คู่มือการใช้งาน

 • คู่มือการใช้งานที่จัดให้จะมีคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับกล้อง

 • คู่มือผู้ใช้ขั้นสูง

  คำแนะนำแบบสมบูรณ์มีอยู่ในคู่มือผู้ใช้ขั้นสูงนี้

  สำหรับคู่มือผู้ใช้ขั้นสูงล่าสุด โปรดดูที่เว็บไซต์ต่อไปนี้

  https://cam.start.canon/C010/

 • คู่มือการใช้งานเลนส์

  ดูหรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้

  https://cam.start.canon/

สำหรับคู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์ โปรดดู คู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์

หมายเหตุ

 • เลือก [ตั้งค่า: URL คู่มือ/ซอฟต์แวร์] เพื่อแสดงรหัส QR บนหน้าจอกล้อง