Virhekoodit

  • (1) Virhenumero
  • (2) Syy ja toimenpiteet

Jos kamerassa on ongelma, virheilmoitus näytetään. Noudata näytön ohjeita.

Jos ongelma jatkuu, kirjoita muistiin virhekoodi (Err xx) ja ota yhteys huoltoon.