Stillkuvien ISO-herkkyyden asetukset

Määritä ISO-herkkyys (kuvakennon herkkyys valolle) ympäristön valaistuksen mukaan.

Peruskuvaustiloissa ISO-herkkyys määritetään automaattisesti.

Lisätietoja ISO-herkkyydestä videotallennuksessa on kohdassa ISO-herkkyys videotallennuksessa.

 1. Paina Vasen-painike-näppäintä.

 2. Määritä ISO-herkkyys.

  • Määritä painamalla painikkeita Vasen-painikeOikea-painike.
  • ISO-herkkyydeksi voidaan valita ISO 100–12800 1/3-yksikön välein.
  • [AUTO]-asetuksella ISO-herkkyys määritetään automaattisesti. Voit määrittää nopeudeksi [AUTO] myös painamalla INFO-painiketta.
  • [AUTO]-asetuksella laukaisimen painaminen puoliväliin näyttää kameran määrittämän ISO-herkkyyden.
  • Voit valita asetuksen [AUTO] määrittäessäsi [ISO-herkkyys]-asetusta kohdassa [Kuvaaminen: ISO-herkkyysasetukset] (näytetään yllä) painamalla INFO-painiketta.

ISO-herkkyyden ohje

 • Pienet ISO-herkkyydet vähentävät kuvan kohinaa, mutta saattavat lisätä kameran/kohteen tärähtämisen riskiä tai pienentää tarkennusaluetta (lyhyempi terävyysalue) joissakin kuvausolosuhteissa.
 • Suuret ISO-herkkyydet mahdollistavat kuvauksen heikossa valossa, suuremmalla tarkennusalueella (syvempi terävyysalue) ja pitemmällä salaman käyttöetäisyydellä, mutta saattavat lisätä kuvan kohinaa.

Huomautus

 • Voidaan asettaa myös [ISO-herkkyys]-näytössä kohdassa [Kuvaaminen: ISO-herkkyysasetukset].
 • Voit lisätä valintoihin vaihtoehdon [H] (vastaa herkkyyttä ISO 25600) määrittämällä [ISO-laajennus]-asetukseksi [1:Päällä] kohdassa [Asetus: Valinnaiset toiminnot (C.Fn)] ().

Huomio

 • Kun [Kuvaaminen: Ensisijainen huippuvalotoisto] ‑asetus on [Päällä] tai [Parannettu], herkkyyttä ISO 100/125/160 tai [H] (vastaa herkkyyttä ISO 25600 ) ei voi valita.
 • Kuvaaminen korkeassa lämpötilassa saattaa aiheuttaa kuviin rakeisuutta. Pitkät valotusajat voivat myös aiheuttaa epäsäännöllisiä värejä kuvaan.
 • Suurilla ISO-herkkyyksillä kuvassa voi näkyä kohinaa (kuten valopisteitä tai raitaisuutta) tai epätasaisia värejä.
 • Kohteet saattavat ylivalottua, kun kuvia otetaan lähietäisyydeltä suurella ISO-herkkyydellä.
 • Kun kuvaat olosuhteissa, joissa kuviin tulee erittäin paljon kohinaa (kuten suuren ISO-herkkyyden, korkean lämpötilan ja pitkän valotuksen yhdistelmässä), kuvat eivät ehkä tallennu oikein.
 • H-asetuksella (vastaa herkkyyttä ISO 25600) kuvan kohina (kuten valopisteet tai viivat) ja epätasaiset värit voivat lisääntyä ja näkyvä erottelutarkkuus voi vähentyä, koska kyse on laajennetusta ISO-herkkyydestä.

Suurin [AUTO] ISO-herkkyys

Automaattisen ISO-herkkyyden voi rajoittaa enimmäisarvoon ISO 400–12800.

 1. Valitse [Kuvaaminen: ISO-herkkyysasetukset].

 2. Valitse [Autom. enint.].

  • Valitse [Autom. enint.] ja paina sitten Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.
 3. Valitse ISO-herkkyys.

  • Valitse ISO-herkkyys ja paina sitten Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.