Tarkennustapa

Voit määrittää tarkennustavan.

  1. Valitse [Kuvaaminen: Tarkennustapa].

  2. Valitse vaihtoehto.

    • [AF]: Automaattitarkennus
    • [MF]: Manuaalitarkennus

Huomio

  • [Kuvaaminen: Tarkennustapa] ei tule näkyviin, kun tarkennuskohta on pelkästään manuaalitarkennuksen (MF) vaikutusalueella. Siirrä tarkennuskohtaa kääntämällä tarkennusrengasta kohti äärettömyyttä (myötäpäivään kameran etupuolelta katsottuna), kunnes [Kuvaaminen: Tarkennustapa] tulee näkyviin.