Langattoman tiedonsiirron tila

Langattoman tiedonsiirron tila voidaan tarkistaa näytöstä.

Kuvaustoiminnot-näyttö

Tietonäyttö toiston aikana

  • (1) Wi-Fi-toiminto
  • (2) Langattoman signaalin voimakkuus
  • (3) Bluetooth-toiminto
Tiedonsiirron tila Näyttö
Wi-Fi-toiminto Langattoman signaalin voimakkuus
Ei yhdistetty Wi-Fi: Pois Pois
Wi-Fi: Päällä
Yhdistetään (vilkkuu)
Yhdistetty
Tietojen lähetys (Vasen ja oikea)
Yhteysvirhe (vilkkuu)

Bluetooth-toiminnon ilmaisin

Bluetooth-toiminto Yhteyden tila Näyttö
Muu kuin [Pois] Bluetooth yhdistetty Bluetooth yhdistetty
Bluetooth ei yhdistetty Bluetooth ei yhdistetty
[Pois] Bluetooth ei yhdistetty Ei näytetä