การตั้งค่าคุณสมบัติ GPS

คุณสมบัติ GPS ของกล้องสามารถใช้เพื่อแท็กภาพ ตั้งเวลาและอื่นๆ ได้ กล้องสามารถรับสัญญาณจากดาวเทียม GPS (สหรัฐอเมริกา), ดาวเทียม GLONASS (รัสเซีย) และระบบดาวเทียม Quasi-Zenith “Michibiki” (ญี่ปุ่น) ได้

ข้อควรระวัง

 • ข้อมูลแท็กพิกัดภาพอาจไม่ได้รับการบันทึกหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจถูกบันทึกในกรณีที่สัญญาณ GPS ไม่ดี เช่น ในสถานที่ดังต่อไปนี้

  • ในอาคาร ใต้ดิน บริเวณที่ใกล้หรือระหว่างอาคาร ในอุโมงค์หรือในป่า
  • บริเวณที่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงหรือโทรศัพท์มือถือที่ทำงานบนแถบความถี่ 1.5 GHz
  • เมื่อพกกล้องไว้ในกระเป๋าหรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆ
  • เมื่อเดินทางไกล
  • เมื่อเดินทางผ่านสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
  • แม้จะอยู่ในสภาวะอื่นนอกเหนือจากนี้ การเคลื่อนที่ของดาวเทียม GPS เมื่อเวลาผ่านไปอาจรบกวนการแท็กพิกัดและทำให้ข้อมูลตำแหน่งแท็กพิกัดหายไปหรือไม่ถูกต้อง ข้อมูลยังอาจบ่งบอกว่ามีการกล้องใช้ไปตามเส้นทางแม้ว่าจะมีการใช้กล้องในที่เดียวก็ตาม
 • ระดับความสูงไม่แม่นยำเท่ากับละติจูดหรือลองจิจูดเนื่องจากธรรมชาติของ GPS
 • ส่วนภายใน มีเสาอากาศ GPS ของกล้องอยู่ใกล้กับด้านหน้าของฐานเสียบอเนกประสงค์ แม้ว่าจะสามารถรับสัญญาณ GPS พร้อมกับ Speedlite ได้ แต่ความไวในการรับจะลดลงเล็กน้อย
 • เมื่อพกกล้องในกระเป๋าหรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องหงายขึ้นโดยไม่มีสิ่งใดปิดคลุมอยู่
 • ตั้งค่าเวลาและวันที่ของกล้องให้แม่นยำที่สุดเท่าที่จะทำได้ นอกจากนี้ ให้ตั้งค่าไทม์โซนและการปรับเวลาในฤดูร้อนที่ถูกต้องสำหรับสถานที่ถ่ายภาพด้วย
 • ภาพที่สามารถถ่ายได้จะน้อยกว่าในสถานที่ที่สัญญาณไม่ดี
 • ความจุแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่อาจลดลงเมื่อใช้คุณสมบัติ GPS ชาร์จแบตเตอรี่ตามต้องการหรือพิจารณาซื้อแบตเตอรี่สำรอง (แยกจำหน่าย)
 • ผู้อื่นอาจค้นหาหรือระบุตัวคุณได้โดยใช้ข้อมูลในภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่แท็กพิกัดของคุณ โปรดระวังเมื่อแชร์ภาพเหล่านี้กับคนอื่นๆ เช่น เมื่อโพสต์ภาพทางออนไลน์ที่คนจำนวนมากสามารถดูได้

การตั้งค่า GPS

 1. เลือก [ฟังก์ชั่นการสื่อสาร: ตั้งค่า GPS]

 2. การกำหนดค่ารายละเอียด GPS

GPS

ระบุโหมดการทำงานของ GPS

 • ใน [โหมด 1] กล้องจะยังคงรับสัญญาณ GPS เป็นระยะตามปกติอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการปรับสวิตช์เปิด/ปิดไปยัง เปิดเครื่อง หรือ ปิดเครื่อง
 • ใน [โหมด 2] กล้องจะรับสัญญาณ GPS เมื่อมีการปรับสวิตช์เปิด/ปิดไปยัง เปิดเครื่อง การปรับสวิตช์เปิด/ปิดไปยัง ปิดเครื่อง จะปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS อีกด้วย โปรดทราบว่าหลังจากเปิดใช้งานการปิดสวิตช์อัตโนมัติแล้ว กล้องจะยังคงรับสัญญาณ GPS เป็นระยะตามปกติ

เมื่อรับสัญญาณ GPS ให้ใช้กล้องกลางแจ้งที่ไม่มีสิ่งกีดขวางบนท้องฟ้าและเล็งขึ้นไป โดยย้ายให้มือและวัตถุอื่นๆ ออกจากด้านบน การรับสัญญาณภายใต้สภาวะที่เอื้ออำนวยจะใช้เวลาประมาณ 30–60 วินาที จากนั้น [สถานะการรับสัญญาณ GPS] จะสว่างขึ้นบนหน้าจอหรือจอ LCD

ภาพที่ถ่ายเมื่อ [สถานะการรับสัญญาณ GPS] สว่างขึ้นจะได้รับการแท็กพิกัด

ข้อควรระวัง

 • เมื่อมีการตั้งค่าเป็น [โหมด 1] กล้องจะยังคงรับสัญญาณ GPS เป็นระยะตามปกติแม้จะมีการปรับสวิตช์เปิด/ปิดไปที่ ปิดเครื่อง ซึ่งจะทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วขึ้นและลดจำนวนภาพที่สามารถถ่ายได้ ตั้งค่าเป็น [ไม่ใช้งาน] หากคุณจะไม่ใช้กล้องสักพัก
 • หากปิดสวิตช์อัตโนมัติต่อไปเป็นระยะเวลานานใน [โหมด 2] จะทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วขึ้นและลดจำนวนภาพที่สามารถถ่ายได้ ปรับสวิตช์เปิด/ปิดไปที่ ปิดเครื่อง หากคุณจะไม่ใช้กล้องสักพัก

ตั้งเวลาอัตโนมัติ

ข้อมูลเวลาที่ได้รับจากสัญญาณ GPS สามารถตั้งค่าได้บนกล้อง มีความคลาดเคลื่อนประมาณ ±0.02 วินาที การเลือก [ปรับปรุงอัตฯ] จะปรับปรุงเวลาที่รับสัญญาณ GPS ในขณะที่กล้องเปิดอยู่

ข้อควรระวัง

 • ไม่สามารถปรับปรุงเวลาโดยอัตโนมัติได้เว้นแต่จะมีสัญญาณจากดาวเทียม GPS อย่างน้อยห้าดวง [ตั้งทันที] จะเป็นสีเทาและไม่สามารถใช้งานได้
 • แม้ว่าจะสามารถเลือก [ตั้งทันที] ได้ ก็อาจไม่สามารถปรับเวลาได้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการรับสัญญาณ GPS
 • การตั้งค่า [ตั้งเวลาอัตโนฯ] เป็น [ปรับปรุงอัตฯ] จะทำให้ไม่สามารถตั้งค่าวันหรือเวลาด้วยตนเองด้วย [ตั้งค่า: วันที่/เวลา/โซน] () ได้
 • หากคุณได้ทำการ [ซิงค์เวลาระหว่างกล้องแต่ละตัว] และไม่ต้องการให้ปรับเวลา ให้ตั้งค่า [ตั้งเวลาอัตโนฯ] เป็น [ไม่ใช้งาน]

ช่วงเวลาปรับปรุงตำแหน่ง

คุณสามารถตั้งค่าช่วงเวลาการระบุตำแหน่ง (เวลา) สำหรับการอัพเดทข้อมูลแท็กพิกัดได้ แม้ว่าการแท็กจะมีความแม่นยำมากขึ้นเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลแท็กพิกัดในช่วงเวลาที่สั้นลง แต่จะลดจำนวนภาพที่ใช้งานได้เพราะจะทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วขึ้น

ข้อควรระวัง

 • ความไม่สอดคล้องกันบางอย่างในช่วงเวลาการระบุตำแหน่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากธรรมชาติของ GPS

แสดงข้อมูล GPS

แสดงข้อมูล GPS ที่ได้รับ

ไอคอน [ดาวเทียม] หมายถึงสภาวะสัญญาณ เมื่อ [3D] แสดงขึ้น ก็จะมีการบันทึกระดับความสูงเช่นกัน โปรดทราบว่าจะไม่มีการบันทึกระดับความสูง หาก [2D] แสดงขึ้น

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลแท็กพิกัดได้โดยแสดงภาพ กดปุ่ม ข้อมูล เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเล่นภาพพร้อมข้อมูลแบบละเอียด จากนั้นกด ปุ่มอเนกประสงค์

 • (1) ละติจูด
 • (2) ลองจิจูด
 • (3) ระดับความสูง
 • (4) เวลามาตรฐานสากล (UTC)

หมายเหตุ

 • ภาพเคลื่อนไหวจะได้รับการแท็กด้วยข้อมูลแท็กพิกัดที่ได้รับเมื่อคุณเริ่มบันทึก โปรดทราบว่าสภาวะการรับสัญญาณจะไม่ถูกบันทึก
 • เวลามาตรฐานสากล หรือในตัวย่อ UTC โดยพื้นฐานแล้วเหมือนกับเวลามาตรฐานของกรีนิช

จดบันทึกค่า GPS

เมื่อตั้งค่า [บันทึกตำแหน่งGPS] เป็น [ใช้งาน] คุณจะสามารถบันทึกข้อมูลแท็กพิกัดได้โดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่กำหนดตามเส้นทางที่กล้องเคลื่อนที่ไป ข้อมูลแท็กพิกัดจะถูกบันทึกตามช่วงเวลาที่ตั้งไว้ใน [เวลาปรับปรุงตำแหน่ง] ตามข้อมูลจดบันทึกที่บันทึกในหน่วยความจำภายในของกล้องตามวันที่ คุณยังสามารถดูเส้นทางที่เดินทางไปบนแผนที่ที่แสดงบนคอมพิวเตอร์ได้

ช่วงเวลาปรับปรุงตำแหน่งและความจุของข้อมูลจดบันทึก (เป็นวัน) มีดังนี้

(โดยประมาณ)
ช่วงเวลาปรับปรุง ข้อมูลจดบันทึก ช่วงเวลาปรับปรุง ข้อมูลจดบันทึก
ทุกวินาที 4.1 วัน ทุก 30 วิ 100 วัน
ทุก 5 วิ 20 วัน ทุกนาที 100 วัน
ทุก 10 วิ 41 วัน ทุก 2 นาที 100 วัน
ทุก 15 วิ 61 วัน ทุก 5 นาที 100 วัน

โดยที่หนึ่งวันเทียบเท่ากับข้อมูลจดบันทึกแปดชั่วโมง

 • ชื่อของไฟล์จดบันทึกประจำวันประกอบด้วยวันที่และหมายเลข (เช่น 19101000) ไฟล์จดบันทึกใหม่จะถูกสร้างขึ้นหากกล้องเข้าสู่ไทม์โซนใหม่ ()
 • เมื่อหน่วยความจำภายในของกล้องเต็ม ข้อมูลจดบันทึกเก่าจะถูกเขียนทับด้วยข้อมูลใหม่

ข้อควรระวัง

 • ใน [โหมด 1] การจดบันทึกข้อมูล GPS จะยังคงดำเนินต่อไปแม้ปรับสวิตช์เปิด/ปิดเป็น ปิดเครื่อง
 • ใน [โหมด 2] การปรับสวิตช์เปิด/ปิดเป็น ปิดเครื่อง จะปิดใช้งานการจดบันทึก GPS อย่างไรก็ตามการจดบันทึก GPS จะยังคงดำเนินต่อไปในระหว่างที่ระบบปิดสวิตช์อัตโนมัติ
 • ข้อมูลแท็กพิกัดที่เพิ่มไปยังภาพอาจไม่ถูกต้องในบางสภาวะการเดินทาง ในบางตำแหน่ง หรือภายใต้การตั้งค่า GPS บางอย่าง

การถ่ายโอนข้อมูลจดบันทึกไปยังการ์ด

คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลจดบันทึกที่บันทึกไว้ไปยังการ์ดที่เลือกไว้ใน [โอนข้อมูลจดบันทึกลงบนการ์ด] ได้

 • การถ่ายโอนข้อมูลจดบันทึกไปยังการ์ดจะลบข้อมูลจากหน่วยความจำภายในของกล้อง
 • ไฟล์จดบันทึกที่ถ่ายโอนไปยังการ์ดจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ “GPS” ภายในโฟลเดอร์ “MISC” โดยจะถูกบันทึกด้วยนามสกุลไฟล์ “.LOG”
 • ไฟล์จดบันทึก (.LOG) สามารถแปลงเป็นรูปแบบ KMZ ด้วย GPS Log File Utility ()

การลบข้อมูลจดบันทึก

หากต้องการลบข้อมูลจดบันทึกในหน่วยความจำภายใน ให้เลือก [ลบข้อมูลจดบันทึก] แล้วเลือก [ตกลง] อาจใช้เวลาประมาณ 1 นาทีเพื่อลบข้อมูล

การเก็บรักษาข้อมูลตำแหน่ง

หากต้องแท็กพิกัดภาพต่อไปแม้ในที่ที่มีสัญญาณดาวเทียมไม่ดี (เช่น หากคุณเข้าไปในอาคาร) โดยใช้ข้อมูลแท็กพิกัดในข้อมูลจดบันทึก ขอแนะนำให้ตั้งค่า [ระยะเวลาเก็บข้อมูลตำแหน่ง] เป็น [ไม่จำกัด] จะมีการเพิ่มข้อมูลแท็กพิกัดที่ได้รับล่าสุดลงในข้อมูลจดบันทึกจนกว่าจะสามารถรับข้อมูลใหม่ได้

เมื่อเวลามีการตั้งเวลา เช่น [10 นาที] หลังจากไม่สามารถรับข้อมูลแท็กพิกัดได้ จะมีการเพิ่มข้อมูลแท็กพิกัดล่าสุดลงในข้อมูลจดบันทึกสำหรับช่วงเวลาที่ระบุ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับ GPS

ประเทศ/ภูมิภาคที่อนุญาตให้ใช้ฟังก์ชั่น GPS

การใช้คุณสมบัติ GPS ถูกจำกัดในบางประเทศและภูมิภาค และการใช้งานที่ผิดกฎหมายอาจทำให้ถูกลงโทษได้ภายใต้ข้อบังคับในระดับประเทศหรือในท้องถิ่น เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดข้อบังคับเกี่ยวกับ GPS ให้ไปที่เว็บไซต์แคนนอนเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้งานได้ที่ใดได้บ้าง ()

โปรดทราบว่าแคนนอนไม่สามารถรับผิดชอบต่อปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ฟังก์ชั่น GPS ในประเทศและภูมิภาคอื่นๆ ได้

 • เนื่องจากการใช้ GPS อาจถูกจำกัดในบางประเทศและภูมิภาค ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในพื้นที่ที่คุณจะใช้กล้อง โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชั่น GPS นอกประเทศของคุณ
 • ควรระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชั่น GPS ในสถานที่ที่จำกัดการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • ผู้อื่นอาจค้นหาหรือระบุตัวคุณได้โดยใช้ข้อมูลที่ตั้งในภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่แท็กพิกัดของคุณ โปรดระวังเมื่อแชร์ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือไฟล์จดบันทึก GPS ที่แท็กพิกัดเหล่านี้กับผู้อื่น เช่น เมื่อโพสต์ทางออนไลน์ซึ่งคนจำนวนมากสามารถดูได้
 • การรับสัญญาณ GPS อาจใช้เวลานานขึ้นในบางกรณี