Av: Aukon esivalinta

Tässä tilassa voit määrittää haluamasi aukkoarvon, ja kamera määrittää valotusajan automaattisesti, jotta normaali valotus olisi kohteen kirkkauteen sopiva. Suurempi f/-luku (pienempi aukko) suurentaa sopivan tarkennuksen aluetta etualalla ja taustalla. Toisaalta matalampi f/-luku (suurempi aukko) pienentää sopivan tarkennuksen aluetta etualalla ja taustalla.

Av tarkoittaa Aperture value (aukkoarvoa) (aukon kokoa).

Epäterävä tausta

(pieni aukkoarvo: f/5.6)

Etuala ja tausta näkyvät terävinä

(suuri aukkoarvo: f/32)

 1. Käännä tilan valintakiekko asentoon Av.

 2. Valitse haluamasi aukkoarvo.

  • Määritä se kääntämällä Valintakiekko-valintakiekkoa.
 3. Tarkenna kohteeseen.

  • Paina laukaisin puoliväliin.
 4. Katso näyttöä ja ota kuva.

  • Valotus on normaali, kun valotusaika ei vilku.

Huomio

 • Jos valotusaika ”30"” vilkkuu, se on merkki alivalotuksesta.

  Säädä aukkoarvoa pienemmäksi (avaa aukkoa) Valintakiekko-valintakiekolla, kunnes valotusajan vilkkuminen lakkaa, tai määritä suurempi ISO-herkkyys.

 • Jos valotusaika ”1/4000” vilkkuu, se on merkki ylivalotuksesta.

  Säädä aukkoarvoa suuremmaksi (sulje aukkoa) Valintakiekko-valintakiekolla, kunnes valotusajan vilkkuminen lakkaa, tai määritä pienempi ISO-herkkyys.

Huomautus

 • Aukkoarvon näyttö

 • Mitä suurempi arvo on, sitä pienempi on aukon koko. Näytetty aukkoarvo vaihtelee käytettävän objektiivin mukaan. Jos kamerassa ei ole objektiivia, aukon arvona on ”F00”.

Syväterävyyden tarkistus

Aukko muuttuu vain kuvaushetkellä. Muulloin se pysyy auki. Siksi näytössä näkyvä terävyysalue näyttää kapealta eli matalalta. Voit tarkistaa tarkennusalueen määräämällä toiminnon [] (terävyysalueen tarkistus) johonkin painikkeeseen ja painamalla sitä.

Huomautus

 • Mitä suurempi aukkoarvo on, sen suurempi on tarkennettava alue etualalta taustalle.
 • Syväterävyysvaikutelma näkyy selvästi näytöllä, kun aukkoarvoa muutetaan ja terävyysalueen tarkistukselle määritettyä painiketta painetaan.
 • Valotus lukitaan (AE-lukitus), kun pidät terävyysalueen tarkistusta varten määritettyä painiketta alhaalla.