Akun ja kortin asettaminen/poistaminen

Aseta kameraan täyteen ladattu akku LP-E17 ja kortti. Otetut kuvat tallentuvat kortille.

Asettaminen

 1. Liu'uta kortti-/akkutilan kannen lukitusta ja avaa kansi.

 2. Aseta akku paikalleen.

  • Aseta akku sähköliitännät edellä.
  • Työnnä akkua, kunnes se lukittuu paikalleen.
 3. Aseta kortti paikalleen.

  • Työnnä korttia etikettipuoli kameran etuosaan päin, kunnes kortti napsahtaa paikalleen.

  Huomio

  • Varmista, että kortin kirjoitussuojauskytkin (1) on asetettu ylös niin, että kirjoittaminen ja poistaminen on mahdollista.
 4. Sulje kansi.

  • Paina kansi kiinni ja lukitse se liu'uttamalla kortti-/akkutilan kannen lukitusta.

Huomio

 • Kamerassa ei voi käyttää muita akkuja kuin LP-E17.

Kortin alustaminen

Jos kortti on uusi tai se on aiemmin alustettu toisessa kamerassa tai tietokoneessa, alusta kortti tässä kamerassa ().

Poistaminen

 1. Liu'uta kortti-/akkutilan kannen lukitusta ja avaa kansi.

  • Käännä virtakytkin asentoon Virta pois.
  • Varmista, että käyttövalo (1) ei pala, ennen kuin avaat kortti-/akkutilan kannen.
  • Jos näytössä näkyy [Tallennetaan...], sulje kansi.
 2. Akun poistaminen.

  • Paina akun lukitusvipua nuolen osoittamaan suuntaan ja poista akku.
  • Estä oikosulkujen riski asettamalla mukana toimitettu akun suojakotelo () paikalleen.
 3. Poista kortti.

  • Poista kortti työntämällä sitä kevyesti ja vapauttamalla se sitten.
  • Vedä kortti suoraan ulos ja sulje kansi.

Huomio

Älä poista kortteja heti, kun punainen [Punainen lämpötilan varoitus] kuvake tulee näkyviin kuvauksen aikana. Kortit voivat olla kuumia kameran korkean sisäisen lämpötilan vuoksi. Käännä virtakytkin asentoon Virta pois ja lopeta kuvaus hetkeksi ennen korttien poistamista. Kuumien korttien poistaminen heti kuvaamisen jälkeen voi saada sinut pudottamaan ne, jolloin ne voivat vahingoittua. Ole varovainen, kun poistat kortteja.

Huomautus

 • Mahdollisten otosten määrä vaihtelee muun muassa kortin käyttämättömän kapasiteetin ja asetusten, kuten kuvan laatu ja ISO-herkkyys, mukaan.

Huomio

 • Kun käyttövalo palaa tai vilkkuu, kamera tallentaa kuvia korttiin, lukee kuvia kortista, poistaa kuvia kortista tai siirtää tietoja. Älä avaa kortti-/akkutilan kantta. Jotta et vahingoita kuvatietoja, kortteja tai kameraa, älä tee mitään seuraavista, kun käyttövalo palaa tai vilkkuu.

  • Kortin poistaminen.
  • Akun poistaminen.
  • Kameran ravistaminen tai kolhiminen.
  • Virtajohdon irrottaminen tai liittäminen
   (käytettäessä virtalisävarusteita).

 • Jos kortilla on aiemmin tallennettuja kuvia, kuvanumerointi ei ehkä ala arvosta 0001 ().
 • Jos näyttöön tulee ilmoitus korttivirheestä, poista kortti ja aseta se uudelleen. Jos virhe ei poistu, vaihda kortti.

  Jos voit siirtää kortin kuvat tietokoneeseen, siirrä kuvat ja alusta kortti kamerassa (). Kortti saattaa tämän jälkeen toimia normaalisti.

 • Älä kosketa sormin tai metalliesineillä kameran sähköliittimiin. Älä altista liittimiä pölylle tai vedelle. Jos liittimet likaantuvat, voi syntyä kosketushäiriö.
 • Multimediakortteja (MMC) ei voi käyttää. (Korttiin liittyvä virheilmoitus tulee näyttöön.)