การเปิดสวิตช์กล้อง

 • เปิดเครื่อง

  เปิดการทำงานของกล้อง

 • ล็อคหลายหน้าที่

  เปิดการทำงานของกล้อง มีการล็อคหลายหน้าที่ไว้ ()

 • ปิดเครื่อง

  ปิดกล้องและไม่มีการทำงาน ให้ปรับสวิตซ์เปิดปิดมาที่ตำแหน่งนี้เมื่อไม่มีการใช้กล้อง

หมายเหตุ

 • หากคุณปรับสวิตช์เปิด/ปิดไปที่ ปิดเครื่อง ในขณะที่กล้องกำลังบันทึกภาพลงในการ์ด ข้อความ [กำลังบันทึก...] จะแสดงขึ้น และกล้องจะปิดลงหลังจากการบันทึกภาพเสร็จสิ้น

การตั้งค่าวันที่ เวลา และไทม์โซน

หากคุณเปิดกล้องและหน้าจอการตั้งค่าวันที่/เวลา/โซนปรากฏขึ้น โปรดดู วันที่/เวลา/โซน เพื่อตั้งค่าวันที่/เวลา/โซน

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดง

หากต้องการเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดง โปรดดู ภาษา

การทำความสะอาดเซนเซอร์แบบอัตโนมัติ

 • เมื่อใดก็ตามที่ปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ ปิดเครื่อง จะมีการทำความสะอาดเซนเซอร์โดยอัตโนมัติ (ซึ่งอาจทำให้เกิดเสียงเบาๆ) ระหว่างการทำความสะอาดเซนเซอร์ หน้าจอจะแสดง [ทำความสะอาดเดี๋ยวนี้]
 • แม้ในระหว่างการทำความสะอาดเซนเซอร์ คุณสามารถหยุดการทำความสะอาดและถ่ายภาพได้ทันทีโดยกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ()
 • หากคุณหมุนสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ เปิดเครื่อง/ล็อคหลายหน้าที่ หรือ ปิดเครื่อง ซ้ำๆ ภายในระยะเวลาอันสั้น ไอคอน [ทำความสะอาดเดี๋ยวนี้] อาจไม่แสดงขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่ากล้องทำงานผิดปกติ

ตัวแสดงระดับแบตเตอรี่

เมื่อปรับสวิตช์เปิด/ปิดไปที่ เปิดเครื่อง ระดับแบตเตอรี่จะแสดงขึ้น

ลักษณะ
ระดับ (%) 100–70 69–50 49–20 19–10 9–1 0

หมายเหตุ

 • การกระทำสิ่งใดๆ ต่อไปนี้จะทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วขึ้น:
  • การกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเป็นระยะเวลานาน
  • การเปิดใช้งาน AF บ่อยๆ โดยไม่มีการถ่ายภาพ
  • การใช้ระบบป้องกันภาพสั่นของเลนส์
  • การใช้คุณสมบัติ Wi-Fi
  • การใช้หน้าจอบ่อยๆ
  • การใช้อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้กับฐานเสียบอเนกประสงค์
 • จำนวนภาพที่ถ่ายได้อาจลดลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะการถ่ายภาพที่แท้จริง
 • การทำงานของเลนส์ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ของกล้อง เลนส์บางชนิดอาจส่งผลให้แบตเตอรี่ลดลงไวกว่าชนิดอื่นๆ
 • โปรดดู [ตั้งค่า: ข้อมูลแบตเตอรี่] เพื่อตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ ()