การแสดงภาพแบบดัชนี (การแสดงภาพหลายภาพ)

 1. กดปุ่ม ขยาย/ย่อ

  • ระหว่างการดูภาพ ให้กดปุ่ม ขยาย/ย่อ
  • [ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2ขยาย/ย่อ] จะแสดงขึ้นทางด้านล่างขวาของหน้าจอ
 2. เข้าสู่การแสดงภาพแบบดัชนี

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2 ทวนเข็มนาฬิกา
  • การแสดงภาพแบบดัชนี 4 ภาพจะปรากฏขึ้น ภาพที่เลือกจะเน้นให้เห็นด้วยกรอบสีส้ม
  • การหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2 ต่อเนื่องทวนเข็มนาฬิกา จะเปลี่ยนการแสดงภาพจาก 9 ภาพเป็น 36 ภาพ และเป็น 100 ภาพ การหมุนปุ่มตามเข็มนาฬิกาจะเปลี่ยนการแสดงภาพผ่านจาก 100, 36, 9, 4 ภาพไปถึงภาพเดียว
 3. เลือกดูภาพ

  • ใช้ปุ่มหมุน ปุ่มอเนกประสงค์ หรือ ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเลื่อนกรอบสีส้มสำหรับการเลือกภาพ
  • กดปุ่ม ตั้งค่า ในขณะแสดงภาพแบบดัชนี เพื่อแสดงภาพที่เลือกแบบภาพเดียว