Virransäästö

Voit säätää aikaa, jonka jälkeen virta katkaistaan automaattisesti näytöstä, kamerasta ja etsimestä, kun kameraa ei käytetä (Näyttö pois, Virrankatkaisu ja Etsin pois).

  1. Valitse [Asetus: Virransäästö].

  2. Valitse vaihtoehto.

Huomautus

  • Vaikka [Virrankatkaisu]-asetuksena on [Pois], näytöstä katkeaa virta kohdassa [Näyttö pois] määritetyn ajan jälkeen.
  • [Näyttö pois]- ja [Virrankatkaisu]-asetus eivät vaikuta, kun [Asetus: Ekotila] ‑asetus on [Päällä].