การถ่ายภาพและการบันทึกภาพ

บทนี้จะอธิบายการถ่ายภาพและการบันทึกภาพ และแนะนำการตั้งค่าเมนูบนแถบการถ่ายภาพ []