การแสดงหน้าจอและช่องมองภาพ

คุณสามารถกำหนดให้ใช้หน้าจอหรือช่องมองภาพสำหรับการแสดงผล เพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดใช้งานเซนเซอร์ช่องมองภาพโดยไม่ตั้งใจเมื่อเปิดหน้าจอ

 1. เลือก [ตั้งค่า: การแสดงหน้าจอ/ช่องมองภาพ]

 2. เลือกตัวเลือก

  • AUTO1: อัตโนมัติ 1 (ปรับหมุนได้: หน้าจอเท่านั้น)

   ใช้หน้าจอสำหรับการแสดงผลเสมอเมื่อหน้าจอเปิด

   ใช้หน้าจอสำหรับการแสดงผลเมื่อปิดหน้าจอและหันเข้าหาคุณ และสลับเป็นช่องมองภาพเมื่อคุณมองผ่านช่องมองภาพ

  • AUTO2: อัตโนมัติ 2 (ปรับหมุนได้: เปลี่ยนอัตโนมัติ)

   ใช้หน้าจอสำหรับการแสดงผลเมื่อปิดหน้าจอและหันเข้าหาคุณ และสลับเป็นการแสดงผลของช่องมองภาพเมื่อคุณมองผ่านช่องมองภาพ

  • : ช่องมองภาพ

   ใช้ช่องมองภาพสำหรับการแสดงผลเสมอ

  • : หน้าจอ

   ใช้หน้าจอสำหรับการแสดงผลเสมอเมื่อหน้าจอเปิด

หมายเหตุ

 • คุณยังสามารถสลับการแสดงผลระหว่างช่องมองภาพและหน้าจอได้โดยกดปุ่มที่คุณได้กำหนดให้สลับเอง เมื่อมีการตั้งค่านี้เป็น [AUTO1] หรือ [AUTO2] กล้องจะตอบสนองต่อเซนเซอร์ช่องมองภาพตามนั้น
 • เมื่อตั้งค่า [AUTO1] กล้องจะไม่ตอบสนองต่อเซนเซอร์ช่องมองภาพเมื่อเปิดหน้าจอ