Automaattitarkennus-, kuvaus- ja valotusasetukset

Tässä luvussa kuvaillaan automaattitarkennuksen, kuvaustavan, mittaustavan ja näihin liittyvien asetusten määritys.

Huomio

  • Automaattitarkennus tarkoittaa Autofocus (automaattitarkennus). MF tarkoittaa Manual focus (manuaalitarkennus).