Vianmääritysopas

Jos kamerassa ilmenee ongelma, etsi ratkaisua ensin vianmääritysoppaasta. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa tämän vianmääritysoppaan avulla, vie kamera lähimpään Canon-huoltoon.

Virtaongelmat

Akkuja ei voi ladata akkulaturilla.

 • Älä käytä muita akkuja kuin aitoa Canon-akkua LP-E17.
 • Jos latauksessa tai laturissa on ongelma, katso kohta Akun lataaminen.

Akkulaturin latausvalo vilkkuu.

 • Valon vilkkuminen oranssina että suojapiiri on keskeyttänyt latauksen, koska (1) akkulaturissa tai akussa on jokin ongelma tai (2) tiedonsiirto muun kuin Canon-akun kanssa epäonnistui. Irrota tapauksessa (1) akkulaturi pistorasiasta, aseta akku uudelleen laturiin ja odota muutama minuutti ennen virtajohdon liittämistä uudelleen pistorasiaan. Jos ongelma ei poistu, vie kamera lähimpään Canon-huoltoon.

Kamera ei aktivoidu, vaikka virtakytkin on käännetty asentoon Virta päällä.

 • Varmista, että akku on asetettu oikein kameraan ().
 • Varmista, että kortti-/akkutilan kansi on suljettu ().
 • Lataa akku ().

Käyttövalo vilkkuu edelleen, vaikka virtakytkin on käännetty asentoon Virta pois.

 • Jos virta katkaistaan, kun kuvaa tallennetaan kortille, käyttövalo palaa tai jatkaa vilkkumista muutaman sekunnin ajan. Kun kuvan tallennus on valmis, virta katkeaa automaattisesti.

Näytössä näkyy [Ongelma akun käytössä. Onko akussa/akuissa Canon-logo?].

 • Älä käytä muita akkuja kuin aitoa Canon-akkua LP-E17.
 • Poista akku ja aseta se takaisin paikalleen ().
 • Jos akun sähköliitännät ovat likaisia, puhdista ne pehmeällä liinalla.

Akku tyhjenee nopeasti.

 • Käytä täyteen ladattua akkua ().
 • Akun suorituskyky voi olla heikentynyt. Jos akun suorituskyky on heikko, vaihda akku uuteen.
 • Seuraavat toimenpiteet vähentävät mahdollisten otosten lukumäärää:

  • Laukaisimen pitäminen puoliväliin painettuna pitkään
  • Automaattitarkennuksen ottaminen käyttöön usein ottamatta kuvaa
  • Objektiivin Image Stabilizer (Kuvanvakain) ‑toiminnon käyttäminen
  • Langattoman tiedonsiirron käyttäminen

Kameran virta katkeaa itsestään.

 • Virrankatkaisu on käytössä. Voit poistaa automaattisen virrankatkaisun käytöstä määrittämällä [Asetus: Virransäästö]-kohdan [Virrankatkaisu]-asetukseksi [Pois] ().
 • Vaikka [Virrankatkaisu]-asetus on [Pois], näyttö ja etsin sammuvat, jos kameraa ei käytetä asetuksessa [Näyttö pois] tai [Etsin pois] määritetyn ajan sisällä (kameran virta ei tosin katkea).
 • Määritä [Asetus: Ekotila]‑asetukseksi [Pois].

Kuvausongelmat

Objektiivia ei voi kiinnittää.

 • EF- ja EF-S-objektiivien kiinnittämiseen tarvitaan kiinnityssovitin. Kamerassa ei voi käyttää EF-M-objektiiveja ().

Kuvia ei voi ottaa eikä tallentaa.

 • Varmista, että kortti on asetettu oikein ().
 • Liu'uta kortin kirjoitussuojauskytkin Kirjoita/Poista-tilaan ().
 • Jos kortti on täynnä, vaihda kortti tai vapauta tilaa poistamalla tarpeettomat kuvat (, ).
 • Kuvaus ei ole mahdollista, jos AF-piste muuttuu oranssiksi, kun yrität tarkentaa. Tarkenna uudelleen automaattisesti painamalla laukaisin puoliväliin tai käytä manuaalista tarkennusta (, ).

Korttia ei voi käyttää.

Virheilmoitus näytetään, kun kortti asetetaan toiseen kameraan.

 • Koska SDXC-kortit alustetaan exFAT-muotoon, näyttöön saattaa tulla virheilmoitus eikä korttia voida välttämättä käyttää, jos alustat kortin tässä kamerassa ja asetat sen toiseen kameraan.

Kuva on epätarkka tai sumea.

 • Määritä tarkennustilaksi [AF] ().
 • Estä kameran tärähtely painamalla laukaisinta varovasti ().
 • Jos objektiivissa on Image Stabilizer (Kuvanvakain), aseta Image Stabilizer (Kuvanvakain) ‑kytkin asentoon Virta päällä.
 • Heikossa valaistuksessa valotusaika voi pidentyä. Käytä lyhyempää valotusaikaa (), määritä suurempi ISO-herkkyys (), käytä salamaa () tai käytä jalustaa.
 • Katso kohta Epäterävien kuvien minimointi.

En saa lukittua tarkennusta enkä voi sommitella kuvaa.

 • Aseta tarkennustoiminnaksi kertatarkennus (). Kuvaaminen käyttäen tarkennuksen lukitusta ei ole mahdollista jatkuvaa tarkennusta käytettäessä ().

Jatkuva kuvaus toimii hitaasti.

 • Seuraavat tekijät voivat hidastaa jatkuvaa kuvausta: akun varaustaso, ympäristön lämpötila, välkynnänpoisto, valotusaika, aukkoarvo, kohteen olosuhteet, kirkkaus, tarkennustoiminta, objektiivin tyyppi, salaman käyttö, kuvausasetukset ja muut olosuhteet. Lisätietoja on kohdassa Kuvaustapa tai Maksimijakso (noin kuvaa).

Jatkuvan kuvauksen maksimijakso on pienempi.

 • Jos kuvattavassa kohteessa on tarkkoja yksityiskohtia (kuten nurmikossa), kuvan tiedostokoko saattaa kasvaa ja todellinen maksimijakso saattaa olla pienempi kuin kohdassa Maksimijakso (noin kuvaa) mainittu.

Vaikka vaihdan kortin, jatkuvan kuvauksen aikana näkyvä maksimijakso ei muutu.

 • Etsimessä näkyvä arvioitu maksimijakso ei muutu kortin vaihtamisen jälkeen, vaikka kyseessä olisi nopea kortti. Kohdassa Maksimijakso (noin kuvaa) ilmoitettu maksimijakso perustuu normaaliin Canonin testauskorttiin, ja todellinen maksimijakso on suurempi korteilla, joiden kirjoitusnopeus on nopea. Tämän vuoksi arvioitu maksimijakso saattaa poiketa todellisesta maksimijaksosta.

ISO 100 ‑herkkyyttä ei voi valita stillkuvien kuvauksessa.

 • Pienin herkkyys ISO-herkkyysalueella on ISO 200, kun [Kuvaaminen: Ensisijainen huippuvalotoisto] ‑asetus on [Päällä] tai [Parannettu].

Laajennettuja ISO-herkkyyksiä ei voi valita stillkuvien kuvauksessa.

 • Tarkista [ISO-herkkyys]-asetus kohdassa [Kuvaaminen: ISO-herkkyysasetukset].
 • Laajennetut ISO-herkkyydet (H) eivät ole käytettävissä, kun [: Ensisijainen huippuvalotoisto] ‑asetus on [Päällä] tai [Parannettu], vaikka [ISO-laajennus] ‑asetus olisi [1:Päällä] kohdassa [: Valinnaiset toiminnot (C.Fn)].

Vaikka määrittäisin vähennetyn valotuksen korjauksen, kuva on kirkas.

 • Määritä [Kuvaaminen: Auto Lighting Optimizer/Kuvaaminen: Autom. valotuksen optimointi]‑asetukseksi [Pois] (). Jos asetus on [Matala], [Normaali] tai [Voimakas], kuva saattaa olla kirkas, vaikka valotuksen tai salamavalotuksen korjausta vähennetään.

En voi määrittää valotuksen korjausta, kun sekä käsisäätöinen valotus että automaattinen ISO-herkkyys ovat käytössä.

Kaikkia objektiivin vääristymien korjauksia ei näytetä.

 • Vaikka [Väriaberr. korjaus]- ja [Diffraktion korjaus] ‑asetuksia ei näytetä, kun [Digit. objekt. optimoija] ‑asetus on [Päällä], kumpaakin toimintoa käytetään kuvauksessa, kun asetus on [Päällä].
 • Toimintoa [Digit. objekt. optimoija] tai [Diffraktion korjaus] ei näytetä videotallennuksen aikana.

Salaman käyttäminen Av- tai P-tilassa pidentää valotusaikaa.

 • Määritä [Hidas täsmäys] ‑asetukseksi [Kuvaaminen: Salamaohjaus]-kohdassa [1/250-1/60 sek. autom.] tai [1/250 sek. (kiinteä)] ().

Sisäinen salama ei välähdä.

 • Salamakuvaus voi olla väliaikaisesti pois käytöstä välähdyspään suojaamiseksi, jos sisäistä salamaa käytetään toistuvasti lyhyen ajan sisällä.

Ulkoinen Speedlite-salama ei välähdä.

 • Varmista, että ulkoinen salamayksikkö kiinnitetty varmasti kameraan.

Speedlite-salama välähtää aina täydellä teholla.

 • Kun automaattisalamatilassa käytetään jotain muuta salamayksikköä kuin EL-/EX-sarjan Speedlite-salamaa, se välähtää aina täydellä teholla ().
 • Salama välähtää aina täydellä teholla, kun ulkoisen salaman valinnaisten toimintojen asetuksissa [Salaman mittaustapa] ‑asetus on [1:TTL] (automaattinen salama) ().

Ulkoisen salamavalotuksen korjausta ei voi määrittää.

 • Jos salaman valotuskorjaus on määritetty ulkoiselle Speedlite-salamalle, korjausmäärää ei voi määrittää kamerassa. Kun Speedlite-salaman salamavalotuksen korjaus poistetaan (arvoksi määritetään 0), salamavalotuksen korjauksen voi määrittää kamerassa.

Nopea täsmäys ei ole käytettävissä Av-tilassa.

 • Määritä [Hidas täsmäys]‑asetukseksi [Kuvaaminen: Salamaohjaus] ‑kohdassa muu kuin [1/250 sek. (kiinteä)] ().

Kuvaus kauko-ohjauksella ei ole mahdollista.

 • Kun otat stillkuvia, aseta kuvaustavaksi 10 sekunnin itselaukaisu / kauko-ohjaus tai 2 sekunnin itselaukaisu / kauko-ohjaus (). Määritä videotallennuksessa [Kuvaaminen: Kauko-ohjaus] ‑asetuksen arvoksi [Päällä] ().
 • Tarkista laukaisun ajoituskytkimen sijainti kaukolaukaisimessa.
 • Jos käytät langatonta kauko-ohjainta BR-E1, katso Langaton kauko-ohjain BR-E1.
 • Jos haluat käyttää kauko-ohjainta nopeutetun videon kuvaamiseen, katso Nopeutetut videot.

Stillkuvien kuvauksen aikana näkyy valkoinen [Valkoinen lämpötilan varoitus]- tai punainen [Punainen lämpötilan varoitus]-kuvake.

 • Se tarkoittaa, että kameran sisäinen lämpötila on korkea. Stillkuvien laatu saattaa olla heikompi kuin valkoisen [Valkoinen lämpötilan varoitus]-kuvakkeen näkyessä. Jos punainen [Punainen lämpötilan varoitus]-kuvake näkyy, se tarkoittaa, että kuvaus lopetetaan pian automaattisesti ().

Punainen [Punainen lämpötilan varoitus]-kuvake näkyy videotallennuksen aikana.

 • Se tarkoittaa, että kameran sisäinen lämpötila on korkea. Jos punainen [Punainen lämpötilan varoitus]-kuvake näkyy, se tarkoittaa, että videotallennus lopetetaan pian automaattisesti ().

Punainen [Videotallennuksen lämpörajoituskuvake]-kuvake näkyy.

 • Jos kamera ylikuumenee väliaikaisesti pitkään jatkuvan 4K-tallennuksen aikana, [Videotallennuksen lämpörajoituskuvake] tulee näkyviin ja tallennus pysähtyy. Tällöin videotallennusta ei voi käyttää edes painamalla videokuvauspainiketta.

  Seuraa annettuja ohjeita ja määritä videon tallennuskokoasetukseksi jokin muu kuin [4K23,98 kuvaa/s] tai [4K25,00 kuvaa/s] tai sammuta kamera ja anna sen jäähtyä ennen tallennuksen jatkamista.

Videokuvaus päättyy itsestään.

 • Jos kortin tallennusnopeus on hidas, videotallennus saattaa loppua automaattisesti. Tietoja korteista, joille voi tallentaa videoita, on kohdassa Kortin toimintavaatimukset (videotallennus) [Kirjoitus-/lukunopeus]. Kortin kirjoitusnopeuden voi tarkistaa esimerkiksi kortin valmistajan verkkosivuilta.
 • Tee kortin täydellinen alustus, jos sen tallennus- tai lukunopeus on hidastunut ().
 • Kun aloitat videon tallennuksen, tallennus loppuu automaattisesti 29 minuutin 59 sekunnin kuluttua.

ISO-herkkyyttä ei voida asettaa videokuvaukselle.

 • ISO-herkkyys asetetaan automaattisesti tallennustilassa [Videot]. [Videon käsisäätöinen valotus]-tilassa voit määrittää ISO-herkkyyden manuaalisesti ().
 • Pienin herkkyys ISO-herkkyysalueella on ISO 200, kun [Kuvaaminen: Ensisijainen huippuvalotoisto] ‑asetus on [Päällä] tai [Parannettu].

Määritä ISO-herkkyyden muutokset manuaalisesti, kun vaihdat videotallennukseen.

 • Stillkuvien kuvausta varten ISO-herkkyys määritetään [ISO-herkkyys]-asetuksella kohdassa [Kuvaaminen: ISO-herkkyysasetukset] () ja videotallennusta varten [ISO-herkkyys]-asetuksella kohdassa [Kuvaaminen: ISO-herkkyysasetukset] ().

Laajennettuja ISO-herkkyyksiä ei voi valita videotallennukselle.

 • Tarkista [ISO-herkkyys]-asetus kohdassa [Kuvaaminen: ISO-herkkyysasetukset].
 • Laajennetut ISO-herkkyydet eivät ole käytettävissä, kun [Kuvaaminen: Ensisijainen huippuvalotoisto] ‑asetuksena on [Päällä] tai [Parannettu].
 • H (laajennettu ISO-herkkyys) ei ole käytettävissä (ei näytetä) 4K-videotallennuksessa.

Valotus muuttuu videokuvauksen aikana.

 • Jos muutat valotusaikaa tai aukkoarvoa videotallennuksen aikana, valotuksen muutokset saattavat tallentua.
 • On suositeltavaa tallentaa ensin muutama testivideo, jos aiot käyttää zoomausta videokuvauksen aikana. Zoomaus videokuvauksen aikana voi aiheuttaa valotuksen muutosten tai objektiivin äänten tallentumisen tai tarkennuksen menetyksen.

Kuva välkkyy tai vaakajuovia näkyy videokuvauksen aikana.

 • Loisteputket, LED-lamput tai muut valonlähteet voivat aiheuttaa välkyntää, vaakajuovia (kohinaa) tai epätasaisen valotuksen videokuvauksen aikana. Myös valotuksen (kirkkaus) tai värisävyn heilahteluja voi tallentua. [Videon käsisäätöinen valotus]-tilassa ongelma saattaa poistua käytettäessä pitkää valotusaikaa. Ongelma voi olla helpommin huomattavissa nopeutetun videon kuvaamisessa.

Kohde näyttää vääristyneeltä videokuvauksen aikana.

 • Jos siirrät kameraa vasemmalle tai oikealle (panorointi) tai kuvaat liikkuvaa kohdetta, kuva voi vääristyä.

En voi ottaa stillkuvia videokuvauksen aikana.

 • Stillkuvia ei voi ottaa videokuvauksen aikana. Lopeta videokuvaus, jotta voit kuvata stillkuvia, ja valitse kuvaustilaksi stillkuvat.

Langattomien toimintojen ongelmat

Ei voi yhteensovittaa älypuhelimen kanssa.

 • Käytä älypuhelinta, joka on yhteensopiva Bluetooth-määrityksen version 4.1 tai uudemman kanssa.
 • Kytke Bluetooth käyttöön älypuhelimen asetusnäytössä.
 • Yhteensovitus kameran kanssa ei ole mahdollista älypuhelimen Bluetooth-asetusnäytöstä. Asenna älypuhelimeen erillinen Camera Connect ‑sovellus (maksuton) ().
 • Yhteensovitus aiemmin yhdistetyn älypuhelimen kanssa ei ole mahdollista, jos älypuhelimessa on toisen kameran yhteensovitustiedot. Poista tässä tapauksessa kameran rekisteröinti älypuhelimen Bluetooth-asetuksista ja yritä yhteensovitusta uudelleen ().

Wi-Fi-toimintoja ei voi määrittää.

 • Jos kamera on yhdistetty tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen liitäntäkaapelilla, Wi-Fi-toimintoja ei voi määrittää. Irrota liitäntäkaapeli ennen asetusten määrittämistä ().

Liitäntäkaapelilla yhdistetyn laitteen käyttäminen ei onnistu.

 • Muita laitteita, kuten tietokoneita, ei voi käyttää kameran kanssa yhdistämällä ne liitäntäkaapelilla, kun kamera on yhdistetty laitteisiin Wi-Fi-yhteydellä. Katkaise Wi-Fi-yhteys ennen liitäntäkaapelin liittämistä.

Esimerkiksi kuvaus ja toisto eivät onnistu.

 • Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, jotkin toimet, kuten kuvaus ja toisto, eivät ehkä ole mahdollisia. Voit suorittaa toiminnon, kun olet katkaissut Wi-Fi-yhteyden.

Uuden yhteyden muodostaminen älypuhelimeen ei onnistu.

 • Vaikka kyse olisi samasta kamerasta ja älypuhelimesta, uuden yhteyden muodostaminen ei ehkä onnistu edes saman SSID-tunnuksen valitsemisen jälkeen, jos olet muuttanut asetuksia tai valinnut toisen asetuksen. Poista tässä tapauksessa kameran yhteysasetukset älypuhelimen Wi-Fi-asetuksista ja määritä yhteys uudelleen.
 • Yhteyttä ei ehkä voi muodostaa, jos Camera Connect ‑sovellus on käynnissä, kun määrität yhteysasetukset uudelleen. Sulje tässä tapauksessa Camera Connect hetkeksi ja käynnistä se sitten uudelleen.

Toimintaongelmat

Asetukset muuttuvat, kun vaihdan stillkuvien kuvauksesta videotallennukseen tai päinvastoin.

 • Stillkuvaukselle ja videon tallennukselle säilytetään erilliset asetukset.

Kameran painike tai valintakiekko ei toimi odotetusti.

 • Tarkista videotallennuksessa [Kuvaaminen: Suljinpain. toiminto videoissa] ‑asetus ().
 • Tarkista [Käyttäjän asetukset] ‑asetukset kohdasta [Asetus: Valinnaiset toiminnot (C.Fn)] ().

Näyttöongelmat

Valikkonäytössä näkyy vain muutamia välilehtiä ja vaihtoehtoja.

 • Tiettyjä välilehtiä ja valikkovaihtoehtoja ei näytetä Peruskuvaus-tiloissa tai videotallennuksessa.

[Oma valikko] Oma valikko ‑valikkonäyttö näytetään ensin tai ainoastaan [Oma valikko]-välilehti on näkyvissä.

 • [Valikkonäyttö]-asetus [Oma valikko]-välilehdellä on asetettu arvoon [Näytä Oma valikko ‑välilehd.] tai [Näytä vain Oma valikko ‑välil]. Aseta [Normaali näyttö] ().

Tiedostonimen ensimmäinen merkki on alaviiva (”_”).

 • Määritä [Kuvaaminen: Väriavaruus]‑asetukseksi [sRGB]. Jos [Adobe RGB] on määritetty, ensimmäinen merkki on alaviiva ().

Tiedostonimet alkavat ”MVI_”.

 • Kyseessä on videotiedosto ().

Kuvanumerointi ei ala luvusta 0001.

 • Jos kortilla on aiemmin tallennettuja kuvia, kuvanumerointi ei ehkä ala arvosta 0001 ().

Kuvauspäivämäärä ja ‑aika ovat väärät.

 • Varmista, että oikea päiväys ja kellonaika on määritetty ().
 • Tarkista aikavyöhyke ja kesäaika ().

Päiväystä ja kellonaikaa ei näy kuvassa.

 • Kuvauspäivämäärää ja ‑aikaa ei näy kuvassa. Päiväys ja kellonaika tallennetaan kuvatietoihin kuvaustietoina. Kun tulostat valokuvia, tämän tiedon perusteella voidaan lisätä päiväys ja kellonaika ().

Näytössä näkyy [###].

 • Jos kortin kuvamäärä ylittää kuvien enimmäismäärän, jonka kamera voi näyttää, näytössä näkyy [###].

Kuva ei näy selkeästi näytössä.

 • Jos näyttö on likainen, puhdista se pehmeällä liinalla.
 • Näyttö saattaa toimia hieman hitaasti alhaisissa lämpötiloissa tai näyttää mustalta korkeissa lämpötiloissa, mutta se palaa normaaliksi huoneenlämpötilassa.

Toisto-ongelmat

Kuvassa näkyy punainen ruutu.

 • [Toisto: AF-pistenäyttö] ‑asetuksena on [Päällä] ().

AF-pisteitä ei näytetä kuvien toiston aikana.

 • AF-pisteitä ei näytetä, kun toistetaan seuraavanlaisia kuvia:

  • Kuvat otettu Erityiskohde: Yökuvaus käsivaralta HDR-vastavalo ‑tilassa.
  • Kuvat otettu Luovat suotimet: HDR-taide, normaali HDR-taide, värikylläinen HDR-taide, kylläinen HDR-taide, koho ‑tilassa.
  • Monikuvan kohinanvaimennusta käyttäen otetut kuvat.
  • Rajatut kuvat.

Kuvaa ei voi poistaa.

 • Jos kuva on suojattu, sitä ei voi poistaa ().

Stillkuvien ja videoiden toisto ei onnistu.

 • Kamerassa ei voi ehkä toistaa muilla kameroilla otettuja kuvia.
 • Tietokoneessa muokattuja videoita ei voi toistaa kamerassa.

Vain jotkin kuvat voidaan toistaa.

 • Toistettavat kuvat on suodatettu toistoa varten toiminnolla [Toisto: Aseta kuvien hakuehdot] (). Tyhjennä kuvien hakuehdot.

Mekaanisia ääniä tai kameran toimintaääniä kuuluu videon toiston aikana.

 • Kameran sisäänrakennettu mikrofoni saattaa tallentaa myös objektiivin mekaaniset äänet tai kameran/objektiivin toiminnan, jos tarkennusta käytetään tai kameraa tai objektiivia käytetään videotallennuksen aikana. Tässä tapauksessa ulkoisen mikrofonin käyttäminen saattaa vähentää näitä ääniä. Jos äänet ovat häiritseviä ulkoisen mikrofoninkin kanssa, ulkoisen mikrofonin irrottaminen kamerasta ja sijoittaminen kauemmas kamerasta ja objektiivista saattaa auttaa.

Video näyttää pysähtyvän hetkeksi.

 • Huomattava muutos valotustasossa automaattivalotuksella tehdyn videotallennuksen aikana saattaa pysäyttää tallennuksen hetkeksi, kunnes kirkkaus tasoittuu. Tallenna tässä tapauksessa [Videon käsisäätöinen valotus]-tilassa ().

Televisiossa ei näy kuvaa.

 • Tarkista, että [Asetus: Videojärjest.] ‑asetuksen arvo [NTSC] tai [PAL] on television videojärjestelmän mukainen.
 • Varmista, että HDMI-kaapelin liitin on asetettu kunnolla paikalleen ().

Yksittäiselle videolle on useita videotiedostoja.

 • Jos videon tiedostokoko saavuttaa 4 Gt, toinen videotiedosto luodaan automaattisesti (). Jos kuitenkin käytät kameralla alustettua SDXC-korttia, voit tallentaa videon yhdeksi tiedostoksi, vaikka sen koko ylittää 4 Gt.

Kortinlukija ei tunnista korttia.

 • Kortinlukijan ja tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan SDXC-kortteja ei ehkä tunnisteta oikein. Yhdistä tässä tapauksessa kamera ja tietokone liitäntäkaapelilla ja tuo kuvat tietokoneeseen EOS Utility ‑ohjelmistolla (EOS-ohjelma, ).

Kuvia ei voi rajata tai niiden kokoa muuttaa.

 • Tällä kameralla ei voi muuttaa JPEG Pieni 2 ‑kuvien, RAW-kuvien tai 4K-videoista siepattujen, stillkuvina tallennettujen kuvien kokoa ().
 • Tällä kameralla ei voi rajata RAW-kuvia tai 4K-videoista stillkuvina tallennettuja kuvia ().

Tietokoneyhteysongelmat

En voi tuoda kuvia tietokoneeseen.

 • Asenna EOS Utility (EOS-ohjelma) tietokoneeseen ().
 • Tarkista, että esiin tulee EOS Utility ‑ohjelmiston päänäyttö.
 • Jos kamera on jo yhdistetty Wi-Fi-yhteydellä, se ei voi kommunikoida liitäntäkaapelilla yhdistetyn tietokoneen kanssa.
 • Tarkista sovelluksen versio.

Tiedonsiirto kameran ja tietokoneen välillä ei toimi.

 • Kun käytät EOS Utility ‑ohjelmistoa (EOS-ohjelmaa), määritä [Kuvaaminen: Nopeutettu video]-asetuksen arvoksi [Pois] ().