Kuvaaminen Speedlite-salamalla

EL-/EX-sarjan Speedlite-salamat EOS-kameroille

Kamera tukee salamakuvausta kaikilla EL/EX-sarjan Speedlite-salamoilla (myydään erikseen).

Ohjeita on EL-/EX-sarjan Speedlite-salaman käyttöoppaassa.

Huomio

  • Speedlite-salamat eivät anna tarkennuksen apuvaloa laukeamalla ajoittain.

Muut kuin EL-/EX-sarjan Canon Speedlite ‑salamat

  • Kun EZ-/E-/EG-/ML-/TL-sarjan Speedlite on määritetty A-TTL- tai TTL-automaattisalamatilaan, salama välähtää vain täydellä teholla.

    Määritä kameran kuvaustilaksi M tai Av ja säädä aukkoarvoa ennen kuvausta.

  • Kun käytät Speedlite-salamaa, jossa on manuaalinen salamatila, kuvaa käyttämällä manuaalista salamatilaa.

Muut kuin Canonin salamayksiköt

Täsmäysnopeus

Kamera pystyy synkronoimaan muut kuin Canonin salamayksiköt enintään arvoon 1/250 s asti. Suurilla studiosalamayksiköillä salaman kesto on pidempi kuin kompakteilla salamayksiköillä ja vaihtelee mallin mukaan. Varmista ennen kuvausta, että salaman synkronointi on tehty oikein, ottamalla joitakin testikuvia täsmäysnopeudella noin 1/60–1/30 s.

Huomio

  • Laske sisäinen salama manuaalisesti ennen ulkoisen salamayksikön kiinnittämistä.
  • Kameran käyttäminen toisten valmistajien kameroiden vakio- tai lisävarustesalamayksikköjen kanssa aiheuttaa virhetoiminnon tai jopa vahingoittumisen vaaran.
  • Älä kiinnitä suurjännitesalamayksikköä kameran salamakenkään. Se ei ehkä välähdä.