การถ่ายภาพแบบกำหนดช่วงเวลา

ด้วยระบบตั้งช่วงเวลาถ่าย คุณสามารถตั้งค่าช่วงเวลาการถ่ายภาพและจำนวนภาพ เพื่อให้กล้องถ่ายภาพทีละภาพอย่างต่อเนื่องตามช่วงเวลาที่คุณกำหนดจนกระทั่งถึงจำนวนภาพที่ตั้งค่าไว้

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: ตั้งช่วงเวลาถ่าย]

 2. เลือก [ใช้งาน]

  • เลือก [ใช้งาน] จากนั้นกดปุ่ม ข้อมูล
 3. ตั้งค่าช่วงเวลาการถ่ายภาพและจำนวนภาพ

  • เลือกตัวเลือกที่จะตั้งค่า (ชั่วโมง : นาที : วินาที / จำนวนภาพ)
  • กดปุ่ม ตั้งค่า เพื่อแสดง [ปรับ]
  • ตั้งค่าจำนวนที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า (กลับสู่ [เลือก])
  • ช่วงเวลา

   สามารถตั้งค่าได้ในช่วง [00:00:01]–[99:59:59]

  • จำนวนภาพ

   สามารถตั้งค่าได้ในช่วง [01]–[99] หากต้องการตั้งช่วงเวลาถ่ายไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีกำหนดจนกว่าคุณจะหยุด ให้ตั้งค่า [00]

 4. เลือก [ตกลง]

  • การตั้งค่าช่วงเวลาถ่ายจะแสดงบนหน้าจอเมนู

   (1) ช่วงเวลา

   (2) จำนวนภาพ

 5. ถ่ายภาพ

  • เริ่มถ่ายภาพแรกและถ่ายภาพต่อไปตามการตั้งค่าช่วงเวลาถ่าย
  • ระหว่างการถ่ายภาพแบบกำหนดช่วงเวลา [ตั้งช่วงเวลาถ่าย] จะกะพริบ
  • หลังจากถ่ายภาพครบตามจำนวนที่ตั้งค่าไว้ การถ่ายภาพแบบกำหนดช่วงเวลาจะหยุดลงและถูกยกเลิกอัตโนมัติ

หมายเหตุ

 • แนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้อง
 • ขอแนะนำให้ถ่ายภาพทดสอบก่อน
 • แม้ในระหว่างการถ่ายภาพแบบตั้งช่วงเวลาถ่าย คุณยังคงสามารถกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพได้ตามปกติ โปรดทราบว่ากล้องจะเตรียมพร้อมสำหรับตั้งช่วงเวลาถ่ายครั้งถัดไปล่วงหน้าประมาณ 5 วินาที ซึ่งจะป้องกันไม่ให้มีการใช้งานเหล่านี้ชั่วคราว เช่น การปรับการตั้งค่าการถ่ายภาพ การเข้าถึงเมนู และการเล่นภาพ
 • หากไม่สามารถถ่ายภาพที่ตั้งช่วงเวลาถ่ายครั้งถัดไปได้เนื่องจากกล้องกำลังถ่ายภาพหรือประมวลผลภาพ ภาพดังกล่าวจะถูกข้ามไป ด้วยเหตุนี้ จึงถ่ายภาพได้น้อยลงกว่าที่กำหนด
 • แม้ในระหว่างการใช้งานระบบตั้งช่วงเวลาถ่าย กล้องจะปิดสวิตช์อัตโนมัติหลังจากไม่มีการทำงานประมาณ 8 วินาที ตราบใดที่ [ปิดสวิตช์อัตโนมัติ] ภายใต้ [ตั้งค่า: ประหยัดพลังงาน] ไม่ได้ตั้งค่าเป็น [ไม่ใช้งาน]
 • ยังสามารถใช้ร่วมกับการถ่ายภาพคร่อม การถ่ายภาพคร่อมสมดุลแสงขาว การถ่ายภาพซ้อน และโหมด HDR
 • หากต้องการหยุดการถ่ายภาพแบบกำหนดช่วงเวลา ให้เลือก [ไม่ใช้งาน] หรือปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ ปิดเครื่อง

ข้อควรระวัง

 • อย่าหันกล้องไปทางแหล่งแสงที่สว่างจ้า เช่น ดวงอาทิตย์ หรือแสงจ้าที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ การกระทำเช่นนี้อาจทำให้เซนเซอร์ภาพหรือส่วนประกอบภายในของกล้องเสียหายได้
 • เมื่อปรับสวิตช์เลือกโหมดโฟกัสของเลนส์ไปที่ โฟกัสอัตโนมัติ กล้องจะถ่ายภาพแม้ว่าจะไม่สามารถโฟกัสอัตโนมัติได้ก็ตาม ลองตั้งค่าโหมดเป็น MF และโฟกัสด้วยตนเองก่อนถ่ายภาพ
 • หากใช้เวลาในการถ่ายภาพนาน แนะนำให้ใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับปลั๊กไฟภายในบ้าน (แยกจำหน่าย)
 • การถ่ายภาพแบบเปิดรับแสงนานหรือใช้ค่าความเร็วชัตเตอร์นานกว่าช่วงเวลาถ่ายภาพจะทำให้ไม่สามารถถ่ายภาพในช่วงเวลาที่กำหนดได้ ด้วยเหตุนี้ จึงถ่ายภาพได้น้อยลงกว่าที่กำหนด การใช้ค่าความเร็วชัตเตอร์ใกล้เคียงกับช่วงเวลาถ่ายภาพอาจลดจำนวนภาพถ่ายลงด้วย
 • หากเวลาที่กล้องใช้ในการบันทึกภาพลงในการ์ดนานกว่าช่วงเวลาถ่ายภาพ เนื่องจากฟังก์ชั่นถ่ายภาพที่ตั้งหรือประสิทธิภาพของการ์ด ภาพบางภาพอาจไม่ถูกถ่ายโดยใช้ช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้
 • เมื่อใช้แฟลชร่วมกับการถ่ายภาพแบบตั้งช่วงเวลาถ่าย ให้ตั้งค่าช่วงเวลาที่นานกว่าระยะเวลาชาร์จแฟลช ช่วงเวลาที่สั้นเกินไปอาจทำให้ไม่สามารถยิงแสงแฟลชได้
 • ช่วงเวลาที่สั้นเกินไปอาจทำให้ไม่สามารถถ่ายภาพหรือโฟกัสอัตโนมัติได้
 • การถ่ายภาพแบบกำหนดช่วงเวลาจะถูกยกเลิกและรีเซ็ตเป็น [ไม่ใช้งาน] หากคุณปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ ปิดเครื่อง เปิดใช้งานโหมดถ่ายภาพ [ค้างชัตเตอร์], [ตั้งโหมดถ่ายภาพเอง 1], [ตั้งโหมดถ่ายภาพเอง 2], [ตั้งโหมดถ่ายภาพเอง 3] หรือ [ภาพเคลื่อนไหว] หรือใช้ EOS Utility (ซอฟต์แวร์ EOS)
 • ระหว่างการถ่ายภาพแบบกำหนดช่วงเวลา คุณจะไม่สามารถใช้ การถ่ายภาพด้วยรีโมทคอนโทรล หรือการถ่ายภาพแบบรีโมทสั่งการถ่ายด้วย Speedlite