อัตราเฟรมสูง

คุณสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่อัตราเฟรมสูง 239.8/200.0 fps หรือ 119.9/100.0 fps ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่จะเล่นภาพช้า ระยะเวลาในการบันทึกสูงสุดต่อภาพเคลื่อนไหวคือ 89 นาที 29 วินาที

 • 239.8 fps/200.0 fps สามารถใช้ได้กับขนาดการบันทึกที่ตั้งค่าไว้เป็น Full HD.
 • วิธีการบีบอัดคือ ALL-I (I-เท่านั้น)
 • เสียงจะไม่ถูกบันทึกในภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูง
 • การแสดงไทม์โค้ดที่วิ่งขึ้นระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะยึดตาม 29.97/25.00 fps
 • เนื่องจากภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูงจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหว 29.97/25.00 fps ไฟล์เหล่านั้นจึงเล่นภาพช้า

ข้อควรระวัง

 • ข้อควรระวังเมื่อตั้งค่าเป็น [อัตราเฟรมสูง: ใช้งาน]

 • การบันทึก 239.8/200.0 fps ไม่สามารถใช้ได้กับการ์ด SD/SDHC
 • ไทม์โค้ดจะไม่ถูกบันทึกเมื่อตั้งค่า [วิ่งขึ้น] เป็น [วิ่งอิสระ] ใน [การถ่ายภาพ: ไทม์โค้ด] ()
 • ตรวจสอบการตั้งค่า [การถ่ายภาพ: ขนาดภาพเคลื่อนไหว] ว่าคุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้กลับเป็น [ไม่ใช้งาน] หรือไม่
 • หน้าจออาจกะพริบหากคุณบันทึกภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูงภายใต้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือ LED
 • สำหรับช่วงเวลาที่คุณเริ่มหรือหยุดบันทึกภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูง ภาพเคลื่อนไหวจะไม่มีการปรับปรุง และเฟรมจะหยุดชั่วขณะ ระมัดระวังในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวไปยังอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ผ่าน HDMI
 • อัตราเฟรมภาพเคลื่อนไหวที่แสดงบนหน้าจอขณะที่คุณบันทึกภาพเคลื่อนไหวอัตราเฟรมสูงไม่สัมพันธ์กับอัตราเฟรมของภาพเคลื่อนไหวที่บันทึก
 • ไม่สามารถใช้หูฟังได้ (ไม่มีเสียงให้ได้ยิน)
 • ความไวแสง ISO สามารถตั้งค่าได้ภายใน ISO 100–25600 โปรดทราบว่าการขยายความไวแสง ISO ไม่สามารถใช้งานได้
 • อัตราเฟรมของสัญญาณออก HDMI เป็น 59.94 ภาพต่อวินาที หรือ 50.00 ภาพต่อวินาที
 • อุณหภูมิภายในตัวกล้องอาจสูงขึ้นและระยะเวลาที่บันทึกได้อาจน้อยลงหลังจากการเล่นภาพเคลื่อนไหวหรือการแสดงภาพที่ยาวนาน
 • ด้วยการตั้งค่ากล้องไว้ที่ 239.8/200.0 fps ระบบดิจิตอล IS ภาพเคลื่อนไหวอาจไม่สามารถป้องกันภาพสั่นได้เพียงพอเมื่อใช้เลนส์มาโครเพื่อถ่ายภาพวัตถุที่อยู่ใกล้ระยะโฟกัสใกล้สุด