ตารางดูภาพ

คุณสามารถแสดงตารางบนภาพนิ่งที่ปรากฏในการแสดงภาพทีละภาพบนหน้าจอการเล่นภาพ ฟังก์ชั่นนี้จะสะดวกต่อการตรวจสอบความเอียงแนวตั้งหรือแนวนอนของภาพ รวมถึงการจัดองค์ประกอบภาพ

  1. เลือก [การเล่นภาพ: ตารางดูภาพ]

  2. เลือกตัวเลือก