Tarkennustoiminta

Voit valita kuvausolosuhteisiin tai kohteeseen sopivan tarkennustoiminnan. Peruskuvaustiloissa paras mahdollinen AF-toiminta määritetään automaattisesti valitun kuvaustilan perusteella.

 1. Käännä tilan valintakiekko johonkin Luova kuvaus ‑asentoon.

 2. Määritä tarkennustilaksi AF.

  • RF-objektiivit, joissa ei ole tarkennustavan valintakytkintä

   Määritä [Kuvaaminen: Tarkennustapa]‑asetukseksi [AF].

  • RF-objektiivit, joissa on tarkennustavan valintakytkin

   Aseta objektiivin tarkennustavan valintakytkin asentoon Automaattitarkennus.

 3. Valitse [Kuvaaminen: Tarkennustoiminta].

 4. Valitse vaihtoehto.

  • Paina painikkeita Vasen-painikeOikea-painike.

   : Kertatark.

   : Jatkuva tark.

Kertatarkennus liikkumattomille kohteille

Tämä tarkennustoiminta sopii liikkumattomille kohteille. Kun painat laukaisimen puoliväliin, kamera tarkentaa vain kerran.

 • Kun kohde on tarkennettu, AF-piste muuttuu vihreäksi ja kamera antaa äänimerkin. Jos tarkennusta ei saavuteta, AF-piste muuttuu oranssiksi.
 • Tarkennus pysyy lukittuna, kun painat laukaisimen puoliväliin, ja voit sommitella kuvan uudelleen ennen kuvan ottamista.
 • Lisätietoja jatkuvan kuvauksen nopeudesta käytettäessä jatkuvaa kuvausta on kohdassa Kuvaustapa.

Huomautus

 • Jos [Asetus: Äänimerkki] ‑asetuksena on [Pois], äänimerkkiä ei kuulu, kun kuva on tarkennettu.
 • Katso kohta Objektiivin sähköinen MF, kun käytät objektiivia, joka tukee elektronista manuaalitarkennusta.

Kuvaaminen tarkennus lukittuna

Kuvaamisessa tarkennus lukittuna käytät kertatarkennusta lukitulla AF-pisteellä ja sommittelet kuvan ennen sen ottamista. Vaiheet ovat seuraavat, kun tarkennat painamalla laukaisimen puoliväliin.

 1. Vie kiinteä AF-piste tarkennettavan kohteen päälle ja paina laukaisin puoliväliin.

 2. Kun tarkennettava AF-piste muuttuu vihreäksi, pidä laukaisin puolivälissä ja sommittele kuva uudelleen.

 3. Ota kuva painamalla laukaisin pohjaan asti.

Jatkuva tarkennus liikkuville kohteille

Tämä tarkennustoiminta sopii liikkuvien kohteiden kuvaamiseen. Kun pidät laukaisinta painettuna puoliväliin, kohdetta tarkennetaan jatkuvasti.

 • Kun kohde on tarkennettu, AF-piste muuttuu siniseksi. Äänimerkkiä ei kuulu silloinkaan, kun tarkennus on saavutettu.
 • Kamera säätää valotuksen kuvan ottohetkellä.
 • Lisätietoja jatkuvan kuvauksen nopeudesta käytettäessä jatkuvaa kuvausta on kohdassa Kuvaustapa.

Huomio

 • Käytettävä objektiivi sekä kohteen etäisyys ja vauhti voivat aiheuttaa sen, ettei kamera välttämättä aina saavuta oikeaa tarkennusta.
 • Jatkuvan kuvauksen aikana suoritettu zoomaus saattaa häiritä tarkennusta. Zoomaa ensin, sommittele ja ota kuva.

Tarkennuksen apuvalo

Tarkennuksen apuvalo (, ) saattaa laueta, kun painat laukaisimen puoliväliin vähäisessä valaistuksessa tai vastaavissa olosuhteissa, jotta automaattinen tarkennus olisi helpompaa.

 • Speedlite-salamaa käytettäessä määritä asetus Speedlite-salamassa tarpeen mukaan.

Huomio

 • Salama ei tuota tarkennuksen apuvaloa, kun tarkennustoiminnaksi on määritetty [Jatkuva tark.].

Huomautus

 • Voit poistaa tarkennuksen apuvalon käytöstä määrittämällä [Kuvaaminen: Tarkennuksen apuvalo] ‑asetukseksi [Pois].