Tarkennusmenetelmä

Voit valita kuvausolosuhteisiin ja kohteeseen sopivan tarkennusmenetelmän. Kamera yrittää tarkentaa AF-pisteessä tai vyöhykekehyksessä oleviin ihmisten kasvoihin. Älykäs automaattikuvaus-, Hybridiautomaatti- ja Omakuva-tilassa [+Seuranta] määritetään automaattisesti. Lisätietoja tarkennusmenetelmän valitsemisesta on kohdassa Tarkennusmenetelmän valitseminen.

: +Seuranta

Kamera tunnistaa ja tarkentaa ihmisten kasvot. AF-piste [] näkyy tunnistettujen kasvojen päällä, minkä jälkeen kasvoja seurataan.

Jos kamera ei tunnista kasvoja, tarkennukseen käytetään koko AF-aluetta.

: Pistetarkennus

Kamera tarkentaa kapeammalle alueelle kuin [1 pisteen AF]‑toiminnolla.

: 1 pisteen AF

Kamera tarkentaa käyttäen yhtä AF-pistettä [1 pisteen AF].

: Vyöhyketark.

Tarkentaa laajalla vyöhyketarkennuksen kehyksellä, mikä helpottaa kohteiden hakemista verrattuna [1 pisteen AF]-toimintoon.

Asettaa lähimmän kohteen tarkentamisen etusijalle. Myös vyöhykekehyksessä mahdollisesti olevat ihmisten kasvot ovat etusijalla tarkennuksessa.

Tarkennetuissa AF-pisteissä näkyy 1 pisteen AF.

Tarkennusmenetelmän valitseminen

 1. Valitse [Kuvaaminen: Tarkenn.menetelmä].

 2. Valitse vaihtoehto.

Huomautus

 • Voit valita tarkennusmenetelmän valikkoa käyttämättä painamalla AF-pisteen valinta-painiketta ja sitten uudelleen AF-pisteen valinta-painiketta.

+Seuranta: Kasvot+Seuranta

Kamera tunnistaa ja tarkentaa ihmisten kasvot. Jos kasvot liikkuvat, AF-piste [AF-piste] liikkuu kasvojen mukana.

Kun [Silmäntunnistus] ‑asetus on [Päällä], voit kuvata niin, että tarkennus tehdään kohteen silmiin ().

Nämä ohjeet koskevat tilannetta, jossa kameran tarkennustoimintana on [Kertatark.] (). Kun on valittu [Jatkuva tark.] (), AF-piste muuttuu siniseksi, kun tarkennus saavutetaan.

 1. Tarkista AF-piste.

  • AF-piste [AF-piste] ilmestyy tunnistettujen kasvojen kohdalle.
  • Kun kamera tunnistaa useat kasvot, AF-pisteen valinta-painikkeen painallus vaihtaa AF-pisteeksi [AF-pisteen säätäminen]. Voit valita kasvot, joihin tarkennetaan, painamalla Vasen-painikeOikea-painike-painiketta.
 2. Tarkenna ja ota kuva.

  • Kun painat laukaisimen puoliväliin ja kohde on tarkennettu, AF-piste muuttuu vihreäksi ja kamerasta kuuluu äänimerkki.

   Oranssi AF-piste tarkoittaa, että kamera ei pystynyt tarkentamaan kohteita.

Huomio

 • Jos kohteen kasvoja ei voi tarkentaa kunnolla, kasvontunnistus ei onnistu. Säädä tarkennusta manuaalisesti () niin, että kasvot havaitaan, ja suorita sitten automaattitarkennus.
 • Kasvoiksi voidaan tunnistaa myös muu kohde kuin ihmiskasvot.
 • Kasvontunnistus ei toimi, jos kasvot ovat kuvassa hyvin pienet tai suuret, liian kirkkaat tai tummat tai osittain piilossa.
 • Automaattitarkennus ei pysty tunnistamaan näytön reunoilla olevia kohteita tai ihmisten kasvoja. Sommittele kuva uudelleen niin, että kohde on keskellä tai lähempänä keskustaa.

Huomautus

 • Aktiivinen [AF-piste] saattaa peittää vain osan kasvoista, ei koko kasvoja.
 • AF-pisteen koko vaihtelee kohteen mukaan.
 • AF-piste seuraa tarkennettuja kasvoja tai silmiä, jos olet määrittänyt Käyttäjän asetukset ‑kohdan Valinnaiset toiminnot (C.Fn) ‑kohdan [Valitun kohteen mukaan] ‑asetuksen ().

  Voit aktivoida tarkennuksen, kun AF-piste [AF-piste] tulee näkyviin tunnistettujen kasvojen tai silmien päälle, painamalla [Valitun kohteen mukaan] ‑toiminnolle määritettyä painiketta. Se muuttaa AF-pisteeksi [Seurannan kohde]. Vaikka kasvot tai silmät liikkuisivat näytössä, AF-piste [Seurannan kohde] liikkuu ja seuraa niitä.

 • Kun AF-piste [Seurannan kohde] tulee näkyviin tunnistettujen kasvojen tai silmien päälle, kukin [Valitun kohteen mukaan] ‑toiminnolle määritetyn painikkeen painallus vaihtaa yksistä [Seurannan kohde]-toiminnolla tunnistetuista kasvoista tai silmistä seuraaviin, kunnes kaikki tunnistetut kasvot tai silmät on käyty läpi, minkä jälkeen AF-piste vaihtuu tilaan [AF-piste].

Pistetarkennus / 1 pisteen AF / Vyöhyketark.

Voit valita AF-pisteen tai vyöhyketarkennuksen kehyksen manuaalisesti. Tässä käytetään esimerkkinä 1 pisteen AF ‑näyttöjä.

 1. Tarkista AF-piste.

  • AF-piste (1) näkyy näytössä. Vyöhyketarkennuksessä näytetään vyöhyketarkennuksen kehys.
 2. Siirrä AF-pistettä.

  • Voit siirtää AF-pistettä painamalla ensin AF-pisteen valinta-painiketta ja sitten painikkeita Ylös-painikeAlas-painikeVasen-painikeOikea-painike.
  • Voit keskittää AF-pisteen painamalla MENU-painiketta.
 3. Tarkenna ja ota kuva.

  • Siirrä AF-piste kohteen päälle ja paina laukaisin puoliväliin. Kun tarkennus on valmis, AF-piste muuttuu vihreäksi ja kuuluu äänimerkki. Jos tarkennusta ei saavuteta, AF-piste muuttuu oranssiksi.

Huomio

 • AF-piste ei ehkä seuraa kohteita joissakin kuvausolosuhteissa, kun [Jatkuva tark.] ‑toimintoa käytetään vyöhyketarkennuksessa.
 • Tarkennus saattaa olla vaikeaa käytettäessä tarkennuksen apuvaloa, kun AF-piste on näytön reunan lähellä. Vaihda tässä tapauksessa näytön keskellä olevaan AF-pisteeseen.

Huomautus

 • Voit palauttaa AF-pisteen kuva-alueen keskelle painamalla pitkään AF-pisteen valinta-painiketta.

Silmäntunnistus

Kun tarkennusmenetelmänä on [+Seuranta], voit kuvata niin, että kohteen silmät ovat tarkennettuina.

 1. Valitse [Kuvaaminen: Silmäntunnistus].

 2. Valitse [Päällä].

 3. Tähtää kamera kohteeseen.

  • AF-piste näytetään silmien ympärillä.
  • Huomaa, että jos valittua silmää ei tunnisteta, tarkennettava silmä valitaan automaattisesti.
  • Painikkeilla Vasen-painikeOikea-painike voit valita tarkennettavan silmän tai kasvot, kun [AF-pisteen säätäminen] näkyy painettuasi AF-pisteen valinta-painiketta. Tämä määräytyy [Silmäntunnistus]-asetuksen perusteella.
 4. Ota kuva.

Huomio

 • Kohteen ja kuvausolosuhteiden mukaan kohteen silmiä ei aina tunnisteta oikein.
 • Voit peruuttaa silmäntunnistuksen määrittämällä [Kuvaaminen: Silmäntunnistus] ‑asetuksen arvoksi [Pois].

Huomautus

 • Voit vaihtaa [Silmäntunnistus]-asetusta painamalla INFO-painiketta, kun [Tarkenn.menetelmä]-asetus on [+Seuranta] Pikavalintanäytössä painettuasi Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.

Suurennettu näkymä

Voit tarkistaa tarkennuksen, kun tarkennusmenetelmänä on jokin muu kuin [+Seuranta], suurentamalla näytön 5- tai 10-kertaiseksi painamalla ensin AF-pisteen valinta- ja sitten INFO-painiketta.

 • Suurennus keskitetään AF-pisteeseen toiminnoissa [Pistetarkennus] ja [1 pisteen AF] ja vyöhykekehykseen toiminnossa [Vyöhyketark.].
 • Automaattitarkennuksessa käytetään suurennettua näyttöä, jos painat laukaisimen puoliväliin, kun on asetettu [Pistetarkennus], ja [1 pisteen AF]. Asetuksella [Vyöhyketark.] automaattitarkennus suoritetaan normaalin näytön palauttamisen jälkeen.
 • Kun painat laukaisimen puoliväliin jatkuvan tarkennuksen suurennetussa näkymässä, näyttö palaa normaaliin tarkennusnäkymään.

Huomio

 • Jos suurennetussa näkymässä on vaikeaa tarkentaa, palaa normaaliin näkymään ja käytä automaattitarkennusta.
 • Jos automaattitarkennusta käytetään normaalissa näkymässä ja sitten näkymä suurennetaan, tarkkaa tarkennusta ei ehkä saavuteta.
 • Automaattitarkennuksen nopeus vaihtelee normaalissa ja suurennetussa näkymässä.
 • Jatkuva tarkennus ja videon servotarkennus eivät ole käytettävissä, kun näyttö on suurennettu.
 • Suurennetussa näkymässä tarkentaminen voi olla vaikeaa kameran tärähtelyn takia. Jalustan käyttäminen on suositeltavaa.

AF-kuvausvinkit

 • Vaikka tarkennus olisi suoritettu, laukaisimen painaminen puoliväliin tarkentaa uudelleen.
 • Kuvan kirkkaus saattaa muuttua ennen automaattitarkennusta ja sen jälkeen.
 • Kohteesta ja kuvausolosuhteista riippuen tarkennus saattaa kestää kauemmin tai jatkuvan kuvauksen nopeus saattaa hidastua.
 • Jos valonlähde vaihtuu kuvauksen aikana, näyttö voi välkkyä ja tarkennus vaikeutua. Käynnistä siinä tapauksessa kamera uudelleen ja jatka kuvausta automaattitarkennuksella haluamaasi valonlähdettä käyttäen.
 • Jos tarkennus ei onnistu automaattitarkennuksella, tarkenna manuaalisesti ().
 • Kun näytön reunalla olevat kohteet ovat hieman epätarkkoja, yritä keskittää kohde (tai AF-piste tai vyöhyketarkennuksen kehys), jotta se tarkennetaan, ja sommittele sitten kuva uudelleen ennen sen ottamista.
 • Tiettyjä objektiiveja käytettäessä automaattitarkennuksen saavuttaminen voi kestää kauemmin tai tarkkaa tarkennusta ei välttämättä saavuteta.

Kuvausolosuhteet, jotka voivat vaikeuttaa tarkennusta

 • Kontrastiltaan heikot kohteet, kuten sininen taivas ja yksiväriset tasaiset pinnat sekä kirkkaat tai varjoisat alueet, joiden yksityiskohdat näkyvät huonosti.
 • Huonosti valaistut kohteet.
 • Kohteessa on juovia tai muita kuvioita ja kontrastia on vain vaakasuunnassa.
 • Kohteissa on toistuvia kuvioita (esimerkiksi kerrostalon ikkunat, tietokoneen näppäimistö).
 • Ohuet viivat ja kohteiden ääriviivat.
 • Valonlähde, jonka kirkkaus, värit tai kuviot vaihtuvat jatkuvasti.
 • Yökuvaus tai pistemäiset valot.
 • Kuva välkkyy loisteputki- tai LED-valaistuksessa.
 • Erittäin pienet kohteet.
 • Kuvan reunassa olevat kohteet.
 • Voimakas vastavalo tai kohde heijastaa valoa voimakkaasti (esimerkiksi auto, jonka maalipinta heijastaa valoa voimakkaasti).
 • Lähellä ja kaukana olevat AF-pisteen kattamat kohteet. (Esimerkki: eläin häkissä jne.)
 • Kohteet, jotka liikkuvat AF-pisteen kohdalla ja joita ei voi tarkentaa kameran tärähtelyn tai kohteen epäterävöitymisen vuoksi.
 • Automaattitarkennusta käytetään erittäin epätarkkaan kohteeseen.
 • Pehmeäpiirtoa käytetään pehmentävällä tarkennuslinssillä.
 • Erikoistehostesuodinta käytetään.
 • Näytössä näkyy kohinaa (vaaleita pisteitä tai vaakaviivoja) tarkennuksen aikana.

AF-alue

Käytettävissä oleva automaattitarkennuksen alue vaihtelee käytetyn objektiivin ja kuvasuhteen mukaan ja sen mukaan, käytetäänkö videon digitaalisen IS:n tapaisia toimintoja.