M: Käsisäätöinen valotus

Tässä tilassa voit määrittää sekä valotusajan että aukkoarvon haluamaksesi. Voit määrittää valotuksen valotustason ilmaisimesta tai käyttämällä erikseen myytävää valotusmittaria.

M tarkoittaa Manual (manuaalinen).

 1. Käännä tilan valintakiekko asentoon M.

 2. Määritä ISO-herkkyys ().

  • Määritä asetus painamalla /-painiketta.
  • Kun käytössä on automaattinen ISO-herkkyys, voit määrittää valotuksen korjauksen ().
 3. Määritä haluamasi valotusaika.

  • Määritä se kääntämällä Valintakiekko-valintakiekkoa.
 4. Valitse haluamasi aukkoarvo.

  • Valitse aukkoarvo painamalla Ylös-painike-painiketta ja aseta sitten arvo kääntämällä Valintakiekko-valintakiekkoa.
 5. Tarkenna kohteeseen.

  (1) Normaalivalotuksen osoitin

  (2) Valotustason ilmaisin

  • Paina laukaisin puoliväliin.
  • Tarkista valotustason ilmaisimesta [], miten kaukana nykyinen valotus on normaalivalotuksen tasosta.
 6. Määritä valotus ja ota kuva.

  • Tarkista valotustason ilmaisin ja määritä haluamasi valotusaika ja aukkoarvo.
  • Valotustason ilmaisimen päissä näkyy [Vasen-painike] tai [Oikea-painike], jos taso ylittää ±3 yksikköä normaalista valotuksesta.

Valotuksen korjaus automaattisella ISO-herkkyydellä

Jos ISO-herkkyydeksi on määritetty [AUTO] manuaalisella valotuksella kuvattaessa, voit määrittää valotuksen korjauksen () seuraavasti:

 • [Kuvaaminen: Valot.korj/AEB]
 • Kierrä säätörengasta, kun painat laukaisimen puoliväliin ().

Huomio

 • Valotus ei ehkä ole odotetun kaltainen, kun automaattinen ISO-herkkyys on määritetty, koska ISO-herkkyyttä säädetään sen varmistamiseksi, että määritetyllä valotusajalla ja aukkoarvolla saadaan normaali valotus. Määritä tässä tapauksessa valotuksen korjaus.
 • Valotuksen korjausta ei käytetä salamakuvauksessa automaattista ISO-herkkyyttä käyttäen, vaikka olet asettanut valotuksen korjauksen määrän.

Huomautus

 • Jotta Auto Lighting Optimizer (Automaattinen valotuksen optimointi) olisi käytössä myös M-tilassa, poista [Valintamerkki]-merkki [Ei manuaalivalotuksessa] ‑asetuksesta kohdassa [Kuvaaminen: Auto Lighting Optimizer/Kuvaaminen: Autom. valotuksen optimointi] ().
 • Kun automaattinen ISO-herkkyys on määritetty, voit lukita ISO-herkkyyden painamalla AE-lukitus-painiketta.
 • Jos painat AE-lukitus-painiketta ja sommittelet kuvan uudelleen, näet valotustason ilmaisimessa valotustason eron verrattuna siihen, kun painoit AE-lukitus-painiketta.