Kuvaaminen ja videointi

Tässä luvussa kerrotaan kuvaamisesta ja tallentamisesta sekä Kuvaus-välilehden ([Kuvaaminen]) valikkoasetuksista.