Kohinanpoisto-toiminnot

Pitkän valotuksen kohinanpoisto

Pitkiä valotusaikoja, joissa suljinaika on yksi sekunti tai enemmän, käytettäessä esiintyvää kohinaa voidaan vähentää.

 1. Valitse [Kuvaaminen: Pitkän valot. kohinanpoisto].

 2. Valitse vähennyksen vaihtoehto.

  • [AUTO] Auto

   Kun kuvan valotusaika on vähintään 1 sekunti, kohinanpoisto otetaan käyttöön automaattisesti, jos kuvassa on pitkästä valotusajasta johtuvaa kohinaa. Tämä asetus tehoaa useimmissa tapauksissa.

  • [ON] Päällä

   Kohinanpoisto tehdään aina, kun valotusaika on vähintään 1 sekunti. [Päällä]-asetus saattaa vähentää kohinaa, jota [Auto]-asetus ei tunnista.

Huomio

 • Kun [Auto] tai [Päällä] on asetettu, kohinanpoisto kuvan ottamisen jälkeen saattaa kestää yhtä kauan kuin kuvan valotus.
 • Kuvat voivat näyttää rakeisemmilta [Päällä]-asetuksella kuin [Pois]- tai [Auto]-asetuksella.
 • Otettuasi pitkän valotusajan kuvan asetuksella [Päällä] kuvausnäyttöä ei näytetä kohinanvaimennusprosessoinnin aikana (tästä on näytössä merkkinä [BUSY]) ja kameralla voi kuvata uudelleen vasta, kun prosessointi valmistuu.

Kohinan poisto suurella herkkyydellä

Voit vähentää kuvassa esiintyvää kohinaa. Tämä toiminto on erityisen tehokas kuvattaessa suurilla ISO-herkkyyksillä. Kun kuvataan matalalla ISO-herkkyydellä, tummien alueiden (varjoalueiden) kohina vähenee entisestään.

 1. Valitse [Kuvaaminen: Suuren herkk. kohinanvaim.].

 2. Määritä taso.

 • [] Monikuvan kohinanvaim.

  Tämä kohinanpoistoasetus tuottaa paremman kuvan laadun kuin [Voimakas]-asetus. Yhtä valokuvaa varten otetaan nopeasti neljä peräkkäistä otosta, jotka kohdistetaan ja yhdistetään automaattisesti yhdeksi JPEG-kuvaksi.

  Huomaa, että [Monikuvan kohinanvaim.] ‑toimintoa ei voi käyttää, kun kuvan laaduksi on valittu RAW tai RAW+JPEG.

Huomio

 • [Monikuvan kohinanvaim.] ‑asetuksen varoitukset

 • Jos kuva on kohdistunut väärin kameran tärähtelyn vuoksi, kohinanvaimennuksen vaikutus voi vähentyä.
 • Varo kameran tärähtelyä käsivaralta kuvatessa. Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.
 • Jos kuvaat liikkuvaa kohdetta, kohde voi jättää jälkikuvia.
 • Kuvien kohdistus ei ehkä toimi oikein toistuvia kuvioita (kuten säleikkö tai raitoja) sisältävissä kuvissa tai latteissa yksisävyisissä kuvissa.
 • Jos kohteen kirkkaus muuttuu neljän perättäisen kuvan ottamisen aikana, kuvan valotus voi olla epätasainen.
 • Kuvien tallentaminen korttiin kuvaamisen jälkeen saattaa kestää jonkin aikaa kohinanpoiston ja kuvien yhdistämisen vuoksi. [BUSY] näkyy kuvausnäytössä kuvan prosessoinnin aikana. Kameralla voi kuvata vasta, kun prosessointi valmistuu.
 • [Monikuvan kohinanvaim.] ei ole käytettävissä, kun näiden tapaisia toimintoja on valittu: aikavalotukset, valotus- tai valkotasapainon haarukointi, RAW- tai RAW+JPEG-kuvaaminen, pitkän valotuksen kohinanpoisto tai luovat suotimet.
 • Kuvaaminen salamalla ei ole käytettävissä. Huomaa, että tarkennusken apuvalo saattaa laueta [Kuvaaminen: Tarkennuksen apuvalo] ‑asetuksen perusteella.
 • [Monikuvan kohinanvaim.] ei ole käytettävissä (sitä ei näytetä) videoita tallennettaessa.
 • Kamera vaihtaa automaattisesti asetukseen [Normaali], jos virtakytkin asetetaan asentoon Virta pois, akku tai kortti vaihdetaan tai vaihdetaan peruskuvaustiloihin, aikavalotukseen tai videotallennukseen.