คุณลักษณะของ Servo AF

การถ่ายภาพด้วย Servo AF สามารถปรับให้เหมาะกับเป้าหมายหรือสถานการณ์การถ่ายภาพของคุณได้อย่างง่ายดายโดยการเลือกตัวเลือก Case คุณสมบัตินี้เรียกว่า “เครื่องมือกำหนดค่า AF”

 1. เลือกแถบ [โฟกัสอัตโนมัติ2]

 2. เลือกสถานการณ์

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเลือกไอคอนสถานการณ์ จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า
  • ตั้งค่า Case ที่คุณเลือกแล้ว Case ที่คุณเลือกจะแสดงเป็นสีน้ำเงิน

รายละเอียดของ Case

Case 1 ถึง Case A คือการตั้งค่าห้าชุดสำหรับ “ความไวการติดตาม” และ “เพิ่ม/ลดความไวติดตาม” ดูที่ตารางต่อไปนี้ แล้วเลือก Case สำหรับวัตถุและสถานการณ์การถ่ายภาพของคุณ

สถานการณ์ ไอคอน คำอธิบาย ตัวอย่างของสถานการณ์การถ่ายภาพ
Case 1 วัตถุเคลื่อนไหว 1/วัตถุเคลื่อนไหว 2 การตั้งค่าอเนกประสงค์ วัตถุเคลื่อนไหวทั่วไป
Case 2 เทนนิส ติดตามเป้าหมายต่อไปโดยไม่สนใจสิ่งกีดขวางที่อาจมี เทนนิส, การเล่นสกีแบบฟรีสไตล์
Case 3 จุดเริ่มต้นการแข่งปั่นจักรยาน โฟกัสเป้าหมายที่เข้ามาในจุด AF อย่างกะทันหันทันที จุดเริ่มต้นการแข่งปั่นจักรยาน, การเล่นสกีลงเขา
Case 4 ฟุตบอล/ยิมนาสติกลีลา สำหรับเป้าหมายที่เคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลงกะทันหัน ฟุตบอล, ยิมนาสติกลีลา, กีฬายานยนต์, บาสเก็ตบอล
Case A อัตโนมัติ การติดตามจะปรับไปตามการเคลื่อนไหวของเป้าหมาย วัตถุเคลื่อนไหวทั่วไป โดยเฉพาะในสถานการณ์การถ่ายภาพแบบไดนามิก

Case 1: การตั้งค่าอเนกประสงค์

ค่ามาตรฐาน

 • ความไวติดตาม: 0
 • เพิ่ม/ลดความไวติดตาม: 0

การตั้งค่ามาตรฐานเหมาะสมกับวัตถุเคลื่อนไหวทั่วไป เหมาะสมกับวัตถุและฉากหลากหลายประเภท

ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้ ให้เลือก [Case 2] ถึง [Case 4] แทน: สิ่งที่ไม่ใช่วัตถุเคลื่อนผ่านจุด AF วัตถุที่ว่องไว หรือวัตถุที่ปรากฏขึ้นกะทันหันหรือเปลี่ยนความเร็ว

Case 2: ติดตามเป้าหมายต่อไปโดยไม่สนใจสิ่งกีดขวางที่อาจมี

ค่ามาตรฐาน

 • ความไวติดตาม: ช้า: –1
 • เพิ่ม/ลดความไวติดตาม: 0

การตั้งค่าให้โฟกัสวัตถุอย่างต่อเนื่องแม้ว่ามีสิ่งกีดขวางตัดผ่านจุด AF หรือวัตถุหันเหออกนอกจุด AF ใช้ได้ผลดีหากคุณต้องการให้โฟกัสไม่เปลี่ยนไปยังสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุหรือฉากหลัง

หมายเหตุ

 • ลองตั้งค่า [ความไวติดตาม] เป็น [–2] หากสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุมีแนวโน้มจะฉกฉวยโฟกัส หรือจุด AF มีแนวโน้มจะหันเหออกจากวัตถุบ่อยครั้ง ป้องกันไม่ให้กล้องติดตามวัตถุเป้าหมายภายใต้การตั้งค่าเริ่มต้น ()

Case 3: โฟกัสเป้าหมายที่เข้ามาในจุด AF อย่างกะทันหันทันที

ค่ามาตรฐาน

 • ความไวติดตาม: เร็ว: +1
 • เพิ่ม/ลดความไวติดตาม: +1

การตั้งค่าเป็นโฟกัสบนชุดของวัตถุที่ระยะห่างต่างกันในจุด AF โดยมีระยะห่างต่างกันตามลำดับ โฟกัสเปลี่ยนไปยังวัตถุใหม่ใดๆ ที่ปรากฏขึ้นด้านหน้าของวัตถุเป้าหมาย ยังใช้ได้ผลดีเมื่อคุณต้องการโฟกัสไปยังวัตถุที่ใกล้ที่สุดเสมอ

หมายเหตุ

 • ลองตั้งค่า [ความไวติดตาม] เป็น [+2] หากคุณต้องการโฟกัสที่เปลี่ยนไปยังวัตถุใหม่ที่ปรากฏขึ้นอย่างกะทันหันทันที ()

Case 4: สำหรับเป้าหมายที่เคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลงกะทันหัน

ค่ามาตรฐาน

 • ความไวติดตาม: เร็ว: 0
 • เพิ่ม/ลดความไวติดตาม: +1

ตั้งค่าเพื่อติดตามและโฟกัสวัตถุแม้ว่าวัตถุจะเปลี่ยนความเร็วอย่างกะทันหัน

ใช้ได้ผลดีสำหรับวัตถุที่มีการเคลื่อนที่แบบกะทันหัน เร่ง/ลดความเร็วกะทันหัน หรือหยุดกะทันหัน

หมายเหตุ

 • ลองตั้งค่า [เพิ่ม/ลดความไวติดตาม] เป็น [+2] เพื่อติดตามวัตถุที่เปลี่ยนความเร็วอย่างรวดเร็วเป็นช่วงๆ ()

Case A: การติดตามจะปรับไปตามการเคลื่อนไหวของเป้าหมาย

ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการถ่ายภาพด้วยพารามิเตอร์ที่ตั้งค่าอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ

ความไวการติดตามและการเพิ่ม/ลดความไวการติดตามจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

พารามิเตอร์

ความไวการติดตาม

การตั้งค่าความไวการติดตามวัตถุด้วย Servo AF เพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุที่เคลื่อนผ่านจุด AF หรือวัตถุที่หันเหออกนอกจุด AF

 • 0

  การตั้งค่ามาตรฐาน เหมาะสำหรับวัตถุที่มีการเคลื่อนที่โดยทั่วไป

 • ช้า: –2 / ช้า: –1

  กล้องจะพยายามโฟกัสวัตถุอย่างต่อเนื่องแม้ว่ามีสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุเคลื่อนผ่านจุด AF หรือวัตถุหันเหออกนอกจุด AF การตั้งค่า -2 ทำให้กล้องคอยติดตามวัตถุเป้าหมายนานขึ้นกว่าการตั้งค่า -1

  อย่างไรก็ตาม หากกล้องโฟกัสผิดวัตถุ อาจต้องใช้เวลานานขึ้นเล็กน้อยเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนและโฟกัสไปยังวัตถุเป้าหมาย

 • เร็ว: +2 / เร็ว: +1

  กล้องสามารถโฟกัสอย่างต่อเนื่องไปยังวัตถุซึ่งครอบคลุมโดยจุดโฟกัสอัตโนมัติในระยะที่แตกต่างกัน ยังใช้ได้ผลดีเมื่อคุณต้องการโฟกัสไปยังวัตถุที่ใกล้ที่สุดเสมอ การตั้งค่า +2 จะตอบสนองเร็วกว่าการตั้งค่า +1 เมื่อโฟกัสไปยังวัตถุถัดไป

  อย่างไรก็ตาม กล้องจะมีแนวโน้มที่จะโฟกัสวัตถุที่ไม่ต้องการได้ง่ายขึ้น

เพิ่ม/ลดความไวติดตาม

การตั้งค่าความไวการติดตามวัตถุเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความเร็วที่สำคัญและกะทันหัน เช่น เมื่อวัตถุเริ่มหรือหยุดเคลื่อนไหวอย่างกะทันหัน

 • 0

  เหมาะสำหรับวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่แน่นอน (ความเร็วการเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงน้อย)

 • –2 / –1

  เหมาะสำหรับวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่แน่นอน (ความเร็วการเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงน้อย) ซึ่งได้ผลดีเมื่อตั้งค่าเป็น 0 ทำให้โฟกัสไม่เสถียร เนื่องจากการเคลื่อนที่ของวัตถุเพียงเล็กน้อยหรือมีสิ่งกีดขวางด้านหน้าวัตถุ

 • +2 / +1

  ใช้ได้ผลดีสำหรับวัตถุที่มีการเคลื่อนที่แบบกะทันหัน เร่ง/ลดความเร็วกะทันหัน หรือหยุดกะทันหัน แม้ว่าความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วกะทันหัน กล้องยังคงโฟกัสวัตถุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น กล้องไม่ค่อยมีแนวโน้มที่จะโฟกัสด้านหลังวัตถุที่เริ่มขยับเข้าหาคุณอย่างรวดเร็ว หรือด้านหน้าของวัตถุที่ใกล้เข้ามานั้นหยุดเคลื่อนไหวอย่างกะทันหัน การตั้งค่า +2 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงความเร็วกะทันหันของวัตถุที่เคลื่อนที่ได้ดีกว่าการตั้งค่า +1

  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกล้องจะมีความไวต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุแม้เพียงเล็กน้อย การโฟกัสจึงอาจเกิดความไม่เสถียรได้ในช่วงเวลาสั้นๆ

การปรับใช้พารามิเตอร์ของ Case

คุณสามารถปรับพารามิเตอร์ ((1) ความไวการติดตาม และ (2) เพิ่ม/ลดความไวการติดตาม) ได้ด้วยตนเองสำหรับ Case 1 ถึง Case 4

 1. เลือกสถานการณ์

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเลือกไอคอนของสถานการณ์ที่คุณต้องการปรับ
 2. กดปุ่ม คะแนน

  • พารามิเตอร์ที่เลือกจะระบุขอบเป็นสีม่วง
 3. เลือกพารามิเตอร์ที่ต้องการปรับ

 4. ทำการปรับเปลี่ยน

  • การตั้งค่าเริ่มต้นจะระบุด้วยไอคอน [ค่ามาตรฐาน] สีเทาอ่อน
  • หากต้องการยืนยันการปรับค่า ให้กดปุ่ม ตั้งค่า
  • หากต้องการกลับสู่หน้าจอในขั้นตอนที่ 1 ให้กดปุ่ม คะแนน

หมายเหตุ

 • หากต้องการคืนค่าการตั้งค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นสำหรับ (1) และ (2) ในแต่ละ Case ให้กดปุ่ม คะแนน ในขั้นตอนที่ 2 จากนั้นกดปุ่ม ลบ
 • คุณยังสามารถบันทึกค่าพารามิเตอร์ (1) และ (2) ในเมนูส่วนตัว () ได้อีกด้วย ซึ่งทำให้คุณสามารถปรับการตั้งค่าสำหรับ Case ที่เลือกได้
 • หากต้องการถ่ายด้วย Case ที่คุณปรับ ก่อนอื่นให้เลือก Case ที่ปรับ จากนั้นจึงถ่ายภาพ