Valinnaiset toiminnot (C.Fn)

Valinnaisten toimintojen määrittäminen

 1. Valitse [Asetus: Valinnaiset toiminnot (C.Fn)].

 2. Valitse valinnaisen toiminnon numero.

  • Valitse määritettävän valinnaisen toiminnon numero (1) painikkeilla Vasen-painikeOikea-painike ja paina sitten Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.
  • Nykyiset valinnaisen toiminnon asetukset näytetään vastaavan toiminnon numeron alla näytön (2) alareunassa.
 3. Muuta asetus haluamaksesi.

  • Valitse asetuksen vaihtoehto.
  • Voit asettaa toisen valinnaisen toiminnon toistamalla vaiheet 2–3.

Huomautus

 • Voit tyhjentää kaikki määrittämäsi valinnaisen toiminnon asetukset (paitsi [Käyttäjän asetukset]) valitsemalla [Asetus: Nollaa kamera] ‑vaihtoehdon ja valitsemalla [Valinnaiset toiminnot (C.Fn)] kohdassa [Muut asetukset].

Valinnaiset toiminnot

Asetus pois käytöstä (ei toimi) Varjostus tarkoittaa, että valinnainen toiminto ei ole käytössä tässä stillkuvien kuvauksessa tai videotallennuksessa. (Asetus ei vaikuta mitenkään.)

Valinnaisten toimintojen asetukset

Valinnaiset toiminnot on jaettu kahteen ryhmään toiminnan perusteella: C.Fn I: valotus ja C.Fn II: muut.

C.Fn I: Valotus

C.Fn 1: ISO-laajennus

Antaa käyttöön vaihtoehdon ”H” (vastaa herkkyyttä ISO 25600) ISO-herkkyydeksi, jonka voi määrittää. Huomaa, että laajennetut ISO-herkkyydet (H) eivät ole käytettävissä, kun [Kuvaaminen: Ensisijainen huippuvalotoisto] ‑asetus on [Päällä] tai [Parannettu].

 • 0:Pois
 • 1:Päällä

C.Fn 2: Varmuussiirto

Voit kuvata siten, että valotusaika ja aukkoarvo säädetään automaattisesti normaalivalotusta varten, jos normaalivalotus ei olisi käytettävissä määrittämälläsi valotusajalla tai aukkoarvolla tilassa Tv tai Av.

 • 0:Pois
 • 1:Päällä

C.Fn II: Muut

C.Fn 3: Käyttäjän asetukset

Voit määrittää usein käytetyt toiminnot kameran painikkeisiin, joita sinun on helppo käyttää.

 1. Valitse kameran säädin.

 2. Valitse määritettävä toiminto.

  • Määritä asetus painamalla Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.

Huomautus

 • Kun vaiheen 1 näyttö on näkyvissä, voit palauttaa käyttäjän asetukset oletusarvoihin painamalla INFO-painiketta. [Käyttäjän asetukset] ‑asetuksia ei tyhjennetä, vaikka avaisit [Nollaa kamera] ‑toiminnon ja valitsisit [Valinnaiset toiminnot (C.Fn)] kohdassa [Muut asetukset].

Kameran säätimillä käytettävät toiminnot

 • Automaattitarkennus

●: Oletus ○: Voidaan mukauttaa
Toiminto Laukaisimen painaminen puoliväliin AE-lukituspainike Videokuvauspainike Valotuksen korjaus ‑painike Kuvaustapa-painike ISO-herkkyyden asetuspainike Salamapainike
Mittaus ja tarkennus
AF-pysäytys
Aseta AF-piste keskelle
Kertatark. Jatkuva tark.
Tarkenn.menetelmä
Silmäntunnistus
Valitun kohteen mukaan
 • MF

●: Oletus ○: Voidaan mukauttaa
Toiminto Laukaisimen painaminen puoliväliin AE-lukituspainike Videokuvauspainike Valotuksen korjaus ‑painike Kuvaustapa-painike ISO-herkkyyden asetuspainike Salamapainike
Manuaalitarkennus
Korostus
 • Valotus

●: Oletus ○: Voidaan mukauttaa
Toiminto Laukaisimen painaminen puoliväliin AE-lukituspainike Videokuvauspainike Valotuksen korjaus ‑painike Kuvaustapa-painike ISO-herkkyyden asetuspainike Salamapainike
Mittauksen aloitus
AE-lukitus
AE-lukitus (painikkeella)
AE/salamaval. lukitus
Valotuksen korjaus
Aseta ISO-herkkyys
Mittaustapa
Salamatoimintojen asetukset
Salamatoiminto
Salamaval. lukitus
 • Videot

●: Oletus ○: Voidaan mukauttaa
Toiminto Laukaisimen painaminen puoliväliin AE-lukituspainike Videokuvauspainike Valotuksen korjaus ‑painike Kuvaustapa-painike ISO-herkkyyden asetuspainike Salamapainike
Videotallennus
Keskeytä videon servotarkennus
 • Kuva

●: Oletus ○: Voidaan mukauttaa
Toiminto Laukaisimen painaminen puoliväliin AE-lukituspainike Videokuvauspainike Valotuksen korjaus ‑painike Kuvaustapa-painike ISO-herkkyyden asetuspainike Salamapainike
Kuvanlaatu
Nopea kuvanlaatuasetus
Nopea kuvanlaatu (pito)
Stillkuvan kuvas.
Auto Lighting Optimizer/Autom. valotuksen optimointi
Valkotasapaino
Kuva-asetukset
 • Toiminnot

●: Oletus ○: Voidaan mukauttaa
Toiminto Laukaisimen painaminen puoliväliin AE-lukituspainike Videokuvauspainike Valotuksen korjaus ‑painike Kuvaustapa-painike ISO-herkkyyden asetuspainike Salamapainike
Syväterävyyden tarkistus Syväterävyyden tarkistus
Suurenna
Kuvan toisto
Suurenna kuvia toiston aikana
Valikkonäyttö
Kuvaustapa
Valitse kansio
Luo kansio
Maksimoi näytön kirkkaus (tilap.)
Näyttö pois
Vaihto etsimen/näytön välillä
Ekotila
Wi-Fi/Bluetooth-yhteys
Ei toimintoa (pois)

C.Fn 4: Ota kuva ilman objektiivia

Voit määrittää, onko stillkuvien tai videon kuvaaminen mahdollista, kun kamerassa ei ole objektiivia.

 • 0:Pois
 • 1:Päällä

C.Fn 5: Objektiivi sisään sammut.

Voit määrittää, vedetäänkö STM-objektiivi (kuten RF35mm F1.8 Macro IS STM) sisään automaattisesti, kun kameran virtakytkin asetetaan asentoon Virta pois.

 • 0:Päällä

 • 1:Pois

Huomio

 • Kun automaattinen virrankatkaisu on käytössä, objektiivi ei vetäydy sisään automaattisesti asetuksesta riippumatta.
 • Varmista ennen objektiivin irrottamista, että se on vetäytynyt sisään.

Huomautus

 • Kun asetus on [0:Päällä], tämä toiminto toimii objektiivin tarkennustavan valintakytkimen asetuksesta (AF tai MF) riippumatta.