Valotuksen lukitus (AE-lukitus)

Voit lukita valotuksen, kun haluat asettaa tarkennuksen ja valotuksen erikseen tai kun haluat ottaa useita kuvia samalla valotusasetuksella. Lukitse valotus AE-lukitus-painikkeella, sommittele ja ota kuva. Toiminto on käytännöllinen esimerkiksi vastavaloon kuvattaessa.

 1. Tarkenna kohteeseen.

  • Paina laukaisin puoliväliin.
 2. Paina AE-lukitus-painiketta.

  • Näytöllä näkyvä [AE-lukitus] tarkoittaa, että valotus on lukittu (AE-lukitus). Voit peruuttaa AE-lukituksen painamalla uudelleen AE-lukitus-painiketta.
 3. Sommittele uudelleen ja ota kuva.

  • Paina laukaisinta.

Huomio

 • Jos [Kuvaaminen: Auto Lighting Optimizer/Kuvaaminen: Autom. valotuksen optimointi] () ‑asetuksena on jotain muuta kuin [Pois], kuva voi näyttää kirkkaalta, vaikka vähennetty valotuksen korjaus olisi määritetty tummempaa kuvaa varten.

AE-lukitustehosteet

Mittaustapa () AF-pisteen valinta ()
Automaattinen valinta Käsivalinta
Arvioiva mittaus Tarkennettuun AF-pisteeseen keskitetty valotus lukitaan. Valittuun AF-pisteeseen keskitetty valotus lukitaan.
Osa-alamittaus Pistemittaus Keskustapainotteinen mittaus AE-lukitusta käytetään keskimmäisessä AF-pisteessä.

Keskustapainotteinen valotus lukitaan, kun [Arvioiva mittaus] on määritetty ja kameraan on valittu manuaalitarkennus ().

Huomautus

 • AE-lukitusta ei voi käyttää aikavalotuksella kuvattaessa.