Koon muuttaminen

Voit muuttaa JPEG-kuvan kokoa vähentääksesi pikselimäärää, ja tallentaa sen uutena kuvana. Koon muuttaminen on mahdollista vain kuville JPEG Suuri/Keskikoko/Pieni 1. JPEG Pieni 2- ja RAW-kuvien kokoa ei voi muuttaa.

 1. Valitse [Toisto: Muuta kokoa].

 2. Valitse kuva.

  • Valitse painikkeilla Vasen-painikeOikea-painike kuva, jonka kokoa muutetaan.
 3. Valitse haluamasi kuvan koko.

  • Näytä kuvan koko painamalla Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.
  • Valitse haluamasi kuvan koko (1).
 4. Tallenna.

  • Tallenna kuva, jonka kokoa on muutettu, valitsemalla [OK].
  • Tarkista tallennuskansio ja kuvatiedoston numero ja valitse sitten [OK].
  • Jos haluat muuttaa toisen kuvan kokoa, toista vaiheet 2–4.