Mittaustapa

Kohteen kirkkauden voi mitata neljällä tavalla (mittaustapa). Yleensä kannattaa käyttää arvioivaa mittausta. Arvioiva mittaus määritetään automaattisesti peruskuvaustiloissa (paitsi Luovat suotimet:  Kalansilmätehoste ‑tilassa, joka käyttää keskustapainotteista mittausta).

 1. Valitse [Kuvaaminen: Mittaustapa].

 2. Valitse vaihtoehto.

 • : Arvioiva mittaus

  Yleiskäyttöön tarkoitettu mittaustapa, joka sopii myös vastavalossa olevien kohteiden kuvaamiseen. Kamera säätää valotuksen automaattisesti kohteen mukaan.

 • : Osa-alamittaus

  Tehokas silloin, kun tausta on kohdetta huomattavasti vaaleampi esimerkiksi vastavalon takia. Kattaa noin 5,8 % näytön alueesta keskellä. Osa-alamittauksen alue ilmaistaan näytössä.

 • : Pistemittaus

  Tätä mittaustapaa kannattaa käyttää kohteen tietyn osan mittaamiseen. Kattaa noin 2,9 % näytön alueesta keskellä. Pistemittausalue näytetään näytössä.

 • : Keskustapainotteinen

  Valo mitataan koko näytöstä, mutta näytön keskustan lukemia painotetaan enemmän.

Huomio

 • Kuvattaessa [Kertatark.]-toiminnolla asetuksella (arvioiva mittaus) valotusarvo lukitaan (AE-lukitus), kun laukaisinta pidetään puolivälissä. Asetuksella (osa-alamittaus), (pistemittaus) tai (keskustapainotteinen mittaus) valotus asetetaan kuvan ottamishetkellä (lukitsematta valotusta, kun laukaisin painetaan puoliväliin).