valitse [Käsinasetus].

  • Valitse [OK].
 2. Valitse vaihtoehto.

  • Valitse vaihtoehto numerosyötön avaamiseksi.
  • Jos haluat käyttää yhdyskäytävää, valitse ensin [Päällä] ja sitten [Osoite].
 3. Anna haluamasi arvot.

  • Voit siirtää yläalueen kirjoituskohtaa kääntämällä Valintakiekko-valintakiekkoa ja valita syötettävät numerot painikkeilla Vasen-painikeOikea-painike. Syötä valittu numero painamalla Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.
  • Voit poistaa juuri syötetyn numeron painamalla MENU-painiketta.
  • Valitse [OK], kun numerot on syötetty. Näyttö palaa vaiheen 2 näyttöön.
 4. Valitse [OK].

  • Kun olet määrittänyt kaikki tarvittavat kohdat, valitse [OK].
  • Jos et tiedä, mitä näyttöihin on kirjoitettava, katso kohta Verkkoasetusten tarkistaminen tai kysy lisätietoja verkon pääkäyttäjältä tai muulta verkon tuntevalta henkilöltä.