Salamatoimintojen asetukset

Sisäisen salaman ja ulkoisten EL/EX-sarjan Speedlite-salamoiden toiminnot voidaan määrittää kameran valikkonäytöissä.

Liitä ulkoinen Speedlite-salama ja kytke siihen virta ennen kuin määrität sen asetukset.

Tietoja ulkoisten Speedlite-salamoiden toiminnoista saat Speedliten käyttöoppaasta.

 1. Valitse [Kuvaaminen: Salamaohjaus].

 2. Valitse vaihtoehto.

Salamatoiminto

 • Määritä [Automaattisalama] (peruskuvaus- tai P-tilassa), niin salama välähtää automaattisesti kuvausolosuhteiden mukaan.
 • Määritä [Laukaise], kun haluat salaman välähtävän joka kerran, kun otat kuvan.
 • Valitse [Salama pois] (luovissa kuvaustiloissa), kun haluat poistaa salaman käytöstä tai käytät tarkennuksen apuvaloa.

E-TTL II ‑salaman mittaus

 • Aseta [Monil (kasvot)], kun haluat käyttää salaman mittausta, joka sopii ihmisten kuvaukseen.
 • Aseta [Monilohko], jos haluat käyttää salaman mittausta, joka painottaa laukaisua jatkuvassa kuvauksessa.
 • Asetuksella [Keskiarvo] salamavalotuksen keskiarvo lasketaan koko mitatulle kohteelle.

Huomio

 • Vaikka määrität [Monil (kasvot)] ‑asetuksen, jotkin kohteet ja kuvausolosuhteet saattavat estää halutun tuloksen saamisen.

Punasilmäisyyden vähennys

Voit vähentää punasilmäisyyttä asettamalla arvoksi [Päällä], jolloin punasilmäisyyden vähennysvalo laukeaa ennen salaman laukaisua.

Hidas täsmäys

Salamavalokuvauksen täsmäysnopeuden voi määrittää tilassa Av ja P.

 • [1/250-1/30 s automaattinen] 1/250-30 sek. autom.

  Salamatäsmäys määritetään automaattisesti välillä 1/250–30 sekuntia kuvauskohteen kirkkauden mukaan. Kuvausta hitaalla täsmäyksellä käytetään heikosti valaistuissa paikoissa (joissakin kuvausolosuhteissa) ja valotusaikaa pidennetään automaattisesti.

 • [1/250–1/60 s automaattinen] 1/250-1/60 sek. autom.

  Estää pitkän valotusajan automaattisen määrittämisen hämärässä. Mikä estää tehokkaasti kohteen epäterävöitymistä ja kameran tärähtelyä. Salaman valo antaa normaalin valotuksen kohteille, mutta huomaa, että tausta voi olla tumma.

 • [1/250 s (kiinteä)] 1/250 sek. (kiinteä)

  Valotusaika on kiinteä 1/250 s. Tämä estää kohteen epäterävöitymistä ja kameran tärähtelyn vaikutusta paremmin kuin [1/250-1/60 sek. autom.]. Hämärässä kohteen tausta on kuitenkin tummempi kuin käytettäessä asetusta [1/250-1/60 sek. autom.].

Huomio

 • Jos haluat käyttää hidasta täsmäystä tilassa Av/P, valitse asetus [1/250-30 sek. autom.].

Sisäisen salaman toimintojen asetukset

Salamatoiminto

Määrittämällä [E-TTL II] voit kuvata täysin automaattisessa E-TTL II/E-TTL ‑salamatoiminnossa.

Määrittämällä [Käsisäätö] voit määrittää haluamasi välähdystehon kohdassa [välähdysteho].

 • Käytössä vain tilassa Tv/Av/M.

Täsmäystapa

Määritä asetukseksi normaalisti [1. verho], jolloin salama välähtää heti kuvauksen alkamisen jälkeen.

Määritä [2. verho] ja käytä hidasta valotusaikaa, jos haluat kuvaan luonnollisia jälkikuvia esimerkiksi autojen valoista.

Huomio

 • Kun kuvaat asetuksella [2. verho], määritä valotusajaksi vähintään 1/60 sekuntia. Kun valotusaika ylittää 1/60 sekuntia, ensimmäisen verhon täsmäystä käytetään automaattisesti, vaikka [2. verho] olisi asetettu.

valot.korj.

Määritä salaman valotuskorjaus, jos kohteen kirkkaus ei ole halutunlainen (haluat säätää välähdystehoa) salamakuvauksessa. Voit määrittää salaman valotuskorjausta enintään ±2 yksikköä 1/3-yksikön välein.

 1. Valitse [valot.korj.].

 2. Määritä korjauksen määrä.

  • Jos valotus on liian tumma, paina Oikea-painike-painiketta (pidempi valotus).
  • Jos valotus on liian vaalea, paina Vasen-painike-painiketta (alennettu valotus).
  • Kun olet ottanut kuvan, peruuta salaman valotuskorjaus palauttamalla arvoksi 0.

Huomio

 • Mikäli [Kuvaaminen: Auto Lighting Optimizer/Kuvaaminen: Autom. valotuksen optimointi] () ‑asetus on muu kuin [Pois], kuvat saattavat näyttää kirkkailta, vaikka valotusta olisi tummennettu negatiivisella salaman valotuskorjauksella.
 • Jos salaman valotuskorjaus on asetettu Speedlite-salamalla (myydään erikseen, ), salaman valotuskorjausta ei voi asettaa kamerassa (pikavalinta tai ulkoisen salamatoiminnon asetus). Huomaa, että Speedlite-salaman asetus korvaa kameran asetuksen, jos molemmat on määritetty samanaikaisesti.

Huomautus

 • Valotuksen korjauksen määrä pysyy voimassa senkin jälkeen, kun virtakytkin on asetettu asentoon Virta pois.

Ulkoisen salaman toimintojen asetukset

Näytössä näkyvät tiedot, niiden näyttökohta ja käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat Speedlite-salaman mallin, sen valinnaisten toimintojen asetusten, salamatoiminnon ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja salamayksikön toiminnoista saat sen käyttöoppaasta.

Esimerkkinäyttö

 1. (1) Salamatila
 2. (2) Langattomat toiminnot/Väläytyssuhdeohjaus
 3. (3) Salamazoomaus (salaman peittoalue)
 1. (4) Suljintäsmäys
 2. (5) Salamavalotuksen korjaus
 3. (6) Salamavalotuksen haarukointi

Huomio

 • Toiminnot ovat rajoitettuja, kun käytetään EX-sarjan Speedlite-salamaa, joka ei ole yhteensopiva salamatoimintojen asetusten kanssa.

Salamatila

Voit valita salamatoiminnon, joka sopii haluamaasi salamavalokuvaukseen.

 • [E-TTL II] on automaattista salamakuvausta tukevien EL/EX-sarjan Speedlite-salamoiden normaali tila.
 • [Käsisäätö] ‑tilassa Speedlite-salaman [Välähdysteho]-asetuksen voi määrittää manuaalisesti.
 • [CSP] (Jatkuvan kuvauksen ensisij.tila) on käytettävissä yhteensopivan Speedlite-salaman kanssa. Tämä tila vähentää automaattisesti salaman välähdystehoa yhden yksikön ja lisää ISO-herkkyyttä yhden yksikön. Tämä on hyödyllistä jatkuvassa kuvauksessa ja auttaa säästämään salaman akkuvirtaa.
 • Lisätietoja muista salamatoiminnoista on kyseisen salamatilan sisältävän Speedlite-salamalaitteen käyttöoppaassa.

Huomio

 • Säädä Valotuksen korjaus ‑asetusta tarpeen mukaan, jos salamavalokuvauksessa tulee ylivalotusta, kun [CSP] on tilassa Tv tai M.

Huomautus

 • [CSP]-asetusta käytettäessä ISO-herkkyys on automaattisesti [Automaatti].

Langattomat toiminnot

Voit käyttää radioyhteyttä tai optista langatonta yhteyttä, jos haluat ottaa kuvia langattomalla usean salaman kokoonpanolla.

Saat lisätietoja langattomasta salamasta sellaisen Speedlite-salaman käyttöoppaasta, joka tukee kuvausta langattomalla salamalla.

Väläytyssuhdeohjaus

Lähikuvaussalamaa käyttäessäsi voit määrittää väläytyssuhdeohjauksen.

Lisätietoja välähdyssuhdeohjauksesta on lähikuvaussalaman käyttöoppaassa.

Salamazoomaus (salaman peittoalue)

Jos Speedlite-salamassa on zoomaava välähdyspää, voit määrittää salaman peittoalueen.

Suljintäsmäys

Määritä tähän normaalisti [1. verhon täsmäys], jolloin salama välähtää heti kuvauksen alkamisen jälkeen. Määritä [2. verhon täsmäys] ja käytä hidasta valotusaikaa, jos haluat kuvaan luonnollisia jälkikuvia esimerkiksi autojen valoista.

Määritä [Nopea täsmäys], jos haluat käyttää salamakuvauksessa nopeampaa valotusaikaa kuin salamatäsmäyksen enimmäissuljinaika. Tästä on hyötyä, jos kuvaat avoimella aukolla Av-tilassa ja haluat epäterävöittää esimerkiksi kohteiden takana olevan taustan päivänvalossa.

Huomio

 • Kun kuvaat asetuksella [2. verhon täsmäys], määritä valotusajaksi vähintään 1/60 sekuntia. Kun valotusaika ylittää 1/60 sekuntia, ensimmäisen verhon täsmäystä käytetään automaattisesti, vaikka [2. verhon täsmäys] olisi asetettu.

Salamavalotuksen korjaus

Voit säätää ulkoisten Speedlite-salamoiden välähdystehoa valotuksen korjauksen tapaan.

Huomio

 • Jos määrität salaman valotuskorjauksen Speedlite-salamassa, et voi määrittää salaman valotuskorjausta kamerassa. Huomaa, että Speedlite-salaman asetus korvaa kameran asetuksen, jos molemmat on määritetty samanaikaisesti.

Salamavalotuksen haarukointi

Speedlite-salamat, joissa on salamavalotuksen haarukointi, voivat vaihtaa ulkoisen salaman välähdystehoa automaattisesti, kun kolme kuvaa otetaan kerralla.

Ulkoisen salaman valinnaisten toimintojen asetukset

Tietoja ulkoisen Speedlite-salaman valinnaisista toiminnoista saat Speedliten käyttöoppaasta.

Huomio

 • Jos EL- EX-sarjan Speedlite-salaman valinnaisen toiminnon [Salaman mittaustapa] arvo on [1:TTL] (automaattisalama), Speedlite välähtää aina täydellä salamateholla.
 • Speedlite-salaman omia toimintoja (P.Fn) ei voi määrittää tai tyhjentää kameran [Kuvaaminen: Ulkoisen salaman asetus] ‑näytöstä. Määritä ne suoraan Speedlite-salamassa.

Salamatoimintojen asetusten poistaminen / C.Fn-asetukset

 1. Valitse [Nollaa asetukset].

 2. Valitse nollattavat asetukset.

  • Valitse [Nollaa sis. salaman aset.], [Nollaa ulk. salaman aset.] tai [Nollaa ulk. salaman C.Fn:t].
  • Valitse [OK] vahvistusnäytössä, niin kaikki salaman tai valinnaisten toimintojen asetukset poistetaan.