Kuvanumerointi

Kansioon tallennetuille otetuille kuville määritetään tiedostonumero väliltä 0001 ja 9999. Voit muuttaa kuvatiedostojen numerointitavan.

(Esimerkki)

(1) Tiedostonumero

 1. Valitse [Asetus: Kuvanumerointi].

 2. Määritä vaihtoehto.

  • Valitse [Numerointi].
  • Valitse [Jatkuva] tai [Auto.nollaus].
  • Jos haluat nollata kuvanumeroinnin, valitse [Man. nollaus] ().
  • Valitse [OK], niin uusi kansio luodaan ja tiedostonumerointi alkaa numerosta 0001.

Huomio

 • Jos kansion 999 tiedostonumero saavuttaa arvon 9999, kuvia ei voi ottaa, vaikka kortilla olisi vielä vapaata tilaa. Kun näkyviin tulee viesti, jossa kehotetaan vaihtamaan kortti, vaihda uuteen korttiin.

Jatkuva

Jatkuva kuvanumerointi riippumatta kortin vaihtamisesta tai kansioiden luomisesta

Vaikka vaihtaisit kortin tai loisit uuden kansion, kuvanumerointi jatkuu juoksevana numeroon 9999 saakka. Tämä on käytännöllistä, kun haluat tallentaa numeroilla 0001–9999 numeroituja kuvia useille korteille tai useita kansioita yhteen kansioon tietokoneeseen.

Jos vaihdetulla kortilla tai olemassa olevassa kansiossa on aiemmin tallennettuja kuvia, uusien kuvien numerointi saattaa jatkua kortilla olevien kuvien mukaisesti. Jos käytät jatkuvaa kuvanumerointia, on suositeltavaa käyttää joka kerta alustettua korttia.

Kuvanumerointi kortin vaihtamisen jälkeen

Kortti 1

Kortti 2

(1) Järjestyksessä seuraava tiedostonumero

Kuvanumerointi kansion luomisen jälkeen

Kortti 1

Automaattinen nollaus

Kuvanumeroinnin aloittamiseen numerosta 0001 kortin vaihtamisen tai kansioiden luomisen jälkeen

Kun vaihdat kortin tai luot kansion, uusien tallennettujen kuvien kuvanumerointi alkaa uudelleen 0001:stä. Tämä on kätevää, jos haluat järjestää kuvat korteittain tai kansioittain.

Jos vaihdetulla kortilla tai olemassa olevassa kansiossa on aiemmin tallennettuja kuvia, uusien kuvien numerointi saattaa jatkua kortilla olevien kuvien mukaisesti. Jos haluat tallentaa kuvat niin, että kuvanumerointi alkaa aina numerosta 0001, käytä uutta alustettua korttia joka kerta.

Kuvanumerointi kortin vaihtamisen jälkeen

Kortti 1

Kortti 2

(1) Kuvanumerointi alkaa alusta

Kuvanumerointi kansion luomisen jälkeen

Kortti 1

Manuaalinen nollaus

Kuvanumeroinnin nollaaminen numeroon 0001 tai aloittaminen numerosta 0001 uusissa kansioissa

Kun nollaat kuvanumeroinnin manuaalisesti, uusi kansio luodaan automaattisesti ja siihen tallennettujen kuvien numerointi alkaa numerosta 0001.

Tämä on hyödyllistä, jos esimerkiksi haluat, että eilen otetut kuvat tallentuvat eri kansioon kuin tänään otetut.