Valikkotoiminnot ja ‑asetukset

 1. (1) INFO-painike
 2. (2) Pikavalinta/aseta-painike-painike
 3. (3) Näyttö
 1. (4) MENU-painike
 2. (5) -valintakiekko

Valikkonäyttö

Valikon välilehdet ja näytettävät vaihtoehdot vaihtelevat kuvaustilan mukaan.

Peruskuvaus

Videotallennus

Luova kuvaus

 1. (1) Toissijaiset välilehdet
 2. (2) Valikkoasetukset
 1. (3) Valikkokohdat

Valikkoasetusten määrittäminen

Kun asetus on [Näyttötasoasetukset: Valikkonäyttö: Ohjattu]

 1. Näytä päävälilehdet.

  • Kun painat MENU-painiketta, päävälilehdet (1) ja valitun välilehden kuvaus tulevat näkyviin.
 2. Valitse jokin päävälilehti.

  • Voit siirtyä päävälilehdissä kääntämällä Valintakiekko-valintakiekkoa.
  • Voit vaihtaa päävälilehteä myös painamalla INFO-painiketta.
 3. Näytä valikkonäyttö.

  • Avaa valikkonäyttö painamalla Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.
  • Voit palata päävälilehtinäyttöön painamalla MENU-painiketta.
 4. Valitse jokin toissijainen välilehti.

  • Voit valita toissijaisen välilehden painikkeilla Vasen-painikeOikea-painike tai kääntämällä Valintakiekko-valintakiekkoa.
 5. Valitse vaihtoehto.

  • Valitse kohde painikkeilla Ylös-painikeAlas-painike ja paina sitten Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.
 6. Valitse vaihtoehto.

  • Valitse vaihtoehto painikkeilla Ylös-painikeAlas-painike tai Vasen-painikeOikea-painike. (Jotkin vaihtoehdot valitaan painikkeilla Ylös-painikeAlas-painike ja muut painikkeilla Vasen-painikeOikea-painike.)
  • Käytössä oleva asetus näkyy sinisenä.
 7. Määritä vaihtoehto.

  • Määritä asetus painamalla Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.
  • Jos muutat asetusta oletusarvoista, se näytetään sinisellä (käytettävissä vain [Kuvaaminen]-välilehden valikkovaihtoehdoille).
 8. Poistu asetuksesta.

  • Voit poistua valikosta ja palata kuvaamisen valmiustilaan painamalla kahdesti MENU-painiketta.

Huomautus

 • Tästä eteenpäin valikkotoimintojen kuvauksissa oletetaan, että valikkonäyttö on näkyvissä.
 • Peruuta toiminto painamalla MENU-painiketta.

Kun asetus on [Näyttötasoasetukset: Valikkonäyttö: Vakio]

 1. Näytä valikkonäyttö.

  • Avaa valikkonäyttö painamalla MENU-painiketta.
 2. Valitse välilehti.

  • Vaihda päävälilehtien (1) välillä painamalla INFO-painiketta.
  • Voit valita toissijaisen välilehden painikkeilla Vasen-painikeOikea-painike tai kääntämällä Valintakiekko-valintakiekkoa.
  • Tämän jälkeen toiminnot ovat samoja kuin asetuksella [Näyttötasoasetukset: Valikkonäyttö: Ohjattu]. Katso Kun asetus on [Näyttötasoasetukset: Valikkonäyttö: Ohjattu] vaiheesta 5 eteenpäin.
  • Voit poistua asetuksesta painamalla kerran MENU-painiketta.

Himmennetyt valikkokohdat

Esimerkki: Kun asetus on [Ensisijainen huippuvalotoisto]

Himmennettyjä valikkokohtia ei voi määrittää. Valikkokohta näkyy himmeänä, jos jonkin toisen toiminnon asetus ohittaa sen.

Saat ohittavan toiminnon näkyviin valitsemalla himmennetyn valikkokohdan ja painamalla Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.

Jos peruutat ohittavan toiminnon asetuksen, himmennetyn valikkokohdan voi määrittää.

Huomio

 • Et ehkä näe ohittavaa toimintoa tietyille himmennetyille valikkokohdille.

Huomautus

 • Voit palauttaa valikkotoiminnot oletusasetuksiin vaihtoehdolla [Perusasetukset] kohdassa [Asetus: Nollaa kamera] ().