Virheilmoitusten käsitteleminen

Jos tapahtuu virhe, tuo virheen tiedot näkyviin jollakin seuraavista tavoista. Poista sitten virheen syy tässä luvussa kuvattujen esimerkkien avulla.

 • Paina Pikavalinta/aseta-painike-painiketta [Näytä tiedot] ‑näytössä.
 • Valitse [Virheen tiedot] kohdassa [Wi-Fi päällä].
11 12
21 22 23
61 63 64 65 66 67 68 69
91
121 125 126 127
130 131 132 133 134 135
141 142

Huomautus

 • Jos tapahtuu virhe, [Err**] näkyy [Wi-Fi/Bluetooth-yhteys]-näytön oikeassa yläkulmassa. Se poistuu näkyvistä, kun kameran virtakytkin asetetaan asentoon Virta pois.

11: Yhteyden kohdetta ei löydy

 • Jos kyseessä on [Älypuhelin], onko Camera Connect ‑sovellus käynnissä?

  • Muodosta yhteys Camera Connect ‑sovelluksella ().
 • Jos kyseessä on [Tietokone], onko EOS-ohjelma käynnissä?

  • Käynnistä EOS-ohjelma ja muodosta yhteys uudelleen ().
 • Jos kyseessä on [Tulostin], onko tulostimeen kytketty virta?

  • Kytke tulostimeen virta.
 • Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salasana todennusta varten?

  • Tämä virhe tapahtuu, kun salasanat eivät täsmää salauksen todennustavan ollessa [Avoin järjestelmä].

   Tarkista isot ja pienet kirjaimet, ja varmista, että kameraan on asetettu oikea todennuksen salasana ().

12: Yhteyden kohdetta ei löydy

 • Onko kohdelaitteeseen ja tukiasemaan kytketty virta?

  • Kytke virta kohdelaitteeseen ja tukiasemaan ja odota hetki. Jos yhteyden muodostaminen ei vieläkään onnistu, suorita yhteyden muodostamiseen vaadittavat toimenpiteet uudelleen.

21: DHCP-palvelin ei ole määrittänyt osoitetta

Kameran tarkistaminen

 • Kameran IP-osoiteasetuksena on [Automaattiasetus]. Onko tämä oikea asetus?

  • Jos DHCP-palvelinta ei käytetä, määritä asetukset sen jälkeen, kun olet määrittänyt kameran IP-osoiteasetukseksi [Käsinasetus] ().

DHCP-palvelimen tarkistaminen

 • Onko DHCP-palvelimeen kytketty virta?

  • Kytke DHCP-palvelimeen virta.
 • Onko DHCP-palvelimella riittävästi osoitteita käytettäväksi?

  • Lisää DHCP-palvelimen osoitteiden määrää.
  • Lisää käytettävien osoitteiden määrää poistamalla laitteita, jotka käyttävät DHCP-palvelimen myöntämiä osoitteita.
 • Toimiiko DHCP-palvelin oikein?

  • Tarkista DHCP-palvelimen asetuksista, että se toimii oikein DHCP-palvelimena.
  • Jos tarpeen, pyydä verkon pääkäyttäjää varmistamaan, että DHCP-palvelin on käytettävissä.

22: DNS-palvelin ei vastaa

Kameran tarkistaminen

 • Vastaako kameraan määritetty DNS-palvelimen IP-osoiteasetus palvelimen todellista osoitetta?

  • Aseta IP-osoitteeksi [Käsinasetus] ja määritä kamerassa sama IP-osoite kuin käytetyssä DNS-palvelimessa ().

DNS-palvelimen tarkistaminen

 • Onko DNS-palvelimeen kytketty virta?

  • Kytke DNS-palvelimeen virta.
 • Onko DNS-palvelimen IP-osoiteasetukset ja niitä vastaavat nimet määritetty oikein?

  • Varmista DNS-palvelimessa, että IP-osoitteet ja niitä vastaavat nimet on määritetty oikein.
 • Toimiiko DNS-palvelin oikein?

  • Tarkista DNS-palvelimen asetuksista, että se toimii oikein DNS-palvelimena.
  • Pyydä tarvittaessa verkon pääkäyttäjää varmistamaan, että DNS-palvelin on käytettävissä.

Verkon tarkistaminen

 • Onko verkossa reititin tai muu laite, joka toimii yhdyskäytävänä?

  • Pyydä tarvittaessa verkon pääkäyttäjältä verkon yhdyskäytävän osoite ja määritä se kameraan (, ).
  • Varmista, että yhdyskäytävän osoite on määritetty oikein kaikkiin verkkolaitteisiin sekä kameraan.

23: Valitussa verkossa on laite samalla IP-osoitteella

 • Käyttääkö jokin toinen verkkolaite samaa IP-osoitetta kuin kamera?

  • Muuta kameran IP-osoitetta, jotta se ei ole sama kuin jollain toisella verkkolaitteella. Voit myös muuttaa IP-osoitetta laitteessa, johon on määritetty jo käytössä oleva osoite.
  • Jos kameran IP-osoiteasetus on DHCP-palvelinta käyttävässä verkkoympäristössä [Käsinasetus], vaihda asetukseksi [Automaattiasetus] ().

Huomautus

 • Virheilmoitusten 21–23 käsitteleminen

 • Tarkista myös seuraavat seikat virhenumeroiden 21–23 yhteydessä.

  Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salasana todennusta varten?

  • Tämä virhe tapahtuu, kun salasanat eivät täsmää salauksen todennustavan ollessa [Avoin järjestelmä]. Tarkista isot ja pienet kirjaimet, ja varmista, että kameraan on asetettu oikea todennuksen salasana ().

61: Valitulla SSID:llä varustettua langatonta LAN-verkkoa ei löydy

 • Onko kameran ja tukiaseman antennin välissä häiritseviä esineitä?

  • Siirrä tukiaseman antenni paikkaan, josta se on häiriöttömässä yhteydessä kameraan ().

Kameran tarkistaminen

 • Vastaako kameraan määritetty SSID tukiaseman SSID:tä?

  • Tarkista tukiaseman SSID ja määritä sitten kameraan sama SSID.

Tukiasemasta tarkistettavat asiat

 • Onko tukiasemaan kytketty virta?

  • Kytke tukiasemaan virta.
 • Jos tukiasema suodattaa yhteyksiä MAC-osoitteen perusteella, onko käytettävän kameran MAC-osoite rekisteröity tukiasemaan?

  • Rekisteröi käytettävän kameran MAC-osoite tukiasemaan. MAC-osoitteen voi tarkistaa [Näytä tiedot]-näytössä ().

63: Langattoman LAN-laitteen todentaminen ei onnistu

 • Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama todennustapa?

  • Kamera tukee seuraavia todennustapoja: [Avoin järjestelmä], [Jaettu avain] ja [WPA/WPA2-PSK].
 • Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salasana todennusta varten?

  • Tarkista isot ja pienet kirjaimet, ja varmista, että kameraan on asetettu oikea todennuksen salasana.
 • Jos tukiasema suodattaa yhteyksiä MAC-osoitteen perusteella, onko käytettävän kameran MAC-osoite rekisteröity tukiasemaan?

  • Rekisteröi käytettävän kameran MAC-osoite tukiasemaan. MAC-osoitteen voi tarkistaa [Näytä tiedot]-näytössä ().

64: Langattomaan LAN-laitteeseen ei saada yhteyttä

 • Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salaustapa?

  • Kamera tukee seuraavia salaustapoja: WEP, TKIP ja AES.
 • Jos tukiasema suodattaa yhteyksiä MAC-osoitteen perusteella, onko käytettävän kameran MAC-osoite rekisteröity tukiasemaan?

  • Rekisteröi käytettävän kameran MAC-osoite tukiasemaan. MAC-osoitteen voi tarkistaa [Näytä tiedot]-näytössä ().

65: Langaton LAN-yhteys katkesi

 • Onko kameran ja tukiaseman antennin välissä häiritseviä esineitä?

  • Siirrä tukiaseman antenni paikkaan, josta se on häiriöttömässä yhteydessä kameraan.
 • Wi-Fi-yhteys katkesi jostain syystä, eikä yhteyttä voi palauttaa.

  • Mahdollisia syitä ovat seuraavat: toinen laite käyttää tukiasemaa ja varaa sen resurssit, lähistöllä on mikroaaltouuni tai vastaava laite (joka häiritsee IEEE 802.11b/g/n ‑yhteyttä (2,4 GHz:n kaista)) tai sade tai liian kostea ilma aiheuttaa häiriön ().

66: Väärä langattoman LAN-verkon salasana

 • Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salasana todennusta varten?

  • Tarkista isot ja pienet kirjaimet, ja varmista, että kameraan on asetettu oikea todennuksen salasana.

67: Väärä langattoman LAN-verkon salaustapa

 • Onko kameraan ja tukiasemaan määritetty sama salaustapa?

  • Kamera tukee seuraavia salaustapoja: WEP, TKIP ja AES.
 • Jos tukiasema suodattaa yhteyksiä MAC-osoitteen perusteella, onko käytettävän kameran MAC-osoite rekisteröity tukiasemaan?

  • Rekisteröi käytettävän kameran MAC-osoite tukiasemaan. MAC-osoitteen voi tarkistaa [Näytä tiedot]-näytössä ().

68: Yhteyttä langattomaan LAN-laitteeseen ei saatu. Aloita uudelleen alusta.

 • Piditkö tukiaseman WPS (Wi-Fi Protected Setup) ‑painiketta painettuna tarvittavan ajan?

  • Pidä WPS-painiketta painettuna tukiaseman käyttöoppaan määrittämällä tavalla.
 • Yritätkö muodostaa yhteyden tukiaseman lähellä?

  • Yritä muodostaa yhteys siten, että laitteet ovat lähellä toisiaan.

69: Langattomia LAN-laitteita löytyi useita. Yhteyttä ei voitu muodostaa. Aloita uudelleen alusta.

 • Jotkin muut tukiasemat muodostavat parhaillaan yhteyttä WPS (Wi-Fi Protected Setup) ‑toiminnon painikemääritys (PBC-tila) ‑tilassa.

  • Odota hetki ennen kuin yrität muodostaa yhteyden.

91: Muu virhe

 • On ilmennyt ongelma, jonka virhekoodin numero on muu kuin 11–69.

  • Käännä kameran virtakytkin pois-asentoon ja takaisin päälle.

121: Palvelimen tila ei riitä

 • Web-kohdepalvelimella ei ole riittävästi vapaata tilaa.

  • Poista web-palvelimelta tarpeettomia kuvia, tarkista vapaan tilan määrä ja yritä sitten lähettää tiedot uudelleen.

125: Tarkista verkon asetukset

 • Onko verkkoyhteys muodostettu?

  • Tarkista verkkoyhteyden tila.

126: Yhteyttä palvelimeen ei saatu

 • Web-palveluun ei saatu yhteyttä.

  • Yritä käyttää palvelua myöhemmin.
 • Onko verkkoyhteys muodostettu?

  • Tarkista verkkoyhteyden tila.

127: On tapahtunut virhe

 • Web-palveluyhteyden aikana on ilmennyt jokin muu kuin virhekoodin numero 121–126 ilmaisema ongelma.

  • Yritä uudelleen muodostaa Wi-Fi-yhteys image.canon-palveluun.

130: Palvelin on varattu
Odota hetki ja yritä uudelleen

 • Image.canon-sivusto on parhaillaan varattu.

  • Yritä käyttää image.canon-palvelua Wi-Fi-yhteydellä myöhemmin uudelleen.

131: Yritä uudelleen

 • Virhe tapahtui yhdistettäessä image.canon-palveluun Wi-Fi-yhteydellä.

  • Yritä uudelleen muodostaa Wi-Fi-yhteys image.canon-palveluun.

132: Palvelimessa havaitt. virhe
Yritä myöhemmin uudelleen

 • Image.canon-sivustoa huolletaan parhaillaan, joten siihen ei saa yhteyttä.

  • Yritä käyttää image.canon-palvelua Wi-Fi-yhteydellä myöhemmin uudelleen.

133:

 • Virhe tapahtui kirjauduttaessa image.canon-palveluun.

  • Tarkista image.canon-asetukset.
  • Yritä käyttää image.canon-palvelua Wi-Fi-yhteydellä myöhemmin uudelleen.

134: Aseta oikea päiväys ja aika

 • Päiväys-, aika- ja aikavyöhykeasetukset ovat väärät.

  • Tarkista [Asetus: Päivä/aika/vyöh.] ‑asetukset.

135: Web-palveluasetuksia on muutettu

 • Image.canon-asetukset muutettiin.

  • Tarkista image.canon-asetukset.

141: Tulostin on varattu. Yritä yhdistää uudelleen.

 • Tulostaako tulostin parhaillaan jotakin?

  • Yritä muodostaa uudelleen Wi-Fi-yhteys tulostimeen, kun tulostusprosessi on päättynyt.
 • Onko tulostimeen yhdistetty toinen kamera Wi-Fi-yhteydellä?

  • Yritä muodostaa uudelleen Wi-Fi-yhteys tulostimeen, kun Wi-Fi-yhteys toiseen kameraan on katkaistu.

142: Tulostimen tietoja ei saatu. Tarkista yhteys ja yritä uudelleen.

 • Onko tulostimeen kytketty virta?

  • Yritä muodostaa uudelleen Wi-Fi-yhteys, kun tulostimeen on kytketty virta.