Kuvaustapa

 1. Valitse [Kuvaaminen: Kuvaustapa].

 2. Valitse vaihtoehto.

 • [] Yksittäiskuva

  Kun painat laukaisimen pohjaan saakka, kamera ottaa vain yhden kuvan.

 • [] Jatkuva kuvaus

  Kun pidät laukaisinta pohjassa, voit kuvata jatkuvasti enintään noin 6,5 kuvaa/s niin kauan kuin pidät sitä pohjassa. Kun tarkennustoiminnaksi on määritetty [Jatkuva tark.], jatkuvan kuvauksen nopeus on enintään noin 3,5 kuvaa sekunnissa.

 • [] Itselaukaisu:10 sek/Kauko-ohjaus

 • [] Itselaukaisu:2 sek/Kauko-ohjaus

 • [] Itselaukaisu:Jatkuva

  Lisätietoja itselaukaisusta on kohdassa Itselaukaisun käyttäminen. Lisätietoja kuvauksesta kauko-ohjauksella on kohdassa Kuvaus kauko-ohjauksella.