Valotuksen korjaus / valotushaarukointiasetus

Voit ottaa kolme kuvaa eri valotusajoilla, aukkoarvoilla ja ISO-herkkyyksillä, jotka kamera säätää. Tämä toiminto on nimeltään AEB.

AEB tarkoittaa Auto Exposure Bracketing (valotushaarukointi).

 1. Valitse [Kuvaaminen: Valot.korj/AEB].

 2. Määritä valotuksen haarukointialue.

  • Määritä valotushaarukoinnin alue (1) kääntämällä Valintakiekko-valintakiekkoa. Painikkeilla Vasen-painikeOikea-painike voit asettaa valotuksen korjauksen määrän.
  • Aseta se painamalla Pikavalinta/aseta-painike-painiketta.
  • Kun valotushaarukoinnin alue on määritetty, se näkyy näytöllä valotustason ilmaisimessa.
 3. Ota kuva.

  Normaali valotus

  Alennettu valotus

  Pidempi valotus

  • Kolme haarukoitua kuvaa otetaan määritetyn kuvaustavan mukaan tässä järjestyksessä: normaali valotus, alennettu valotus ja pidempi valotus.
  • Valotushaarukointia ei peruuteta automaattisesti. Voit peruuttaa valotushaarukoinnin poistamalla valotuksen haarukointialueen näytön käytöstä vaiheen 2 mukaisesti.

Huomio

 • Valotuksen korjaus valotushaarukoinnissa voi olla vähemmän tehokasta, kun [Kuvaaminen: Auto Lighting Optimizer/Kuvaaminen: Autom. valotuksen optimointi] () ‑asetus on jokin muu kuin [Pois].

Huomautus

 • Jos kuvaustavaksi on määritetty [Yksittäiskuvaus], paina laukaisinta kolme kertaa kutakin kuvaa varten. Tilassa [Jatkuva kuvaus] laukaisimen pitäminen alhaalla ottaa kolme kuvaa peräkkäin, ennen kuin kamera lopettaa kuvaamisen automaattisesti. Kun [10 sekunnin itselaukaisu] tai [2 s itselaukaisu] on asetettu, kolme peräkkäistä kuvaa otetaan noin 10 tai 2 sekunnin viiveen jälkeen. Kun asetuksena on [Itselaukaisu: Jatkuva], jatkuvassa kuvauksessa otetaan kolme kertaa määritetty määrä kuvia.

 • Voit määrittää valotushaarukoinnin yhdessä valotuksen korjauksen kanssa.
 • Valotushaarukointi ei ole käytettävissä kuvattaessa salamalla, monikuvan kohinanvaimennuksella, luovalla suotimella tai aikavalotuksella.
 • Valotushaarukointi peruutetaan automaattisesti, jos teet jonkin seuraavista: Virtakytkimen asettaminen asentoon Virta pois tai salaman latautuminen täyteen.