Älykäs automaattikuvaus

Älykäs automaattikuvaus on täysin automaattinen tila. Kamera analysoi kuvaustilanteen ja optimoi asetukset automaattisesti. Se voi myös tunnistaa, onko kohde liikkumaton vai liikkuva, ja säätää tarkennuksen automaattisesti ().

 1. Käännä tilan valintakiekko asentoon Älykäs automaattikuvaus.

 2. Paina Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.

  • Lue ilmoitus ja valitse [OK].
 3. Suuntaa kamera kuvauskohteeseen.

  • Kamera tarkentaa pohjimmiltaan lähimpään kohteeseen.

   AF-pisteitä (1) näkyy tunnistettujen kasvojen tai silmien päällä.

  • Kun näytössä näkyy kehys (AF-piste), vie se kohteen päälle.
 4. Tarkenna kohteeseen.

  • Tarkenna painamalla laukaisin puoliväliin.

   Jos Salama vilkkuu, nosta sisäinen salama manuaalisesti.

  • Vähäisessä valossa tarkennuksen apuvalo () aktivoituu automaattisesti tarpeen mukaan.
  • Kun kohde on tarkennettu, AF-piste muuttuu vihreäksi ja kamera antaa äänimerkin (kertatarkennus).
  • Liikkuvaan kohteeseen tarkennettu AF-piste muuttuu siniseksi ja seuraa kohteen liikettä (jatkuva tarkennus).
 5. Ota kuva.

  • Ota kuva painamalla laukaisin pohjaan asti.
  • Juuri otettu kuva näkyy noin 2 sekuntia näytössä.
  • Voit työntää sisäänrakennetun salaman takaisin paikalleen painamalla sen alas sormella.

Huomio

 • Kohteen liikettä (riippumatta siitä, ovatko kohteet paikallaan vai liikkeessä) ei ehkä havaita oikein joillekin kohteille tai joissakin kuvausolosuhteissa.

Huomautus

 • Tarkennustoiminta (kertatarkennus tai jatkuva tarkennus) asetetaan automaattisesti, kun painat laukaisimen puoliväliin. Vaikka automaattinen asetus olisi Kertatarkennus, kamera vaihtaa asetukseen Jatkuva tarkennus, jos kohteen havaitaan liikkuvan, kun pidät laukaisinta puolivälissä.
 • Älykäs automaattikuvaus-tilassa luonnon, maisemien ja auringonlaskun värit ovat vaikuttavia. Jos et ole tyytyväinen värisävyihin, vaihda tilaksi jokin luova kuvaustila (), valitse jokin muu kuva-asetus kuin [Automaatti] ja ota kuva sitten uudelleen ().

Epäterävien kuvien minimointi

 • Varo kameran tärähtelyä käsivaralta kuvatessa. Voit välttää kameran tärähtelyä käyttämällä jalustaa. Käytä tukevaa jalustaa, joka kestää kuvausvälineiden painon. Kiinnitä kamera hyvin jalustaan.
 • Harkitse kaukolaukaisimen (myydään erikseen, ) tai langattoman kauko-ohjaimen (myydään erikseen, ) käyttämistä.

Vianmääritys Vastauksia yleisiin kysymyksiin

 • Tarkennus ei onnistu (ilmaistaan oranssilla AF-pisteellä).

  Kohdista AF-piste etsimen osaan, jossa kontrasti on selkeä, ja paina laukaisin puoliväliin (). Jos olet liian lähellä kuvauskohdetta, siirry kauemmas ja ota kuva uudelleen.

 • Monta AF-pistettä näytetään samanaikaisesti.

  Kuva on tarkennettu kaikkien kyseisten pisteiden kohdalla.

 • Valotusajan näyttö vilkkuu.

  Koska valoa on liian vähän, kameran tärähtely voi tehdä kuvasta epäterävän. Jalustan, sisäänrakennetun salamalaitteen tai ulkoisen salamalaitteen () käyttö on suositeltavaa.

 • Kuvat ovat liian tummia.

  Nosta sisäinen salama etukäteen, niin salamatoiminto laukaistaan automaattisesti, jos päivällä otettujen kuvien kohteet ovat vastavalossa tai jos kuvaat hämärässä.

 • Salamalla otetut kuvat ovat liian kirkkaita.

  Kuvat voivat olla kirkkaita (ylivalottuneita), jos kuvaat kohteita lähietäisyydeltä salaman kanssa. Siirry kauemmaksi kohteesta ja ota kuva uudelleen.

 • Salamalla otettujen kuvien alaosa on luonnottoman tumma.

  Jos olet liian lähellä kohdetta, objektiivin varjo voi näkyä kuvassa. Siirry kauemmaksi kohteesta ja ota kuva uudelleen. Jos käytät vastavalosuojaa, kokeile poistaa se ennen kuvaamista.

Huomautus

 • Huomioi seuraavat kohdat, jos et käytä sisäistä salamaa.

 • Kun kameralla on taipumus tärähdellä hämärässä, pitele kameraa vakaasti tai käytä jalustaa. Jos käytät zoom-objektiivia, käytä laajakulmapäätä, jotta kameran tärähtelyn aiheuttama epäterävyys vähenee.
 • Jos otat muotokuvia hämärässä, pyydä kohteitasi olemaan liikkumatta, kunnes olet ottanut kuvat. Kaikki mahdollinen liike saa henkilön näyttämään kuvassa epäterävältä.

Liikkuvien kohteiden kuvaaminen

Kun painat laukaisimen puoleenväliin, liikkuviin kohteisiin tarkennetaan jatkuvasti.

Pidä kohde näytössä ja pidä laukaisin painettuna puoliväliin. Paina sitten laukaisin kokonaan pohjaan haluamallasi hetkellä.

Tilannekuvakkeet

Kamera tunnistaa aiheen tyypin ja määrittää asetukset automaattisesti sen mukaisesti. Stillkuvien kuvauksessa havaittua maisemaa edustava kuvake tulee näkyviin näytön vasempaan yläkulmaan ().

Kuvaaminen tehosteita käyttäen (luovan kuvauksen apu)

 1. Paina Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.

  • Lue ilmoitus ja valitse [OK].
 2. Valitse tehoste.

  • Valitse tehoste Valintakiekko-valintakiekolla tai painikkeilla Vasen-painikeOikea-painike ja paina Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.
 3. Valitse tehosteen taso ja muut tiedot.

  • Määritä Valintakiekko-valintakiekolla tai painikkeilla Vasen-painikeOikea-painike ja paina sitten Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.
  • Jos haluat nollata asetuksen, paina AE-lukitus-painiketta ja valitse sitten [OK].

Luovan kuvauksen avun tehosteet

 • [] Esivalinta

  Valitse jokin esimääritetyistä tehosteista.

  Huomaa, että asetukset [Värikylläisyys], [Värisävy 1] ja [Värisävy 2] eivät ole käytettävissä asetuksella [B&W].

 • [] Epäterävä tausta

  Säädä taustan sumennusta. Valitsemalla suuremmat arvot saat taustoista terävämmät. Voit sumentaa taustaa valitsemalla pienemmät arvot. [Autom.] säätää taustan epäterävyyttä kirkkauden mukaan. Objektiivin kirkkaudesta (f/-luku) riippuen jotkin asetukset eivät ehkä ole käytettävissä.

 • [] Kirkkaus

  Säädä kuvan kirkkautta.

 • [] Kontrasti

  Säädä kontrastia.

 • [] Värikylläisyys

  Säädä värien kylläisyyttä.

 • [] Värisävy 1

  Säädä keltaisen/sinisen värisävyä.

 • [] Värisävy 2

  Säädä vihreän/magentan värisävyä.

 • [] Mustavalko

  Määritä sävytystehoste mustavalkokuvausta varten.

Huomautus

 • Toimintoa [Epäterävä tausta] ei voi käyttää salamalla kuvattaessa.
 • Nämä asetukset nollataan, kun vaihdat kuvaustilaa tai asetat virtakytkimen asentoon Virta pois. Tallenna asetukset määrittämällä [Kuvaaminen: Säilytä luovan kuv. aputiedot] ‑arvoksi [Päällä].

Tehosteiden tallentaminen

Voit tallentaa nykyiset asetukset kameraan painamalla INFO-painiketta [Luovan kuvauksen apu] ‑asetusnäytössä ja valitsemalla sitten [OK]. Enintään kolme esivalintaa voidaan tallentaa kohtaan [USER*]. Kun kolme on tallennettu, jokin olemassa oleva [USER*]-esivalinta on korvattava, jos halutaan tallentaa uusi.