ฟังก์ชั่นเมนูอื่นๆ

[การถ่ายภาพ2]

 • ชดเชยแสง

  การชดเชยแสงสามารถปรับได้ในช่วง ±3 ระดับ โดยปรับทีละ 1/3 ระดับ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการชดเชยแสง โปรดดู การชดเชยระดับแสงด้วยตนเอง

 • ภาพเคลื่อนไหวการตั้งค่าความไวแสง ISO

  • ความไวแสง ISO

   ในโหมด [ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง] คุณสามารถตั้งค่าความไวแสง ISO ด้วยตนเอง คุณยังสามารถเลือก ISO อัตโนมัติได้ด้วย

  • ขอบเขตไวแสง ISO

   คุณสามารถกำหนดขอบเขตการตั้งค่าความไวแสง ISO ด้วยตนเอง (ต่ำสุดและสูงสุด) นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดค่าการขยายความไวแสง ISO ได้

  • สูงสุดสำหรับอัตฯ

   คุณสามารถตั้งค่าขีดจำกัดสูงสุดสำหรับ ISO อัตโนมัติในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวในโหมด [ภาพเคลื่อนไหว], [ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ (ภาพเคลื่อนไหว)] หรือในโหมด [ระบุค่ารูรับแสง (ภาพเคลื่อนไหว)] หรือ [ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง] ที่ใช้ ISO อัตโนมัติ

  • Max for Autoสูงสุดสำหรับอัตฯ

   คุณสามารถตั้งค่าขีดจำกัดสูงสุดสำหรับ ISO อัตโนมัติในการบันทึกวีดีโอไทม์แลปส์ 4K/Full HD ในโหมด [ภาพเคลื่อนไหว], [ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ (ภาพเคลื่อนไหว)] หรือ [ระบุค่ารูรับแสง (ภาพเคลื่อนไหว)] หรือในโหมด [ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง] ที่ใช้ ISO อัตโนมัติ

 • ถ่ายภาพ HDR HDR PQ

  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการถ่ายภาพ HDR HDR PQ โปรดดู การตั้งค่า HDR PQ

 • ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ

  ความสว่างและความเปรียบต่างจะถูกแก้ไขโดยอัตโนมัติ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ โปรดดู การปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ

 • เน้นโทนภาพบริเวณสว่าง

  คุณสามารถลดส่วนสว่างที่มีการเปิดรับแสงมากเกินไปซึ่งทำให้สูญเสียรายละเอียดของภาพในขณะที่คุณบันทึกภาพเคลื่อนไหว สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเน้นโทนภาพบริเวณสว่าง โปรดดู การเน้นโทนภาพบริเวณสว่าง

[การถ่ายภาพ3]

 • ถ่ายลดแสงวูบวาบ HF

  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการถ่ายลดแสงวูบวาบ HF โปรดดู การถ่ายลดแสงวูบวาบความถี่สูง

 • ภาพเคลื่อนไหวAv ขั้นละ 1/8 ระดับ

  คุณสามารถตั้งค่ารูรับแสงในสเกลที่ละเอียดขึ้นเมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยเลนส์ RF

  เลือก [ใช้งาน] เพื่อเปลี่ยนค่ารูรับแสงในโหมด [ระบุค่ารูรับแสง (ภาพเคลื่อนไหว)] หรือ [ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง] จากทีละ 1/3 ระดับ (หรือ 1/2 ระดับ) เป็น 1/8 ระดับ

ข้อควรระวัง

 • [ภาพเคลื่อนไหวAv ขั้นละ 1/8 ระดับ] ไม่สามารถใช้งานได้ (ไม่แสดง) เมื่อใช้เลนส์ EF หรือ EF-S
 • เมื่อตั้งค่าเป็น [ใช้งาน] ตัวเลือกการตั้งค่าใน [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ระดับขั้นในการตั้งค่าระดับแสง] จะถูกปิดใช้งานและไม่มีผลใดๆ
 • ภาพเคลื่อนไหว ความเร็วชัตเตอร์ต่ำอัตโนมัติ

  คุณสามารถเลือกว่าจะบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่สว่างขึ้นและได้รับผลกระทบจากจุดรบกวนในภาพน้อยกว่าเมื่อตั้งค่าเป็น [ไม่ใช้งาน] โดยการลดความเร็วชัตเตอร์ลงโดยอัตโนมัติภายใต้สภาพแสงน้อยหรือไม่

  ใช้งานได้ในโหมดบันทึกภาพ [ภาพเคลื่อนไหว] หรือ [ระบุค่ารูรับแสง (ภาพเคลื่อนไหว)] ใช้เมื่ออัตราเฟรมของขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเป็น 59.94 fps หรือ 50.00 fps

  • ไม่ใช้งาน

   ช่วยให้คุณสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่มีการเคลื่อนไหวราบรื่นขึ้น เป็นธรรมชาติมากขึ้น ได้รับผลกระทบจากวัตถุสั่นน้อยลงกว่าเมื่อตั้งค่าเป็น [ใช้งาน] โปรดทราบว่าภายใต้สภาพแสงน้อย ภาพเคลื่อนไหวอาจมืดลงกว่าเมื่อตั้งค่าเป็น [ใช้งาน]

  • ใช้งาน

   ช่วยให้คุณสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่สว่างขึ้นกว่าเมื่อตั้งค่าเป็น [ไม่ใช้งาน] โดยการลดความเร็วชัตเตอร์ลงที่ 1/30 วินาที (NTSC) หรือ 1/25 วินาที (PAL) โดยอัตโนมัติภายใต้สภาพแสงน้อย

หมายเหตุ

 • แนะนำให้ตั้งค่าเป็น [ไม่ใช้งาน] เมื่อบันทึกภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวภายใต้สภาพแสงน้อย หรือเมื่ออาจมีร่องรอย เช่น เส้นแสงเกิดขึ้น

[การถ่ายภาพ4]

[การถ่ายภาพ5]

 • แก้ไขความคลาดเคลื่อนของเลนส์

  ระดับแสงขอบภาพ ความคลาดส่วน ความคลาดสี และการเลี้ยวเบนสามารถได้รับการแก้ไขในขณะที่คุณบันทึกภาพเคลื่อนไหว สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขความคลาดเคลื่อนของเลนส์ โปรดดู การแก้ไขความคลาดเคลื่อนของเลนส์

 • ลดจุดรบกวนจากความไวแสง ISO สูง

  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการลดจุดรบกวนจากความไวแสง ISO สูง โปรดดู การลดจุดรบกวนจากความไวแสง ISO สูง

[การถ่ายภาพ6]

 • รีโมทคอนโทรล

  โดยการตั้งค่าเป็น [ใช้งาน] คุณสามารถเริ่มหรือหยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยใช้รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย รุ่น BR-E1 (แยกจำหน่าย)

[การถ่ายภาพ7]

[การถ่ายภาพ8]

 • สแตนด์บาย: ค.ละเอียดต่ำ

  ตั้งค่าเป็น [เปิด] เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่และควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิกล้องระหว่างสแตนด์บาย

  ด้วยเหตุนี้ คุณอาจสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวในระยะเวลาที่นานขึ้นได้

ข้อควรระวัง

 • คุณภาพของภาพบนหน้าจอสแตนด์บายอาจแตกต่างจากคุณภาพของภาพบนหน้าจอระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว แต่การตั้งค่านี้จะไม่มีผลต่อคุณภาพการบันทึก
 • ในเวลาสั้นๆ เมื่อคุณเริ่มหรือหยุดบันทึกภาพเคลื่อนไหว การแสดงภาพอาจยังคงอยู่ในเฟรมปัจจุบันแทนที่จะมีการปรับปรุง
 • การแสดงผ่าน HDMI

  คุณสามารถกำหนดวิธีการแสดงภาพเคลื่อนไหวเมื่อถูกบันทึกผ่าน HDMI ไปยังอุปกรณ์ภายนอก การแสดงผลภาพเคลื่อนไหวนั้นจะสอดคล้องกับการตั้งค่า [ขนาดภาพเคลื่อนไหว]

  การตั้งค่าเริ่มต้นคือ [การถ่ายภาพแบบ Live View+จอภาพภายนอก]

  • การถ่ายภาพแบบ Live View+จอภาพภายนอก

   ทำให้ภาพเคลื่อนไหวแสดงทั้งบนหน้าจอกล้องและบนอุปกรณ์อื่นๆ ผ่านสัญญาณออก HDMI

   การทำงานของกล้อง เช่น การเล่นภาพหรือการแสดงเมนู จะแสดงบนอุปกรณ์อื่นผ่าน HDMI ไม่ใช่บนหน้าจอกล้อง

  • หน้าจอภายนอก

   เลิกใช้งานหน้าจอกล้องระหว่างส่งออกผ่าน HDMI ดังนั้นหน้าจอจะว่างเปล่า

   ข้อมูลการถ่ายภาพ จุด AF และข้อมูลอื่นๆ จะแสดงบนอุปกรณ์ภายนอกผ่าน HDMI แต่คุณสามารถหยุดการแสดงผลของข้อมูลนี้ได้โดยกดปุ่ม ข้อมูล

   ก่อนการบันทึกภาพเคลื่อนไหวภายนอก ควรยืนยันว่าไม่มีการส่งข้อมูลจากกล้องโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลการถ่ายภาพ จุด AF และอื่นๆ แสดงขึ้นบนจอภาพภายนอกหรืออุปกรณ์อื่นๆ

   การตั้งค่า เช่น ไทม์โค้ด อาจบันทึกได้ไม่ถูกต้องในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวภายนอก เมื่อตั้งค่า [การถ่ายภาพ: สแตนด์บาย: ค.ละเอียดต่ำ] เป็น [เปิด]

การแก้ปัญหา สำหรับการส่งสัญญาณออก HDMI นานขึ้น

หากต้องการส่งสัญญาณออก HDMI ต่อเนื่องนานกว่า 30 นาที ให้เลือก [การถ่ายภาพแบบ Live View+จอภาพภายนอก] จากนั้นตั้งค่า [ปิดสวิตช์อัตโนมัติ] ใน [ตั้งค่า: ประหยัดพลังงาน] เป็น [ไม่ใช้งาน] () สัญญาณออก HDMI จะทำงานต่อหลังจากหน้าจอกล้องปิดลงเมื่อพ้นเวลาที่ตั้งค่าใน [ปิดหน้าจอ]

ข้อควรระวัง

 • สัญญาณออก HDMI ที่ไม่มีข้อมูลจะทำให้ไม่มีการแสดงคำเตือนเกี่ยวกับพื้นที่การ์ด ระดับแบตเตอรี่ หรืออุณหภูมิภายในสูง () ผ่าน HDMI
 • ในระหว่างที่ส่งสัญญาณออก HDMI การแสดงภาพของภาพถัดไปอาจใช้เวลา ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ หรืออัตราเฟรมในการบันทึกของภาพเคลื่อนไหวไปมา
 • หลีกเลี่ยงการใช้งานกล้องเมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวไปยังอุปกรณ์ภายนอก ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลแสดงในสัญญาณออกของวิดีโอ HDMI
 • ความสว่างและสีของภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกด้วยกล้องอาจดูแตกต่างจากการแสดงผลวิดีโอ HDMI ที่บันทึกโดยอุปกรณ์ภายนอก ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการรับชม

หมายเหตุ

 • คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงได้โดยการกดปุ่ม ข้อมูล
 • สามารถเพิ่มไทม์โค้ดในการแสดงผลวิดีโอ HDMI ได้ ()
 • นอกจากนี้ยังมีการส่งออกเสียงผ่าน HDMI ยกเว้นเมื่อตั้งค่า [บันทึกเสียง] เป็น [ไม่ใช้งาน]