Oman valikon tallentaminen

Oman valikon välilehtien lisääminen

 1. Valitse [Lisää Oma valikko ‑välilehti].

 2. Valitse [OK].

  • Voit luoda enintään viisi Oman valikon välilehteä toistamalla vaiheet 1 ja 2.

Valikkokohtien rekisteröinti Oma valikko ‑välilehdissä

 1. Valitse [MY MENU*: Määritä].

 2. Valitse [Valitse rekisteröit. kohteet].

 3. Tallenna haluamasi kohteet.

  • Valitse kohde ja paina sitten Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.
  • Valitse vahvistusnäytössä [OK].
  • Voit rekisteröidä enintään kuusi kohdetta.
  • Voit palata vaiheen 2 näyttöön painamalla MENU-painiketta.

Oma valikko ‑välilehden asetukset

Voit lajitella ja poistaa välilehden kohteita, nimetä välilehden uudelleen tai poistaa sen.

Lajittele rekist. kohteet

Voit muuttaa Omaan valikkoon tallennettuja kohteita. Valitse [Lajittele rekist. kohteet], valitse järjestettävä kohde ja paina sitten Pikavalinta/aseta-painike-painiketta. Kun [Ylä & ala] on näkyvissä, järjestä kohde painikkeilla Ylös-painikeAlas-painike ja paina sitten Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.

Poista valitut kohteet/Poista kaikki välil. kohteet

Voit poistaa minkä tahansa tallennetuista kohdista. [Poista valitut kohteet] poistaa yhden kohteen kerrallaan ja [Poista kaikki välil. kohteet] poistaa kaikki välilehteen tallennetut kohteet.

Poista välilehti

Voit poistaa nykyisen Oma valikko ‑välilehden. Valitse [Poista välilehti], kun haluat poistaa [MY MENU*] ‑välilehden.

Huomio

 • [Poista välilehti] ‑toiminto poistaa myös välilehtien nimet, jotka on muutettu [Nimeä välilehti uudelleen] ‑toiminnolla.

Nimeä välilehti uudelleen

Voit nimetä Oma valikko ‑välilehden uudelleen kohdassa [MY MENU*].

 1. Valitse [Nimeä välilehti uudelleen].

 2. Kirjoita teksti.

  • Voit poistaa tarpeettomat merkit valitsemalla [Poista].
  • Valitse merkki painikkeilla Ylös-painikeAlas-painikeVasen-painikeOikea-painike ja syötä se sitten painamalla Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.
  • Voit muuttaa syöttötilaa valitsemalla [Syöttötila].
 3. Vahvista syötetty teksti.

  • Paina MENU-painiketta ja valitse sitten [OK].

Kaikkien Oma valikko ‑välilehtien poistaminen / Kaikkien kohteiden poistaminen

Voit poistaa kaikki luomasi Oma valikko ‑välilehdet tai kaikki Oma valikko ‑välilehdelle rekisteröidyt valikkokohdat.

Poista kaikki Oma val. ‑välil

Voit poistaa kaikki luomasi Oma valikko ‑välilehdet. Kun valitset [Poista kaikki Oma val. ‑välil], kaikki välilehdet [MY MENU1]–[MY MENU5] poistetaan ja [Oma valikko]-välilehti palautetaan oletusasetuksiinsa.

Huomio

 • [Poista kaikki Oma val. ‑välil] ‑toiminto poistaa myös välilehtien nimet, jotka on muutettu [Nimeä välilehti uudelleen] ‑toiminnolla.

Poista kaikki kohteet

Voit poistaa kaikki välilehtiin [MY MENU1]–[MY MENU5] rekisteröidyt kohteet. Välilehdet säilytetään. Kun [Poista kaikki kohteet] valitaan, kaikki luotuihin välilehtiin rekisteröidyt kohteet poistetaan.

Valikkonäyttö

[Valikkonäyttö]-asetuksella voit valita sen valikkonäytön, joka tulee ensin näkyviin, kun painat MENU-painiketta.

 • Normaali näyttö

  Tuo näkyviin viimeksi näytetyn valikkonäytön.
 • Näytä Oma valikko ‑välilehd.

  Avaa näytön [Oma valikko]-välilehti valittuna.
 • Näytä vain Oma valikko ‑välil

  Rajoittaa näytön [Oma valikko]-välilehteen (välilehtiä [Kuvaaminen]/[Toisto]/[Wi-Fi-toiminto]/[Asetus]/[Näyttötasoasetukset] ei näytetä).