การสื่อสารโดยใช้ Camera Connect จากสมาร์ทโฟน

ด้วยการใช้แอป Camera Connect เฉพาะที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต (เรียกรวมกันว่า “สมาร์ทโฟน”) คุณสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและกล้องผ่าน Wi-Fi ได้

คุณสมบัติที่พร้อมใช้งานผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth

 • คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยใช้เพียงสมาร์ทโฟนเท่านั้นได้
 • คุณสามารถถ่ายภาพนิ่งหรือบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยใช้สมาร์ทโฟนของคุณเป็นรีโมทคอนโทรลได้

คุณสมบัติที่พร้อมใช้งานผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi

 • คุณสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการเลือกดูภาพในกล้องและบันทึกภาพเหล่านั้นลงในสมาร์ทโฟนได้
 • คุณสามารถควบคุมกล้องแบบระยะไกลจากสมาร์ทโฟนได้
 • คุณสามารถใช้กล้องเพื่อส่งภาพไปยังสมาร์ทโฟนได้
 • แอป Camera Connect ที่กำหนดให้ใช้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) จะต้องติดตั้งบนสมาร์ทโฟนที่มีระบบ Android หรือ iOS สามารถติดตั้ง Camera Connect ได้จาก Google Play หรือ App Store

ข้อควรระวัง

 • ใช้เวอร์ชันล่าสุดของ OS สมาร์ทโฟน

หมายเหตุ

 • คุณยังสามารถเข้าถึง Google Play หรือ App Store จากรหัส QR ที่แสดงขึ้นเมื่อคุณจับคู่สมาร์ทโฟนและกล้องได้อีกด้วย
 • สำหรับเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการที่รองรับ Camera Connect โปรดดูข้อมูลจากเว็บไซต์ดาวน์โหลด Camera Connect
 • หน้าจอตัวอย่างและรายละเอียดอื่นๆ ในคู่มือนี้อาจไม่ตรงกับองค์ประกอบส่วนติดต่อผู้ใช้ที่แท้จริง หลังจากมีการอัพเดทเฟิร์มแวร์ของกล้อง หรือการอัพเดท Camera Connect, Android หรือ iOS

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนที่รองรับ Bluetooth ผ่าน Wi-Fi

คำแนะนำเหล่านี้อธิบายวิธีสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยใช้สมาร์ทโฟนที่เปิดใช้งาน Bluetooth ได้และใช้ Camera Connect เพื่อควบคุมกล้อง

ข้อควรระวัง

 • การจับคู่ Bluetooth กับสมาร์ทโฟนไม่สามารถทำได้ในขณะที่กล้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นผ่าน Wi-Fi หรือเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย สิ้นสุดการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ LAN แบบไร้สายโดยการเลือก [ตั้งค่าการเชื่อมต่อ] ใน [ฟังก์ชั่นการสื่อสาร: ตั้งค่าเครือข่าย] จากนั้นเลือก [ตัดการสื่อสาร]
 • ขั้นตอนบนสมาร์ทโฟน (1)

  เปิด Bluetooth และ Wi-Fi จากหน้าจอการตั้งค่าของสมาร์ทโฟน โปรดทราบว่าการจับคู่กับกล้องไม่สามารถทำได้จากหน้าจอการตั้งค่า Bluetooth ในสมาร์ทโฟน

 • ขั้นตอนบนกล้อง (1)

  1. ให้กดปุ่ม MENU บนกล้อง

  2. เลือก [ฟังก์ชั่นการสื่อสาร: ตั้งค่าเครือข่าย]

  3. ใน [เครือข่าย] เลือก [ใช้งาน]

  4. กดปุ่ม MENU และเลือก [ฟังก์ชั่นการสื่อสาร: ตั้งค่า Bluetooth]

  5. ใน [Bluetooth] เลือก [สมาร์ทโฟน]

  6. เลือก [กำลังจับคู่]

  7. เลือกตัวเลือก

   • หากติดตั้ง Camera Connect แล้ว เลือก [ไม่แสดง]
   • หากยังไม่ได้ติดตั้ง Camera Connect ให้เลือก [Android] หรือ [iOS] แล้วสแกนรหัส QR ที่ปรากฏด้วยสมาร์ทโฟน จากนั้นเข้าสู่ Google Play หรือ App Store และทำการติดตั้ง Camera Connect
 • ขั้นตอนบนสมาร์ทโฟน (2)

  1. เริ่มใช้งาน Camera Connect

  2. แตะกล้องเพื่อการจับคู่

   • หากคุณใช้สมาร์ทโฟน Android ให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 11
  3. แตะบน [Pair] (iOS เท่านั้น)

 • ขั้นตอนบนกล้อง (2)

  1. เลือก [ตกลง]

  2. กดปุ่ม ตั้งค่า

   • การจับคู่สำเร็จ และกล้องได้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Bluetooth
   • ไอคอน Bluetooth จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหลักของ Camera Connect

  ข้อควรระวัง

  • การเชื่อมต่อ Bluetooth จะยังคงใช้พลังงานแบตเตอรี่ แม้หลังจากที่มีการเปิดใช้งานระบบปิดสวิตช์อัตโนมัติของกล้องแล้วก็ตาม ดังนั้น ระดับแบตเตอรี่อาจลดต่ำ เมื่อคุณใช้งานกล้อง
  • กล้องสามารถจับคู่กับสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่อง ก่อนการจับคู่กับสมาร์ทโฟนเครื่องอื่น ให้ล้างข้อมูลเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนที่จับคู่ไว้ในปัจจุบันก่อน ()
  • การเก็บบันทึกการจับคู่สำหรับกล้องที่เคยจับคู่ก่อนหน้านี้ในสมาร์ทโฟนของคุณจะทำให้ไม่สามารถจับคู่กับกล้องตัวนี้ได้ ก่อนที่คุณจะลองจับคู่อีกครั้ง ให้ลบประวัติการจับคู่สำหรับกล้องที่จับคู่ไว้ก่อนหน้านี้ออกจากหน้าจอการตั้งค่า Bluetooth ของสมาร์ทโฟนของคุณ

  หมายเหตุ

  • เมื่อจับคู่ผ่าน Bluetooth ให้แตะ [Bluetooth remote controller] ใน Camera Connect เพื่อควบคุมกล้องจากระยะไกลจากสมาร์ทโฟน
  • จากอุปกรณ์ Android คุณสามารถควบคุมกล้องให้ส่งภาพไปยังสมาร์ทโฟนได้ ()
 • ขั้นตอนบนสมาร์ทโฟน (3)

  1. แตะฟังก์ชั่น Camera Connect

   • ใน iOS แตะ [Join] เมื่อมีข้อความแสดงขึ้นมา เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อกับกล้อง
   • หลังจากอุปกรณ์เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi แล้ว หน้าจอสำหรับฟังก์ชั่นที่เลือกจะแสดงขึ้นมาบนสมาร์ทโฟน
   • หลังจากคุณกลับไปยังหน้าจอนั้น ไอคอน Bluetooth และ Wi-Fi จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ Camera Connect แล้ว

   • สัญญาณไฟ เครือข่าย ของกล้องสว่างขึ้นเป็นสีเขียว

การยุติการเชื่อมต่อ Wi-Fi

 • ตัดการเชื่อมต่อโดยการแตะ [ปิด] บนหน้าจอของ Camera Connect

 • การยุติการเชื่อมต่อ Wi-Fi จะสลับกล้องไปยังการเชื่อมต่อ Bluetooth

การเชื่อมต่ออีกครั้ง

 • เพื่อเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi อีกครั้ง ให้เริ่มใช้ Camera Connect แล้วแตะฟังชั่นที่คุณจะใช้

ฟังก์ชั่นของ Camera Connect

 • Images on camera

  • สามารถเรียกดู ลบ หรือให้คะแนนภาพได้
  • สามารถบันทึกภาพลงในสมาร์ทโฟนได้
 • Remote live view shooting

  • เปิดใช้งานการถ่ายภาพระยะไกลขณะที่คุณดูภาพสดบนสมาร์ทโฟน
 • Auto transfer

  • เปิดใช้งานการปรับการตั้งค่ากล้องและแอปเพื่อถ่ายโอนภาพของคุณโดยอัตโนมัติ ()
 • Bluetooth remote controller

  • เปิดใช้งานรีโมทคอนโทรลของกล้องจากสมาร์ทโฟนที่จับคู่กันผ่าน Bluetooth (ไม่สามารถใช้ได้เมื่อเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi.)
  • การปิดสวิตช์อัตโนมัติไม่สามารถใช้งานได้ ในขณะที่คุณใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth remote controller
 • Location information

 • Camera settings

  • การตั้งค่ากล้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้

การยกเลิกการจับคู่

ยกเลิกการจับคู่กับสมาร์ทโฟน ดังนี้

 1. เลือก [เช็ค/ลบข้อมูลการเชื่อมต่อ]

 2. กดปุ่ม ข้อมูล

 3. เลือก [ตกลง]

 4. ลบข้อมูลกล้องบนสมาร์ทโฟน

  • ในเมนูการตั้งค่า Bluetooth ของสมาร์ทโฟน ให้ลบข้อมูลกล้องที่ลงทะเบียนไว้บนสมาร์ทโฟน

หมายเหตุ

 • หากต้องการตรวจสอบ Bluetooth แอดเดรสของกล้อง ให้เลือก [Bluetooth แอดเดรส]

การเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยไม่ใช้ Bluetooth

คำแนะนำเหล่านี้อธิบายวิธีการสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยตรงกับสมาร์ทโฟน และใช้ Camera Connect เพื่อควบคุมกล้อง

 • ขั้นตอนบนกล้อง (1)

  1. ให้กดปุ่ม MENU บนกล้อง

  2. เลือก [ฟังก์ชั่นการสื่อสาร: ตั้งค่าเครือข่าย]

  3. ใน [เครือข่าย] เลือก [ใช้งาน]

  4. เลือก [ตั้งค่าการเชื่อมต่อ]

  5. เลือก [SET* ไม่ระบุ]

  6. เลือก [สร้างโดยใช้ผู้ช่วย]

  7. เลือก [กำหนดค่าแบบออนไลน์]

   • เลือก [ตกลง]
  8. เลือก [สมาร์ทโฟน]

   • เลือก [ตกลง]
  9. กดปุ่ม ตั้งค่า

   • เลือก [ตกลง]
  10. เลือก [การตั้งค่าใหม่]

   • เลือก [ตกลง]
  11. เลือก [โหมด Access Point ของกล้อง]

  12. เลือก [เชื่อมต่ออย่างง่าย]

   • เลือก [ตกลง]
  13. เลือก [ตกลง]

  14. กดปุ่ม ตั้งค่า

  15. เลือก [การตั้งค่าใหม่]

   • เลือก [ตกลง]
  16. ตรวจสอบ SSID (ชื่อเครือข่าย) และรหัสผ่าน

   • ตรวจสอบ SSID (1) และรหัสผ่าน (2) ที่แสดงบนหน้าจอกล้อง
 • ขั้นตอนบนสมาร์ทโฟน

  1. เริ่มใช้งานสมาร์ทโฟนเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi

   • เปิดใช้งานฟังก์ชั่น Wi-Fi ของสมาร์ทโฟน แล้วแตะ SSID (ชื่อเครือข่าย) ที่คุณตรวจสอบแล้วในขั้นตอนที่ 16
   • ในช่องรหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่านที่คุณตรวจสอบแล้วในขั้นตอนที่ 16 จากนั้นแตะ [Join]
  2. เริ่มใช้ Camera Connect แล้วแตะกล้องเพื่อเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi

 • ขั้นตอนบนกล้อง (2)

  1. เลือก [ตกลง]

  2. กดปุ่ม ตั้งค่า

  3. กดปุ่ม ตั้งค่า

   • หน้าต่างหลักของ Camera Connect จะแสดงขึ้นบนสมาร์ทโฟน
   • สัญญาณไฟ เครือข่าย ของกล้องสว่างขึ้นเป็นสีเขียว

    การเชื่อมต่อ Wi-Fi กับสมาร์ทโฟนเสร็จสมบูรณ์แล้วในขณะนี้

   • เริ่มใช้งานกล้องโดยใช้ Camera Connect ()
   • เมื่อเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi คุณสามารถส่งภาพไปยังสมาร์ทโฟนจากหน้าจอควบคุมทันใจในระหว่างการเล่นภาพ ()

การยุติการเชื่อมต่อ Wi-Fi ()

การเชื่อมต่ออีกครั้ง ()

การถ่ายโอนภาพอัตโนมัติเมื่อคุณถ่ายภาพ

ภาพถ่ายของคุณจะถูกส่งไปยังสมาร์ทโฟนโดยอัตโนมัติ ก่อนที่จะทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อกล้องและสมาร์ทโฟนผ่าน Wi-Fi แล้ว

 1. เลือก [ฟังก์ชั่นการสื่อสาร: ตั้งค่าเครือข่าย]

 2. เลือก [ตั้งค่าตัวเลือกการเชื่อมต่อ]

 3. เลือก [ตั้งค่าสมาร์ทโฟน]

 4. เลือก [ส่งไปยังสมาร์ทโฟนหลังถ่ายภาพ]

 5. ตั้งค่า [ส่งอัตโนมัติ] เป็น [ใช้งาน]

  • หากจำเป็น ให้ระบุ [ขนาดที่ส่ง]

การส่งภาพจากกล้องไปยังสมาร์ทโฟน

คุณสามารถใช้กล้องเพื่อส่งภาพไปยังสมาร์ทโฟนที่จับคู่ผ่าน Bluetooth (อุปกรณ์ Android เท่านั้น) หรือเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ได้

หากคุณจะส่งภาพจำนวนมาก ให้พิจารณาใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับปลั๊กไฟภายในบ้าน (แยกจำหน่าย)

 1. เปลี่ยนไปที่การเล่นภาพ

 2. กดปุ่ม Q (การควบคุมทันใจ)

 3. เลือก [ส่งภาพไปยังสมาร์ทโฟน]

  • หากคุณทำขั้นตอนนี้ในขณะที่เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth ข้อความจะแสดงขึ้น และการเชื่อมต่อจะเปลี่ยนเป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi
 4. เลือกตัวเลือกการส่งและส่งภาพ

การส่งภาพแยก

 1. เลือกภาพที่จะส่ง

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเลือกภาพที่จะส่ง แล้วกด ตั้งค่า
  • คุณสามารถกดปุ่ม ขยาย/ย่อ แล้วหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2 ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเลือกภาพโดยใช้การแสดงภาพแบบดัชนีได้
 2. เลือก [ส่งภาพที่แสดง]

  • ใน [ขนาดที่ส่ง] คุณสามารถเลือกขนาดการส่งภาพได้

การส่งภาพที่เลือกหลายภาพ

 1. กดปุ่ม ตั้งค่า

 2. เลือก [ส่งภาพที่เลือก]

 3. เลือกภาพที่ต้องการส่ง

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเลือกภาพที่จะส่ง แล้วกด ตั้งค่า
  • หากต้องการเปลี่ยนเป็นการแสดงภาพแบบสามภาพสำหรับการเลือกภาพ ให้กดปุ่ม ขยาย/ย่อ แล้วหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2 ทวนเข็มนาฬิกา หากต้องการกลับไปยังการแสดงภาพทีละภาพ ให้กดปุ่ม ขยาย/ย่อ
  • หลังจากเลือกภาพที่จะส่งแล้ว ให้กดปุ่ม Q (การควบคุมทันใจ)
 4. เลือก [ขนาดที่ส่ง]

  • เลือกขนาดภาพบนหน้าจอที่แสดง

 5. เลือก [ส่ง]

การส่งภาพตามช่วงที่ระบุ

 1. กดปุ่ม ตั้งค่า

 2. เลือก [ส่งช่วงภาพ]

 3. ระบุช่วงของภาพ

  • เลือกภาพแรก (จุดเริ่มต้น)
  • เลือกภาพสุดท้าย (จุดสิ้นสุด)
  • หากต้องการยกเลิกการเลือก ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้
  • หากต้องการเปลี่ยนจำนวนภาพในการแสดงภาพแบบดัชนี ให้กดปุ่ม ขยาย/ย่อ แล้วหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2
 4. ยืนยันช่วงของภาพ

  • กดปุ่ม Q (การควบคุมทันใจ)
 5. เลือก [ขนาดที่ส่ง]

  • เลือกขนาดภาพบนหน้าจอที่แสดง

 6. เลือก [ส่ง]

การส่งภาพทุกภาพในการ์ด

 1. กดปุ่ม ตั้งค่า

 2. เลือก [ส่งทุกภาพในการ์ด]

 3. เลือก [ขนาดที่ส่ง]

  • เลือกขนาดภาพบนหน้าจอที่แสดง

 4. เลือก [ส่ง]

การส่งภาพที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหา

ส่งภาพทั้งหมดที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหาที่ตั้งไว้ใน [การเล่นภาพ: ตั้งเงื่อนไขค้นหาภาพ] พร้อมกัน สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ [ตั้งเงื่อนไขค้นหาภาพ] โปรดดู การตั้งค่าเงื่อนไขการค้นหาภาพ

 1. กดปุ่ม ตั้งค่า

 2. เลือก [ส่งทุกภาพที่พบ]

 3. เลือก [ขนาดที่ส่ง]

  • เลือกขนาดภาพบนหน้าจอที่แสดง

 4. เลือก [ส่ง]

การสิ้นสุดการถ่ายโอนภาพ ()

ข้อควรระวัง

 • ระหว่างการถ่ายโอนภาพจะไม่สามารถถ่ายภาพได้แม้ว่าจะกดปุ่มชัตเตอร์ของกล้องแล้วก็ตาม

หมายเหตุ

 • คุณสามารถยกเลิกการถ่ายโอนภาพได้โดยการเลือก [ยกเลิก] ระหว่างการถ่ายโอน
 • คุณสามารถเลือกได้ครั้งละไม่เกิน 999 ไฟล์
 • เมื่อสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว ขอแนะนำให้ปิดฟังก์ชั่นประหยัดพลังงานของสมาร์ทโฟน
 • การเลือกขนาดที่ลดลงสำหรับภาพนิ่งจะใช้กับภาพนิ่งทั้งหมดที่ส่งในเวลานั้น โปรดทราบว่าภาพนิ่ง เล็ก 2 จะไม่ลดขนาดลง
 • การเลือกการบีบอัดสำหรับภาพเคลื่อนไหวจะใช้กับภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดที่ส่งในเวลานั้น โปรดทราบว่าภาพเคลื่อนไหว Full HD29.97 fpsIPB (อ่อน) และ Full HD25.00 fpsIPB (อ่อน) จะไม่ลดขนาดลง
 • เมื่อคุณใช้แบตเตอรี่ในการใช้งานกล้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มอยู่

การตั้งค่าเพื่อทำให้เห็นภาพได้จากสมาร์ทโฟน

สามารถระบุภาพได้หลังจากยุติการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว

 1. เลือก [ฟังก์ชั่นการสื่อสาร: ตั้งค่าเครือข่าย]

 2. เลือก [ตั้งค่าด้วยตนเอง]

 3. เลือก [ตั้งค่าฟังก์ชั่น]

 4. เลือก [สมาร์ทโฟน]

 5. เลือก [เปลี่ยน]

 6. เลือก [ภาพที่เห็นได้]

 7. เลือกตัวเลือก

  • เลือก [ตกลง] เพื่อเข้าถึงหน้าจอการตั้งค่า

  [ทุกภาพ]

  ทุกภาพที่เก็บไว้บนการ์ดจะสามารถเห็นได้

  [ภาพจากวันที่ผ่านมา]

  กำหนดภาพที่เห็นได้ตามวันที่ถ่ายภาพ โดยสามารถกำหนดภาพที่ถ่ายไม่เกินเก้าวันที่ผ่านมา

  • เมื่อเลือก [ภาพที่ถ่ายเมื่อหลายวันผ่านมา] จะสามารถเห็นภาพที่ถ่ายตามจำนวนวันที่กำหนดก่อนวันที่ปัจจุบันได้ ใช้ปุ่ม [ขึ้น] [ลง] เพื่อระบุจำนวนวัน จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า เพื่อยืนยันการเลือก
  • เมื่อคุณเลือก [ตกลง] ภาพที่เห็นได้จะถูกตั้งค่า

  ข้อควรระวัง

  • หาก [ภาพที่เห็นได้] มีการตั้งค่าเป็นอย่างอื่นนอกจาก [ทุกภาพ] การถ่ายภาพระยะไกลจะไม่สามารถทำได้

  [เลือกตามคะแนน]

  กำหนดภาพที่เห็นได้ โดยขึ้นอยู่กับว่ามีการให้คะแนนหรือไม่ (หรือไม่มีการให้คะแนน) หรือโดยชนิดของคะแนน

  • ทันทีที่คุณเลือกชนิดของคะแนน ภาพที่เห็นได้จะถูกตั้งค่า

  [ช่วงหมายเลขไฟล์] (เลือกช่วงของภาพ)

  เลือกภาพแรกและภาพสุดท้ายจากภาพที่ถูกจัดเรียงโดยหมายเลขไฟล์ เพื่อกำหนดภาพที่เห็นได้

  1. กดปุ่ม ตั้งค่า เพื่อแสดงหน้าจอการเลือกภาพ

   ใช้ปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเลือกภาพ

   คุณสามารถกดปุ่ม ขยาย/ย่อ แล้วหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2 ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเลือกภาพโดยใช้การแสดงภาพแบบดัชนีได้

  2. เลือกภาพเป็นจุดเริ่มต้น (1)
  3. ใช้ปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเลือกภาพเป็นจุดสิ้นสุด (2)
  4. เลือก [ตกลง]

ข้อควรระวังทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารโดยใช้ Camera Connect จากสมาร์ทโฟน

ข้อควรระวัง

 • หากมีการยุติการเชื่อมต่อ Wi-Fi ขณะกำลังบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยการถ่ายภาพระยะไกล รายการต่อไปนี้จะเกิดขึ้น

  • หากปรับสวิตช์ถ่ายภาพนิ่ง/บันทึกภาพเคลื่อนไหวไปที่ ภาพเคลื่อนไหว การบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะดำเนินต่อไป
  • หากปรับสวิตช์ถ่ายภาพนิ่ง/บันทึกภาพเคลื่อนไหวไปที่ การถ่ายภาพนิ่ง การบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะหยุดลง
 • เมื่อมีการสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับสมาร์ทโฟน ฟังก์ชั่นบางอย่างจะไม่สามารถใช้ได้
 • ในการถ่ายภาพระยะไกล ความเร็ว AF อาจจะช้าลง
 • การแสดงภาพหรือการลั่นชัตเตอร์อาจช้าลง ขึ้นอยู่กับสถานะการสื่อสาร
 • เมื่อบันทึกภาพไปยังสมาร์ทโฟน คุณจะไม่สามารถถ่ายภาพได้แม้ว่าคุณจะกดปุ่มชัตเตอร์ของกล้องแล้วก็ตาม และหน้าจอกล้องอาจดับลง

หมายเหตุ

 • เมื่อสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว ขอแนะนำให้ปิดฟังก์ชั่นประหยัดพลังงานของสมาร์ทโฟน