การแสดงสถานะระบบ

คุณสามารถตรวจสอบหมายเลขผลิตภัณฑ์ของกล้อง รุ่นเฟิร์มแวร์ และรอบการลั่นชัตเตอร์บนหน้าจอนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบบันทึกสถานะสำหรับข้อผิดพลาดในอดีต

การตรวจสอบสถานะกล้องด้วยคุณสมบัตินี้และขอให้มีการบำรุงรักษาที่จำเป็นใดๆ ที่ศูนย์บริการแคนนอนสามารถลดปัญหาของกล้องได้

การตรวจสอบบันทึกข้อผิดพลาด

คุณสามารถตรวจสอบบันทึกของข้อผิดพลาดในอดีต รวมถึงการใช้งานเลนส์ แฟลช และแบตเตอรี่ในเวลาที่เกิดขึ้น

 1. เลือก [ตั้งค่า: แสดงสถานะระบบ]

 2. ตรวจสอบรายละเอียดตามต้องการ

  หมายเหตุ

  • หน้าจอบันทึกสถานะกล้องจะแสดงบันทึกข้อผิดพลาดล่าสุดได้มากถึงห้ารายการ บันทึกที่เก่ากว่าจะถูกลบโดยอัตโนมัติ
  • รอบการลั่นชัตเตอร์มีการระบุหน่วยเป็น 1,000
  • การลั่นชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ไม่รวมอยู่ในจำนวนรอบการลั่นชัตเตอร์ถ่ายภาพ
 3. ตรวจสอบบันทึกตามต้องการ

  • บนหน้าจอในขั้นตอนที่ 2 ให้กดปุ่ม ข้อมูล
  • “Err **” แสดงถึงข้อมูลข้อผิดพลาด ()
 4. ตรวจสอบรายละเอียดตามต้องการ

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเลือกรายการ จากนั้นกดปุ่ม ข้อมูล เพื่อดูรายละเอียดข้อผิดพลาด
  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อตรวจสอบรายละเอียด

การลบบันทึกสถานะของกล้อง

หากต้องการลบข้อมูลบันทึกทั้งหมดที่แสดง ให้กดปุ่ม ลบ ในขั้นตอนที่ 3 ของ การตรวจสอบบันทึกข้อผิดพลาด