คำแนะนำการใช้งานเหล่านี้เป็นคำแนะนำสำหรับ EOS R3 ที่มีเฟิร์มแวร์รุ่น 1.5.0 หรือใหม่กว่าติดตั้งอยู่