Valmistelu ja peruskäyttö

Tässä luvussa käsitellään kameran peruskäyttöä ja esivalmisteluja ennen kameran käyttöönottoa.