การเตรียมพร้อมและการทำงานขั้นพื้นฐาน

บทนี้จะอธิบายขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนที่คุณจะเริ่มทำการถ่ายภาพ และการทำงานพื้นฐานต่างๆ ของกล้อง