Virran kytkeminen

 • Virta päällä

  Kameran virta kytkeytyy. Voit nyt ottaa stillkuvia ja tallentaa videoita.

 • Virta pois

  Kameran virta on katkaistu, eikä kameraa voi käyttää. Käännä virtakytkin tähän asentoon, kun kamera ei ole käytössä.

Huomautus

 • [Tallennetaan...] tulee näkyviin, jos asetat virtakytkimen asentoon Virta pois, kun kuvia tallennetaan kortille. Tällöin kamera sammuu, kun tallennus on tehty.

Päiväyksen, kellonajan ja aikavyöhykkeen asettaminen

Määritä Päivä/aika/vyöhyke-asetukset, jos [Päivä/aika/vyöh.]-asetusnäyttö tulee näkyviin, kun kytket kameraan virran.

Näyttökielen asettaminen

Lisätietoja käyttöliittymän kielen muuttamisesta on kohdassa Kieli.

Akun varauksen ilmaisin

Kun virtakytkin on Virta päällä-asennossa, akun varaustaso näytetään.

Akun varaustaso 3 Akun varaustaso on riittävä.
Akun varaustaso 2 Akun varaustaso on vähäinen, mutta kameraa voi vielä käyttää.
Akun varaustaso 1 Akusta loppuu pian virta (vilkkuu).
Akun varaustaso 0 Lataa akku.

Huomautus

 • Seuraavien toimenpiteiden suorittaminen kuluttaa akun varausta tavallista nopeammin:
  • Laukaisimen pitäminen puoliväliin painettuna pitkään.
  • Automaattitarkennuksen ottaminen käyttöön usein ottamatta kuvaa.
  • Image Stabilizer (Kuvanvakain) ‑toiminnon käyttäminen.
  • Wi-Fi- tai Bluetooth-toiminnon käyttäminen.
  • Näytön toistuva käyttö.
 • Mahdollisten otosten määrä voi laskea todellisten kuvausolosuhteiden mukaan.
 • Objektiivin toiminnot saavat käyttövirtansa kameran akusta. Tietyt objektiivit kuluttavat akkua muita objektiiveja nopeammin.
 • Alhaisissa ympäristön lämpötiloissa kuvaus ei ole ehkä mahdollista, vaikka akun varaustaso olisi riittävä.