Objektiivin vääristymien korjaus

Vinjetointi, kuvan vääristymä ja muut ongelmat voivat johtua objektiivin optisista ominaisuuksista. Kamera voi korjata näitä ilmiöitä toiminnolla [Obj.vääristymien korjaus].

 1. Valitse [Kuvaaminen: Obj.vääristymien korjaus].

 2. Valitse vaihtoehto.

 3. Valitse [Päällä].

  • Varmista, että kiinnitetyn objektiivin nimi ja [Korjaustiedot käytettävissä] näkyvät (paitsi kun [Diffraktion korjaus] on määritetty).
  • Jos [Korjaustiedot puuttuvat] tai [Reunojen valaistuksen] näkyy, katso kohta Digitaalinen objektiivin optimointi.

Reunojen valaistuksen korjaus

Vinjetointi (tummat kuvan kulmat) voidaan korjata.

Huomio

 • Kuvausolosuhteet voivat aiheuttaa sen, että kuvan reunoilla esiintyy kohinaa.
 • Mitä suurempi ISO-herkkyys on, sitä pienempi korjauksen määrä on.

Huomautus

 • Käytetty korjauksen määrä on pienempi kuin korjauksen enimmäismäärä, jonka voi määrittää Digital Photo Professional ‑ohjelmistossa (EOS-ohjelma).
 • Reunojen valaistus korjataan automaattisesti peruskuvaustiloissa, kun korjaustiedot on rekisteröity kameraan.

Vääristymien korjaus

Vääristymä (kuvan vääntyminen) voidaan korjata.

Huomio

 • Vääristymien korjauksen valitseminen saattaa muuttaa kuvakulmaa hienovaraisesti. Tällöin kuvia rajataan hieman ja niiden terävyys saattaa heikentyä hieman.
 • Stillkuvien ja videoiden kuvan rajauksen määrä saattaa vaihdella.

Huomautus

 • RF-objektiiveja käytettäessä vääristymien korjausta videon tallennuksen aikana tuetaan.

Digitaalinen objektiivin optimointi

Erilaisia objektiivin optisten ominaisuuksien aiheuttamia virheitä voidaan korjata, kuten myös diffraktiota ja tarkkuuden pienenemistä.

Jos [Korjaustiedot puuttuvat] tai [Reunojen valaistuksen] näytetään toiminnolle [Digit. objekt. optimoija], voit lisätä objektiivin korjaustiedot kameraan EOS Utility ‑ohjelmistolla. Lisätietoja on EOS Utility ‑ohjelmiston käyttöoppaassa.

Huomio

 • Kuvausolosuhteiden mukaan korjaus voi voimistaa kohinaa. Kuvien reunat voivat myös korostua. Säädä kuva-asetuksen terävyyttä tai määritä [Digit. objekt. optimoija]‑asetukseksi [Pois] tarpeen mukaan ennen kuvaamista.
 • Mitä suurempi ISO-herkkyys on, sitä pienempi korjauksen määrä on.
 • [Digit. objekt. optimoija] ei ole näkyvissä videotallennuksessa. (Korjaaminen ei ole mahdollista.)

Huomautus

 • Kun [Digit. objekt. optimoija] on päällä, toiminto korjaa sekä väriaberraatiota että diffraktiota kuvattaessa, vaikka näitä vaihtoehtoja ei näytetä.

Väriaberraation korjaus

Väriaberraatio (kohteiden ääriviivojen värjäytyminen) voidaan korjata.

Huomautus

 • [Väriaberr. korjaus] ei näy, kun [Digit. objekt. optimoija] ‑asetus on [Päällä].

Diffraktion korjaus

Diffraktio (aukon aiheuttama terävyyden heikentyminen) voidaan korjata.

Huomio

 • Kuvausolosuhteiden mukaan korjaus voi voimistaa kohinaa.
 • Mitä suurempi ISO-herkkyys on, sitä pienempi korjauksen määrä on.
 • [Diffraktion korjaus] ei ole näkyvissä videotallennuksessa. (Korjaaminen ei ole mahdollista.)
 • Diffraktion korjauksen vaikutusta ei voi tarkistaa näytöltä kuvauksen aikana.

Huomautus

 • [Diffraktion korjaus] ei näy, kun [Digit. objekt. optimoija] ‑asetus on [Päällä].

Huomio

 • Objektiivin vääristymien korjauksen yleiset varoitukset

 • Objektiivin vääristymien korjausta ei voi käyttää olemassa oleviin JPEG-kuviin.
 • Käytettäessä muuta kuin Canonin objektiivia korjauksen määrittäminen arvoon [Pois] on suositeltavaa silloinkin, kun [Korjaustiedot käytettävissä] näkyy näytössä.
 • Kuvan äärireunan suurentaminen saattaa näyttää kuvan osia, joita ei tallenneta.
 • Korjauksen määrä (paitsi diffraktion korjaus) on pienempi käytettäessä objektiivia, jossa ei ole etäisyystietoja.

Huomautus

 • Objektiivin vääristymien korjauksen yleiset huomautukset

 • Objektiivin vääristymien korjauksen vaikutus vaihtelee objektiivin ja kuvausolosuhteiden mukaan. Vaikutusta voi olla vaikea havaita käytetystä objektiivista, kuvausolosuhteista ja muista tekijöistä riippuen.
 • Jos korjausta on vaikea havaita, suosittelemme kuvan suurentamista ja tarkastamista kuvaamisen jälkeen.
 • Korjauksia käytetään, vaikka a 1:1-muunnin olisi kiinnitetty.
 • Jos kiinnitetyn objektiivin korjaustietoja ei ole tallennettu kameraan, lopputulos on sama kuin jos korjaukseksi olisi määritetty [Pois] (diffraktion korjausta lukuun ottamatta).
 • Tarvittaessa lisätietoja löytyy EOS Utility ‑ohjelmiston käyttöoppaasta.