Tv: Valotusajan esivalinta

Tässä tilassa voit määrittää valotusajan ja kamera määrittää aukkoarvon automaattisesti ja säätää normaalin valotuksen kohteen kirkkauden mukaiseksi. Alennettu valotusaika voi pysäyttää liikkuvan kohteen. Pidemmällä valotusajalla kuvaan saadaan epäterävyystehoste, joka antaa vaikutelman liikkeestä.

Tv tarkoittaa Time value (aika-arvoa).

Epäterävä liike

(Pitkä valotusaika: 1/30 s)

Pysäytetty liike

(Lyhyt valotusaika: 1/2000 s)

 1. Käännä tilan valintakiekko asentoon Tv.

 2. Määritä haluamasi valotusaika.

  • Määritä se kääntämällä Valintakiekko-valintakiekkoa.
 3. Tarkenna kohteeseen.

  • Paina laukaisin puoliväliin.
 4. Katso näyttöä ja ota kuva.

  • Valotus on normaali, kun aukkoarvo ei vilku.

Huomio

 • Jos pienin himmenninaukon arvo vilkkuu, se on merkki alivalotuksesta.

  Säädä valotusaikaa pidemmäksi Valintakiekko-valintakiekolla, kunnes aukkoarvon vilkkuminen lakkaa, tai määritä suurempi ISO-herkkyys.

 • Jos suurin aukkoarvo vilkkuu, se on merkki ylivalotuksesta.

  Säädä valotusaikaa lyhyemmäksi Valintakiekko-valintakiekolla, kunnes aukkoarvon vilkkuminen lakkaa, tai määritä pienempi ISO-herkkyys.

Huomautus

 • Valotusajan näyttö

 • Kun valotusaika ylittää 1/4 sekuntia, näyttö vaihtuu murtolukumuodosta "-muotoon. Esimerkiksi 0"5 tarkoittaa 0,5 sekuntia ja 15" 15 sekuntia.