Yleiset stillkuvien kuvauksen varoitukset

Kuvauksen aikana

Huomio

 • Älä kohdista kameraa voimakkaaseen valonlähteeseen, kuten aurinkoon tai hyvin voimakkaaseen keinovalon lähteeseen. Se voi vahingoittaa kameran kuvakennoa tai sisäisiä osia.
 • Kuvan laatu

 • Suurilla ISO-herkkyyksillä kuvassa voi näkyä kohinaa (kuten valopisteitä tai raitaisuutta) tai epätasaisia värejä.
 • Kuvaaminen korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa kuvaan kohinaa ja epäsäännöllisiä värejä.
 • Säännöllinen kuvaus pitkän aikaa voi nostaa kameran sisäistä lämpötilaa ja vaikuttaa kuvan laatuun. Katkaise kameran virta aina, kun et kuvaa.
 • Jos kuvaat pitkällä valotuksella kameran sisäisen lämpötilan ollessa korkea, kuvan laatu voi heikentyä. Lopeta kuvaus ja odota muutama minuutti ennen kuvaamisen jatkamista.
 • Valkoiset [Valkoinen lämpötilan varoitus] ja punaiset [Punainen lämpötilan varoitus] kuvakkeet

 • Valkoinen [Valkoinen lämpötilan varoitus] tai punainen [Punainen lämpötilan varoitus] kuvake ilmoittavat korkeasta kameran sisäisestä lämpötilasta, joka saattaa johtua esimerkiksi pitkään jatkuneesta kuvauksesta tai kameran käytöstä kuumassa ympäristössä.
 • Valkoinen [Valkoinen lämpötilan varoitus]-kuvake tarkoittaa, että stillkuvien laatu heikkenee. Lopeta kuvaus joksikin aikaa ja anna kameran jäähtyä.
 • Kuvaus pienellä ISO-herkkyydellä suurten herkkyyksien sijasta on suositeltavaa, jos valkoinen [Valkoinen lämpötilan varoitus]-kuvake on näkyvissä.
 • Punainen [Punainen lämpötilan varoitus]-kuvake tarkoittaa, että kuvaus päättyy pian automaattisesti. Kuvaaminen uudelleen ei onnistu ennen kuin kameran sisus on jäähtynyt, joten lopeta kuvaaminen tilapäisesti tai katkaise kamerasta virta ja anna sen jäähtyä hetken.
 • Pitkään jatkuva kuvaaminen kuumassa ympäristössä nopeuttaa valkoisen [Valkoinen lämpötilan varoitus]- tai punaisen [Punainen lämpötilan varoitus]-kuvakkeen tulemista näkyviin. Katkaise kameran virta aina, kun et kuvaa.
 • Jos kameran sisäinen lämpötila on korkea, suurella ISO-herkkyydellä tai pitkällä valotuksella otettujen kuvien laatu voi heikentyä jo ennen kuin valkoinen [Valkoinen lämpötilan varoitus]-kuvake tulee näkyviin.
 • Kuvaustulokset

 • Suurennetussa näkymässä valotusaika ja aukkoarvo näkyvät oransseina. Jos otat kuvan suurennetussa näkymässä, valotus ei ehkä onnistu. Palaa normaaliin näkymään ennen kuvaamista.
 • Vaikka kuvaisit suurennetussa näytössä, otettu kuva on normaalin näkymän kuva-alueen mukainen.
 • Kuvat ja näyttö

 • Jos valaistus on heikko tai hyvin kirkas, näytön kuvan kirkkaus ei ehkä vastaa otetun kuvan kirkkautta.
 • Vaikka kuvassa saattaa näkyä kohinaa heikossa valaistuksessa (myös pienillä ISO-herkkyyksillä), otetuissa kuvissa on vähemmän kohinaa, koska näytettyjen ja otettujen kuvien laadussa on eroja.
 • Näyttö tai valotuksen arvo saattavat välkkyä, jos valonlähde (valaistus) muuttuu. Lopeta tässä tapauksessa kuvaaminen hetkeksi ja jatka kuvausta haluamaasi valonlähdettä käyttäen.
 • Kameran osoittaminen eri suuntaan saattaa hetkeksi estää oikean kirkkauden näytön. Odota kirkkaustason vakiintumista ennen kuvausta.
 • Jos kuvassa on kirkas valonlähde, kirkas alue voi näkyä mustana näytössä. Otetussa kuvassa kirkas alue näkyy kuitenkin oikein.
 • Heikossa valaistuksessa kirkkaat [Asetus: Näytön kirkkaus]- tai [Asetus: Etsimen kirkkaus] ‑asetukset saattavat aiheuttaa kuviin kohinaa tai epäsäännöllisiä värejä. Kohina tai epäsäännölliset värit eivät kuitenkaan tallennu otettuun kuvaan.
 • Kun suurennat kuvan, kuva voi näyttää terävämmältä kuin varsinainen tallennettu kuva.
 • Valinnaiset toiminnot

 • Jotkin valinnaiset toiminnot eivät ole käytettävissä (jotkin asetukset eivät vaikuta).
 • Objektiivi

 • Image Stabilizer (Kuvanvakain) on toiminnassa aina, vaikka laukaisinta ei painettaisi puoleen väliin, kun käytössä on IS-varustettu objektiivi ja IS-kytkin on asennossa ON ja [Vakaustoiminto]-asetus kohdassa [Kuvaaminen: Vakaustoiminto (kuvanvakain)] on [Päällä].

  Image Stabilizer (Kuvanvakain) kuluttaa akkuvirtaa ja voi vähentää otettavissa olevien kuvien määrää kuvausolosuhteista riippuen. Jos Image Stabilizer (Kuvanvakain) ei ole välttämätön, esimerkiksi koska käytät jalustaa, on suositeltavaa kääntää Image Stabilizer (Kuvanvakain) ‑kytkin asentoon OFF.

 • EF-objektiiveja käytettäessä tarkennuksen esiasetus kuvauksen aikana on käytettävissä vain, kun käytetään (super)teleobjektiiveja, joissa on tämä toiminto ja jotka on julkaistu vuoden 2011 toisella puoliskolla tai sen jälkeen.

Huomautus

 • Erikseen myytävällä HDMI-kaapelilla voit näyttää kuvia televisioruudulla (). Huomaa, että ääntä ei kuulu.

Tietonäyttö

Lisätietoja stillkuvien kuvauksessa näytettävistä kuvakkeista on kohdassa Stillkuvien kuvausnäyttö.

Huomautus

 • Valkoinen [Valotuksen simulointi (päällä)]-kuvake tarkoittaa, että kuvat ovat suunnilleen yhtä kirkkaita kuin näytetty kuva.
 • [Valotuksen simulointi (päällä)]-kuvakkeen vilkkuminen tarkoittaa, että näytettävän kuvan kirkkaus eroaa todellisesta kuvaustuloksesta, koska kuvausympäristö on niin hämärä tai kirkas. Valotusasetus näkyy kuitenkin tallennetussa kuvassa oikein. Huomaa, että kohinaa voi näkyä enemmän kuin todellisessa tallennettavassa kuvassa.
 • Valotuksen simulointia ei ehkä voida tehdä joillakin kuvausasetuksilla. [Valotuksen simulointi (päällä)]-kuvake ja histogrammi näkyvät harmaina. Kuva näytetään näytössä vakiokirkkaudella. Histogrammi ei ehkä näy oikein heikossa tai hyvin kirkkaassa valaistuksessa.
 • Histogramminäyttö on käytettävissä, kun [Kuvaaminen: Valot. Simulointi] ‑asetus on [Päällä] ().